Книжарница за антикварни и стари книги
над 1 000 000 книги
Всички книги

Начало Кошница Вход Бърза регистрация Забравена парола Въпроси/СигналиОсветителна и инсталационна техника Разгледай

Осветителна и инсталационна техника

Кирил Богатев

Състояние: много добро
Цена: 15.00 лв.

Поръчай
Брой*:
Налична в София - виртуален щанд "Bookshop"
 
Категория:
Издателство:
Година:
Cтраници:
Налични бройки:
Език:
Град на издаване:
Корици:
Ключови думи:  Осветителна и инсталационна техника, Кирил Богатев, светлоизточници, осветлителни ттела, осветлителни уредби, силови електрически инсталации, сигнални електрически инсталации, заземителни инсталации
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Bookshop".

В книгата са разгледани следните основни въпроси на осветлителната техника и електрическите
инсталации: основни понятия в осветлителната техника, светлоизточници, осветлителни тела,
проектиране на вътрешни и външни осветлителни уредби, проектиране на осветлителни, силови,
сигнални и заземителни електрически инсталации.
Книгата е предназначена за студентите от специалностите "Електрически централи, мрежи и системи"
и "Електрообзавеждане на промишлени предприятия" при ВМЕИ, но тя може да се ползува и от
инженери и техници, занимаващи се с проектиране и изпълнение на осветлителни уредба и
електрически инсталации.
*
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
Първа глава
Основни понятия в осветлителната техника
1.1. Основни светлотехнически величини и пара метри.... 9
1.1.1. Светлинен поток и разпределението му в пространството 9
1.1.2. Осветеност 16
1.1.3. Яркост 20
1.1.4. Стандартни означения на светлинните величини 27
1.2. Светлинно поле 28
1.2.1. Криви на яркостното разпределение 29
1.2.2. Средна сферична осветеност 29
1.2. С Светлинен вектор 32
1.3. Цвят 34
1.3.1. Характеристика на цвета 34
1.3.2. Цветово уравнение 35
1.3.3. Цветов праг и цветов контраст 38
1.3.4. Изчисляване на цветовете 40
1.3.5. Цветопредавтне 43
1.4. Зрителен процес 47
1.4.1. Зрително поле 47
1.4.2. Контрастна чувствително.т 48
1.4.3. Вероятност за различаване 50
1.4.4. Острота на различаването ... 52
1.4.5. Скорост на различаването 53
1.4.6. Устойчивост на ясното виждане 54
1.4.7. Заслепяване 55
1.4.8. Дискомфорт 57
Втора глава Светлоизточници
2.1. Ламписнажежаемажичка 60
2.1.1. Устройство и принцип на действие 60
2.1.2. Енергиен баланс и спектър 62
2.1.3. Характеристики и параметри 63
2.1.4. Особености при експлоатация 65
2.1.5. Лампи с йоден цикъл 65
2.2. Луминесцентни лампи с ниско налягане 66
2.2.1. Устройство и принцип на действие 66
2.2.2. Енергиен баланс и спектър. 68
2.2.3. Особености при експлоатация 71
2.2.4. Характеристики и параметри 76
2.2.5. Безстаргерни схеми 78
2.3. Живачни лампи с високо налягане и коригиран спектър 81
2.3.1. Устройство и принцип на действие 81
2.3.2. Енергиен баланс и спектър 82
2.3.3. Характеристики и параметри 83
2.3.4. Лампи с кварцова горелка и нажежаема жичка 85
2.3.5. Металхалогенни лампи 86
2.4. Натриеви лампи с високо налягане 90
2.4.1. Устройство и принцип на действие 90
2.4.2. Енергиен баланс и спектър 91
2.4.3. Характеристика и параметри 92
2.5. Светлоизточници за специални цели 93
2.5.1. Ксенонови лампи 93
2.5.2. Кондензаторни луминесцентни лампи 95
Трета глава Осветлителни тела
3.1. Устройство и основни параметри на осветлителните тела 99
3.1.1. Осветлителна арматура 99
3.1.2. Светлоразпределителна крива 100
3.1.3 Коефициент на полезно действие 101
3.1.4. Защитен ъгъл 102
3.1.5. Коефициент на усилване 103
3.1.6. Яркост на светещите ча:ти на осветлителното тяло 103
3.2. Класификация на осветлителите 105
3.2.1. Класификация с оглед на светлоразпределителната крива 105
3.2.2. Класификация с оглед на експлоатационните условия 107
3.2.3. Класификация с оглед на степента на защита 107
3.2.4. Класификация с оглед на монтажа 708
3.3. Вентилируеми осветлителни тела 109
Четвърта глава
Вътрешни осветлителни уредби
4.1. Проектиране на вътрешни осветлителни уредби по количествени показатели 112
4.1.1. Осветлителни норми 112
4.1.2. Система на осветление 117
4.1.3. Разположение на осветлителите 119
4.1.4. Определяне на осветеността на работната повърхност по метода на светещата линия 121
4.1.5. Определяне на осветеността на работната повърхност и на ограничаващите помещението
повърхности, като се вземе под внимание многократното отражение. . . 125
4.1.6. Определяне на необходимата мощност на лампите по метода на специфичната мощност 132
4.2. Проектиране на вътрешни осветлителни уредби по качествени показатели 133
4.2.1. Определяне на яркостта на работната повърхност, стените и тавана .... 133
4.2.2. Контраст 136
4.2.3. Светлост на ограничаващите помещението повърхности 138
4.2.4. Дискомфорт 139
4.2.5. Заслепяване 144
4.3. Проектиране на вътрешни осветлителни уредби по цветови показатели 148
4.3.1. Физиологично и психологично въздействие на цветовете 148
4.3.2. Подбор на цветовете с оглед условията на средата и работния процес. . . 149
4.3.3. Подбор на спектъра на светлоизточниците с оглед на цветовата характеристика на средата 152
Пета глава
Улични осветлителни уредби
5.1. Проектиране на уличните осветлителни уредби по осветеност... 155
5.1.1. Метод на изолуксите
156
5.1.2. Метод на коефициента на използването 159
5.2. Проектиранена уличните осветлителни уредби пояркост на уличното платно. . . 162
5.3. Преценка на заслепяването при улични осветлителни уредби 176
Шеста глава
Осветлителни електрически инсталации
6.1. Инсталационен план 180
6.2. Схеми за захранване на осветлителни електрически инсталации 182
6.3. Оразмеряване на проводниците по нагряване 184
6.3.1. Изчислителна мощност 184
6.3.2. Лопустим ток на проводниците с оглед на нагряването 185
6.3.3 Защита на проводниците 188
6 3.4. Минимални сечения на проводниците 189
6.4. Проверка на избраното сечение на проводниците по падение на напрежението 189
6.4.1 Допустимо падение на напрежението 189
6.4.2. Определяне на падението на напрежението при единичен товар в края на линията 190
6.4.3. Определяне на падението на напрежението при многократен товар по протежение на линията
191
6.4.4. Определяне на сечението на проводниците при минимален разход на метал 192
Седма глава
Силови електрически инсталации
7.1. Определяне на изчислителната мощност 196
7.1.1. Метод с коефициента на търсенето 196
7.1.2. Метод с коефициента на максимума 197
7.1.3. Метод с коефициента на формата 201
7.2. Оразмеряване на силова електрическа линия, захранваща единичен двигател. 203
7.2.1. Определяне на тока на вложката на предпазителите 203
7.2.2. Оразмеряване на проводниците по нагряване 204
7.2.3. Проверка на избраното сечение по допустимо падение на напрежението. . 205
7.3. Оразмеряване на силова електрическа линия, захранваща група двигатели 207
7.3.1. Определяне на тока на вложката на предпазителите 207
7.3.2. Оразмеряване на проводниците по нагряване 207
7.3 3. Проверка на избраното сечение по допустимо падение на напрежението. . 208
7.3.4. Проверка на сечението по икономична плътност на тока 208
Осма глава
Сигнални електрически инсталации
8.1. Часовникова електрическа инсталация 210
8.1.1 Електрически часовници и токозахранваща уредба 210
8.1.2 Електрическа инсталация 212
8.2. Звънчева инсталация 213
8.2.1. Звънчева инсталация в обществени и промишлени сгради 213
8.2.2. Звънчева инсталация в многоетажни жилищни сгради 215
8.3. Светлинноповиквателна инсталация 216
8.4. Пожаросъобщителна инсталация 218
8.5. Телефонна инсталация 221
8.6. Ради о-телевиз йонна инсталация 222
Девета глава Заземителни инсталации
9.1. Предпазно заземяване и зануляване 223
9.2. Указания за изпълнението на заземяването и зануляването в електрическите инсталации. . 225
9.3. Проверяване на ефикасността на зануляването 226
Десета глава
Технико-икономическа оценка на осветлителните уредби
10.1. Икономическа оценка на осветлителните уредби по го¬дишните разходи за единица светлинна
енергия. . . . 228
10.2. Икономическа оценка на осветлителните уредби по минимални условни годишни разходи 228
10.3. Икономическа оценка на осветлителните уредби по и ни¬ма л ни условни годишни разходи за
единица осветеност 234
Начини на доставка:
До офис на куриер: да
До адрес: да
Лична среща: да в София
Предлага: 6 502 книги
Продава в Книжен пазар от: 2018 г.
Издава опростени фактури.
Отстъпки във виртуален щанд "Bookshop":
При поне 3 книги* - 5%
При поне 5 книги* - 10%
При поне 8 книги* - 15%
* Под "книга" се разбира запис, в който могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената цена на записа се отнася за всички включени в него части, томове, книги...


Съобщения до книжаря

За да зададете въпрос за книгата или за да коментирате, моля влезте през "Вход" или се регистрирайте.
Добави в бележника (само за регистрирани потребители)
Книгата е посетена: 5Брой*:Други екземпляри от книгата

Осветителна и инсталационна техника
Осветителна и инсталационна техника
Кирил Богатев

Година: 1965. Състояние: отлично.

Цена: 9.00 лв.
Осветителна и инсталационна техника
Осветителна и инсталационна техника
Кирил Богатев

Година: 1954. Състояние: много добро.

Цена: 10.00 лв.
Осветителна и инсталационна техника
Осветителна и инсталационна техника
Кирил Богатев

Година: 1972. Състояние: много добро.

Цена: 12.00 лв.
купувам книги

Книги от същия автор

Ергономични изисквания към осветлението на работни помещения
Ергономични изисквания към осветлението на работни помещения
Кирил Богатев

Година: 1979. Състояние: отлично.

Цена: 30.00 лв.
Устойчивост на електрическите системи
Устойчивост на електрическите системи
Кирил Богатев

Година: 1959. Състояние: отлично.

Цена: 45.00 лв.
купувам книги
Oще книги от Кирил Богатев >>>

Книги от същата рубрика

Аеродинамика и динамика на полета на самолета
Аеродинамика и динамика на полета на самолета
Д. Гешев, С. Узунов, В. Савов, К. Димитров

Година: 1996. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 76.00 лв.
Уплътняване на фуги в строителството
Уплътняване на фуги в строителството
Н. Гудев, Б. Стоянова, С. Косев, И. Митев

Година: 1982. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 16.00 лв.
Земеустройство. Учебник за техникуми по строителство специалност геодезия, фотограметрия и картография
Земеустройство. Учебник за техникуми по строителство специалност геодезия, фотограметрия и картография
М. Мичев, П. Вучков

Година: 1988. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 13.00 лв.
купувам книги
Oще книги от Техническа литература >>>
За проекта Права и задължения Услуги Помощ Поддържай връзка
За Книжен пазар Подобрения Карта на сайта (стари и нови книги) Карта на сайта (антикварни книги) Общи условия Условия за купувачи Условия за книжари Политика на поверителност За реклама Доставка, срок и плащане Shipping abroad / Доставки за чужбина Въпроси и отговори (FAQ) Въпроси/Сигнали Книжен пазар във Facebook Книжен пазар във FeedBurner Следи с RSS
Щанд "Newsart" - отстъпка 15% за всички книги!
Партньори
Имоти Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Научи повече.

Стари книги