Книжарница за антикварни и стари книги
над 1 000 000 книги
Всички книги

Начало Кошница Вход Бърза регистрация Забравена парола Въпроси/Сигнали


Книгата е вече продадена.

Христоматия по история на България. Том 1-2 Разгледай

Христоматия по история на България. Том 1-2

Петър Петров, Васил Гюзелев

Състояние: отлично
 
Категория:
Издателство:
Година:
Cтраници:
Език:
Град на издаване:
Корици:
Ключови думи:  средновековни извори за българската история
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Nestor Sensini".

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 1. Ранно средновековие (VII-XII):

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дял първи. СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ ДО СРЕДАТА НА VII В. 9

I. СЛАВЯНИ 9

1. Най-стари сведения за славяните 9

2. Славини, анти и прабългари през IV в. 10

3. Ежегодни нападения на славяни и прабългари на Балканския полуостров през първата половина на VI в. 11

4. Нападения на славяни на Балканския полуостров по времето на Юстиниан 11

5. Славянско нападение в Тракия през 558—559 г. 20

6. Славяно-аварски отношения през втората половина на VI в. 20

7. Славянски нападения в Тракия през втората половина на VI в. 22

8. Нападения на авари и славяни на Балканския полуостров през 584 г. 23

9. Начин на живот и военно изкуство на славяните 24

10. Нападения на славяните в Тракия в края на VI в. 30

11. Византийско-славянски отношения в края на VI в. 31

12. Славяно-аварската обсада на Цариград през 626 г. 38

13. Славянските нападения срещу Солун 41

14. Славяно-византийски отношения през втората половина на VII в. £2

II. ПРАБЪЛГАРИ 53

1. Най-ранни сведения за прабългарите 53

2. Прабългарите нападат лангобардите в началото на V в. 54

3. Прабългарите стават съюзници на византийците през 480 г. 55

4. Прабългари и остготи в края на V и началото на VI в. 55

5. Прабългарите на север от Кавказ в началото на VI в. 57

6. Прабългарите и Византия през първата половина на VI в. 58

7. Прабългарите в Приазовието и Прикаспието 71

8. Прабългарите и Византия в края на VI в. 72

9. Военното изкуство на тюрките и прабългарите 73

10. Прабългари в Италия 76

11. Прабългарският военноплеменен съюз "Велика България" 77

12. Куберовите българи в Македония 78

Дял втори. РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА И ОБЩЕСТВО (VII—XI В.) 84

I. ОБРАЗУВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (КРАЯТ НА VII—СРЕДАТА НА IX В.) 84

1. Образуване на българската държава 84

2. България и Византия в края на VII—VIII в. 89

3. България през първата половина на IX в. 97

4. Обществено-икономическо и културно развитие до средата на IX в. 116

II. ОБЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (СРЕДАТА НА IX—НАЧАЛОТО НА XI В.) 134

1. Икономика и социална структура 134

2. Държавни институции и военно дело 149

3. Църква — организация и идеология 169

III. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ОТ СРЕДАТА НА IX ДО НАЧАЛОТО НА X В. 185

1. България при княз Борис I: външна политика, покръстване, църковен въпрос 185

2. България при цар Симеон (893—927): външна политика 201

IV. БОГОМИЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 225

V. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ОТ ВТОРАТА ЧЕТВЪРТ НА X ДО НАЧАЛОТО НА XI В. 243.

1. Сключване на българо-византийския договор през 927 г. 243

2. Отцепване на Сърбия от България в 928 г. 245

3. Бунтовете на Симеоновите синове Иван и Михаил 245

4. Нападения на унгарците в българските земи 246

5. Византия нарушава мирния договор с България 247

6. Походите на киевския княз Светослав в България през 968 и 969 г. 248

7. Съвместни действия на руси и българи против Византия 250

8. Обсадата и превземането на Преслав от византийците през 971 г. 252

9. Падане на Североизточна България под византийска власт 254

10. Движението на комитопулите. Освобождаване на Североизточна България. Войни с Византия 256

11. Поражението на византийците в Ихтиманския проход в 986 г. 258

12. Българо-византийски войни в края на X в. 260

13. Походът на Самуил против Зета и далматинското крайбрежие 263

14. Обрат във византийско-българските войни в началото на XI в. 264

15. Българо-византийските войни от 1004 до 1016 г. Дворцови преврати 266

16. Падане на България под византийска власт. Последни защитници 270’

VI. КНИЖОВЕН ЖИВОТ 276

1. Кирил и Методий и техните ученици в България 276

2. Симеонови сборници 304

3. Черноризец Храбър. "За буквите" 310

4. Йоан Екзарх 312

5. Константин Преславски 324

6. Приписки и послесловия 332

7. Исторически разкази и съчинения 334

8. Физиолог 341

9. Апокрифи 350

10. Надписи 359

Дял трети. БЪЛГАРИЯ ПОД ВИЗАНТИЙСКО ВЛАДИЧЕСТВО (XI—XII В.) 362

I. ПОЛОЖЕНИЕ И БОРБИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД 362

1. Административна и църковна уредба на българските земи 362

2. Печенежки нападения, земетресения и глад 367

3. Въстание начело с Петър Делян 367

4. Заселване на печенеги в Мизия през 1048 г. 371

5. Сражение между печенеги и византийци през 1053 г. 374

6. Нападение на узи в Мизия и Тракия през 1064 г. 375

7. Въстание на българи и власи в Тесалия през 1066 г. 376

8. Въстание начело с Георги Войтех в 1072 г. 382

9. Въстание в Подунавието през 1074 г. 385

10. Бунтове на Добромир и Лека през 1078 г. 387

11. Из Типика на Бачковския манастир 387

12. Павликянското въстание р Пловдив през 1084—1086 г. 400

13. Новела на Алексий I Комнин от 1095 г. 403

14. Движението на кръстоносци през Македония и Тракия в 1096 г. 405

15. Нападение на куманите в Тракия в края на XI в. 410

16. Из писмата на Теофилакт Охридски 413

17. Преследване на богомилите и манихеите при Алексий Комнин 417

18. Нападения на печенеги, кумани и маджари през XII в. 424

19. Вторият кръстоносен поход през българските земи в 1147 г. 426

20. Из "География" на Идриси 429

21. Из документ на атонската лавра "Св. Атанасий" от 1462 г. 435

22. Български нотариален акт от XI—XII в. 437

II. КНИЖОВЕН ЖИВОТ И ДУХОВНА КУЛТУРА 438

1. Слово от Кирил Философ как покръсти българите (Солунска легенда) 438

2. Български апокрифен летопис от XI в 439

3. Видение на пророка Данил за царете и последните дни и края на света 443

4. Тълкование Данилово 447

5. Народно житие на Иван Рилски 449

6. Проложно житие на Гаврил Лесновски 456

7. Жития на Прохор Пшински 457

8. Из Житие на Йоаким Осоговски 460

9. Приписка към Добромировото евангелие 463

1О. Приписки към Битолския триод 463

СЪКРАЩЕНИЯ 464

Именен и географски указател 465

-------------------------------------------------------------------------------

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 2. СЪЩИНСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ (КРАЯТ НА ХII-ХV В):

Предисловие 5

Дял първи. ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1185-1398 г. 9

I. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1185—1197) 9

1. Освободителното движение на българите начело с Асен и Петър през 1185—1187 г 9

2. Преминаване на Третия кръстоносен поход през българските земи през 1189 15

3. Утвърждаване и териториално разширение на България в края на ХII в 17

II. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗХОД НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ ЦАРУВАНЕТО НА КАЛОЯН (1197—1207) И КРИЗАТА ПРИ ЦАРУВАНЕТО НА БОРИЛ (1207—1218) 24

1. Българо-византийските отношения (1197—1202) 24

2. Уния между България и Римската църква 33

3. България, Латинската Цариградска империя и папството през 1204—1207 г 53

4. Обсадата на Солун и смъртта на цар Калоян 81

5. Упадък на българската държава и нейната политическа децентрализация през царуването на Борил (1207—1218) 85

III. БЪЛГАРСКАТА ХЕГЕМОНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК ПРИ ЦАР ИВАН АСЕН II (1218—1241) 95

1. Българската външна политика през 1218—1230 г 95

2. Битката при Клокотница и последиците от нея 96

3. Българо-никейските и българо-латинските отношения през 1230—1241 г 98

IV. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ПРИЕМНИЦИТЕ НА ЦАР ИВАН АСЕН II (1241—1277) 104

1. България през 1241—1257 г 104

2. България по времето на цар Константин Асен (1257—1277) 117

V. БЪЛГАРИЯ ПРИ ТЕРТЕРОВЦИ (1280-1322) 123

1. Отношения с Византия и татарската "Златна орда" 123

2. Отношения с Неаполското кралство и Сърбия 134

VI. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ПЪРВИТЕ ШИШМАНОВЦИ (1323—1331) БЪЛГАРИЯ ПРИ МИХАИЛ III ШИШМАН (1323—1330) 139

1. Българо-византийските отношения при Михаил Шишман (1323—1330) 139

2. Битката при Велбъжд (1330 г.) и нейните последици 147

VII. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЦАРУВАНЕТО НА ИВАН АЛЕКСАНДЪР (1331-1371) 150

1. Възкачване и укрепване на Иван Александър на българския трон 150

2. Родопският владетел Момчил, Византия и България 157

3. Отношенията на България с Византия, Унгарското кралство и османските турци през 1347—1371 г 166

4. Походът на граф Амедей VI Савойски срещу българското Черноморие през 1366—1367 г 170

VIII. БОРБАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРОТИВ ОСМАНСКИТЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ (1371-1396) 180

1. Битката при Черномен (1371 г.) и нейните последици 180

2. Завладяване на България от османските турци 186

3. Съдбата на българското население по време на завоеванието 194

Дял втори. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИ И ЦЪРКОВНИ ИНСТИТУЦИИ 291

I. ФЕОДАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, СТОПАНСТВО И ТЪРГОВИЯ ПРЕЗ XIII В 201

II. ФЕОДАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, СТОПАНСТВО И ТЪРГОВИЯ ПРЕЗ XIV В 223

III. ДЪРЖАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА УРЕДБА И ИНСТИТУЦИИ 295

IV. ЦЪРКВАТА И НЕИНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 311

Дял трети. КЛАСОВА БОРБА 339

I. БОГОМИЛСТВОТО ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIII В 339

II.ВЪСТАНИЕТО HA ИВАЙЛО ПРЕЗ 1277—1280 Г 344

III. РЕЛИГИОЗНО-СОЦИАЛНИ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XIV В 359

Дял четвърти. КНИЖОВЕН ЖИВОТ 385

I. ИСТОРИКО-ЛЕТОПИСНА И СВЕТСКА КНИЖНИНА 385

II. ПРИПИСКИ И НАДПИСИ 409

III. ЖИТИЙНА ЛИТЕРАТУРА (XIV—XV В.) 430

IV. НАРОДНА ЛИТЕРАТУРА (ГАДАТЕЛНИ КНИГИ) 454

V. ПОСЛАНИЯ И ТРАКТАТИ 459

СЪКРАЩЕНИЯ 465

ИМЕНЕН И ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ 467
Начини на доставка:
До офис на куриер: да
До адрес: да
Лична среща: да в София
Предлага: 4 806 книги
Продава в Книжен пазар от: 2017 г.
Издава опростени фактури.
Отстъпки във виртуален щанд "Nestor Sensini":
При поне 3 книги* - 5%
При поне 5 книги* - 10%
При поне 10 книги* - 15%
* Под "книга" се разбира запис, в който могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената цена на записа се отнася за всички включени в него части, томове, книги...


Съобщения до книжаря
Добави в бележника (само за регистрирани потребители)
Книгата е посетена: 18


Други екземпляри от книгата

Христоматия по история на България. Том 1-2
Христоматия по история на България. Том 1-2
Петър Петров, Васил Гюзелев

Година: 1978. Състояние: много добро.

Цена: 70.00 лв.
купувам книги

Книги от същата рубрика

Алманах на сухопътните войски на България. Книга 1: Българската пехота
Алманах на сухопътните войски на България. Книга 1: Българската пехота
Соня Пенкова, Даниела Цанкова-Ганчева, Диана Иванова

Година: 2012. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 150.00 лв.
Паметници от Освободителната война 1877-1878
Паметници от Освободителната война 1877-1878
Йоанна Климова-Клисарова

Година: 2003. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 40.00 лв.
Църквата в село Добърско
Църквата в село Добърско
Божидар Димитров

Година: 2012. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 24.50 лв.
купувам книги
За проекта Права и задължения Услуги Помощ Поддържай връзка
За Книжен пазар Подобрения Карта на сайта (стари и нови книги) Карта на сайта (антикварни книги) Общи условия Условия за купувачи Условия за книжари Политика на поверителност За реклама Доставка, срок и плащане Shipping abroad / Доставки за чужбина Въпроси и отговори (FAQ) Въпроси/Сигнали Книжен пазар във Facebook Книжен пазар във FeedBurner Следи с RSS
Щанд "Книги за всеки" - отстъпки до 20%!
Партньори
Имоти Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Научи повече.

Стари книги