Книжарница за антикварни и стари книги
над 1 000 000 книги
Всички книги

Начало Кошница Вход Бърза регистрация Забравена парола Въпроси/Сигнали


Книгата е вече продадена.

Устройство на селскостопанската техника Разгледай
Устройство на селскостопанската техникаУстройство на селскостопанската техника

Устройство на селскостопанската техника

Колектив

Състояние: отлично
 
Категория:
Издателство:
Година:
Cтраници:
Забележка:
Език:
Град на издаване:
Корици:
ISBN:
Размери:  170/240/10 мм
Тегло:
Ключови думи:  селскостопански машини, селскостопанска техника, земеделски машини
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Витошки".

Анотация

Ръководството с написано в съответствие с учебната програма за ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе.

В него са разгледани устройството и нагласяването за работа на основните селскостопански машини и машините в животновъдството.
Ръководството е предназначено за студентите от специалностите Селскостопанска техника и Комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство при ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе. То може да се ползува също от студентите във ВСИ - Пловдив, и от учениците в средните училища, изучаващи разглежданите машини.

*

Авторски колектив:
Стойко Василев, Борис Мирасчиев, Николай Косев, Петър Терзиев, Иван Парашкевов, Георги Станев.

**

ПРЕДГОВОР

За повишаване на производството и ефективността на селското стопанство голямо значение има внедряването на комплексна механизация. Заедно с това са необходими по-съвършени селскостопански машини и мaшини за животновьдството. За ефективно използуване на тази техника огромна е ролята както на механизаторите, които трябва добре да я познават и да притежават необходимите практически навици, така и на инженерите, работещи в тази област.

Студентите, които се приемат във ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, съответно в специалностите Селскостопанска техника и Комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство, са завършили различни средни училища. Повечето от тях не са запознати с устройството на селскостопанските машини и с машините в животновъдството. Това затруднява студентите в горните курсове при изучаване на специалните дисциплини Машини за прибиране на реколтата, Машини за почвообработка и отглеждане на културите, Машини в животновъдството и др. Ето защо е въведена дисциплината Устройство на селскостопанската техника, за която е написано ръководството.

***

Съдържание (кратко)

5 Предговор
7 Почвообработващи машини

7 Плугове и лющилници
24 Култиватори
33 Почвообработващи фрези
37 Брани
42 Валяци

44 Машини за сеитба, разсаждане и садене
44 Сеялки
58 Разсадосадачни машини
61 Картофосадачни машини

63 Машини за торене
63 Машини за торене с твърди органични торове
66 Машини за торене с твърди минерални торове
68 Машини за торене с течни органични торове
70 Тороподаващи апарати

71 Машини за растителна защита на растенията
71 Начини за растителна защита на растенията
72 Пръскачки
79 Прашалки

80 Зърнокомбайни

108 Машини за почистване и сортиране на зърното
108 Зърночистачни машини
112 Семечистачни машини

119 Машини и приспособления за прибиране на царевица
119 Специализирани царевични комбайни
126 Приспособления към зърнените комбайни за прибиране на царевица

129 Машини за прибиране на захарно цвекло и картофи
129 Машини за прибиране на захарно цвекло
140 Машини за прибиране на картофи

142 Машини за прибиране на тревни фуражи
142 Косачки
148 Сеносъбирачки
150 Преси за сено и слама
164 Силажокомбайни
164 Общо устройство на силажокомбайни

168 Машини за обработка на фуражите
168 Чукови фуражомелачки

173 Средства за раздаване на фураж и съоръжения за изваждане на силаж
173 Средства за раздаване на фураж
179 Съоръжения за изваждане на силаж

183 Машини за доене и млекоохладителни инсталации
183 Машини за доене
202 Млекоохладителни инсталации

****

СЪДЪРЖАНИЕПредговор (Ст. Василе в)..............................................................5


1. Почвообработващи машини (Б. Мирасчие в)...............................................7


Плугове и лющилници...............................................-...................7

Общо устройство на плуговете и лющилниците................................8
Работни органи на плуговете и лющилниците................................11
Спомагателни възли на плуговете..........................................16
Упражнение 1. Нагласяваме на плуговете за работа.........................20


Култиватори..........................................................................24

Общо устройство на култиваторите.........................................25
Работни органи на култиваторите..........................................26
Спомагателни възли на култиваторите......................................28
Упражнение 2. Нагласяване на култиваторите за работа.....................29


Почвообработващи фрези...............................................................33

Общо устройство на фрезите...............................................33
Работни органи на фрезите................................................35
Спомагателни възли на фрезите............................................36
Упражнение 3. Нагласяване на фрезите за работа...........................36


Брани................................................................................37

Общо устройство на браните...............................................38
Работни органи на зъбните брани........................................ 40
Спомагателни възли на браните............................................41
Упражнение 4. Нагласяване на браните за работа...........................41


Валяци...............................................................................422. Машини за сеитба, разсаждане и садене (Ст. Василев).................................44


Сеялки...............................................................................44

Общо устройство на сеялките..............................................44
Работни органи на сеялките...............................................47
Упражнение 5. Нагласяване на сеялките за работа..........................53


Разсадосадачни машини................................................................58

Общо устройство на разсадосадачните машини...............................58
Работни органи на разсадосадачните машини................................59
Упражнение 6. Нагласяване на разсадосадачните машини за работа...........60


Картофосадачни машини................................................................61

Общо устройство на картофосадачните машини...............................61
Работни органи на картофосадачните машини................................62
Упражнение 7. Нагласяване на картофосадачната машина СН-4Б
за работа................................................................623. Машини за торене.....................................................................63


Машини за торене с твърди органични торове...........................................63

Общо устройство на машините за торене с твърди органични
торове...................................................................64


Машини за торене с твърди минерални торове...........................................65

Общо устройство на машините за торене с твърди минерални торове..........66
Упражнение 8. Нагласяване на центробежния тороразпръсквач РЦП-2,5
за работа................................................................68


Машини за торене с течни органични торове............................................69

Общо устройство на машините за торене с течни органични торове...........69
Тороподаващи апарати.................................................................70
Общо устройство на тороподаващите апарати................................70


Машини за растителна защита на растенията............................................71
Начини за растителна защита на растенията............................................71


Пръскачки............................................................................72

Общо устройство на пръскачките...........................................72
Работни органи на пръскачките............................................73

Упражнение 9. Нагласяване на прикачната вентилаторна пръскачка
"Перлаи-9 за работа.....................................................77


Прашалки.........................................................................794. Зърнокомбайни (Н. Косе в).........................................................80

Общо устройство на зърнокомбайните................................................81

Жътварка.............................................................. 95
Вършачка................................................................1025. Машини за почистване и сортиране на зърното (П. Т е р з и е в)...................108


Зърночистачни машини..............................................................108

Общо устройство на зърночистачните машини...............................108
Работни органи на зърночистачните машини................................109
Упражнение 10. Нагласяване на зърночистачната машина К-527А
за работа..............................................................111


Семечистачни машини..............................................................112

Общо устройство на семечистачните машини................................113
Упражнение 11. Нагласяване на семечистачната машина
К-545А/К-231А01 за работа...............................................1176. Машини и приспособления за прибиране на царевица..................................119


Специализирани царевични комбайни.................................................119

Общо устройство на самоходния царевичен комбайн КСКУ-6..................119
Работни органи, механизми и системи на самоходния царевичен
комбайн КСКУ-6..........................................................121
Упражнение 12. Нагласяване на самоходния царевичен комбайн
КСКУ-6 за работа.......................................................125


Приспособления към зърнените комбайни за прибиране на царевица....................126

Упражнение 13. Нагласяване на приспособлението FKA-602M към
зърнения комбайн Е-516 (Е-517) за работа................................1277. Машини за прибиране на захарно цвекло и картофи.............................;....129


Машини за прибиране на захарно цвекло.............................................129

Общо устройство на машините за двуфазно прибиране......................130
Общо устройство на машините за трифазно прибиране......................133
Работни органи на машините за прибиране на захарно цвекло..............135
Упражнение 14. Нагласяване на цвекловадачите за работа.................1378. Машини за прибиране на картофи...................................................140

Упражнение 15. Нагласяване на картофовадачките за работа.........................141
Машини за прибиране на тревни фуражи (Г. Стане в)................................1429. Косачки..........................................................................142

Общо устройство на косачките...........................................14210. Сеносъбирачки....................................................................148

Общо устройство на сеносъбирачките.....................................148
Работни органи на сеносъбирачките......................................15011. Преси за сено и слама (П. Т е р з и е в).........................................151
Общо устройство на буталните преси.....................................151
Работни органи на буталните преси......................................153
Упражнение 16. Нагласяване на пресата подбирач К-454 за работа.........157
Общо устройство на рулонните преси.....................................16312. Силажокомбайни (Г. Стане в)......................................................164

Общо устройство на силажокомбайните..............................................16413. Машини за обработка на фуражите..................................................168

Чукови фуражомелки...............................................................168
Общо устройство на чуковите фуражомелки................................168
Работни органи на чуковите фуражомелки.................................17014. Средства за раздаване на фураж и съоръжения за изваждане на силаж (Ив. Парашкево в)... ....173
Средства за раздаване на фураж...................................................173


Общо устройство на фуражораздаващото ремарке...........................173
Работни органи на фуражораздаващото ремарке............................174
Упражнение 17. Нагласяване на фуражораздаващото ремарке за работа......17715. Съоръжения за изваждане на силаж..................................................179
Общо устройство на съоръженията за изваждане на силаж...................18016. Машини за доене и млекоохладителни инсталации.....................................183


Машини за доене...................................................................183
Общо устройство на доилната машина "Волга"..............................184
Работни органи на доилната машина "Волга"...............................187
Упражнение 18. Нагласяване на доилната машина "Волга" за работа.........191
Общо устройство на доилната машина "Импулс" М-610.......................191
Работни органи на доилната машина "Импулс" М-610........................194


Млекоохладителни инсталации.......................................................202

Общо устройство на млекоохладителната инсталация МК-20..............202
Работни органи на млекоохладителната инсталация МК-20...................203
Общо устройство на млекоохладителната инсталация SM-1200................205
Работни органи на млекоохладителната инсталация SM-1200................206
Упражнение 19. Нагласяване на млекоохладителната инсталация
SM-1200 за работа.......................................................207

*****

С 9 таблици и 198 фигури.
Начини на доставка:
До офис на куриер: да
До адрес: да
Лична среща: да в София
Предлага: 11 892 книги
Продава в Книжен пазар от: 2010 г.
Издава опростени фактури.
Отстъпки във виртуален щанд "Витошки":
При поне 3 книги* - 5%
При поне 6 книги* - 10%
При поне 10 книги* - 15%
* Под "книга" се разбира запис, в който могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената цена на записа се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
Щанд "Витошки": Промоции 
Щанд Витошки предлага антикварни, стари, използвани и нови книги на различни езици, приемливи цени и в прилично състояние в полите на Витоша.

Книгите се изпращат обикновено най-късно на следващия ден с Еконт Експрес като пощенска (до офис, 3.60-3.70, до 1 кг.), куриерска пратка (до врата, 4.50-4.90 лв.,
до 1 кг.) или със среща с предварителна
уговорка на две места в кв. "Орландовци". 


Съобщения до книжаря
Добави в бележника (само за регистрирани потребители)
Книгата е посетена: 1167


Книги от същата рубрика

The Haynes Manual on Diesel Engines
The Haynes Manual on Diesel Engines
Martynn Randall

Година: 2004. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 49.00 лв.
Ръководен технически материал: Платки печатни. Еднослойни и двуслойни. Технология на производство
Ръководен технически материал: Платки печатни. Еднослойни и двуслойни. Технология на производство
Колектив

Година: 1984. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 25.00 лв.
Нецентрично натоварени стоманобетонни фундаменти
Нецентрично натоварени стоманобетонни фундаменти
Игнат Троев

Година: 1979. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 6.50 лв.
купувам книги
Oще книги от Техническа литература >>>
За проекта Права и задължения Услуги Помощ Поддържай връзка
За Книжен пазар Подобрения Карта на сайта (стари и нови книги) Карта на сайта (антикварни книги) Общи условия Условия за купувачи Условия за книжари Политика на поверителност За реклама Доставка, срок и плащане Shipping abroad / Доставки за чужбина Въпроси и отговори (FAQ) Въпроси/Сигнали Книжен пазар във Facebook Книжен пазар във FeedBurner Следи с RSS
Щанд "Книги за всеки" - отстъпки до 20%!
Партньори
Имоти Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Научи повече.

Стари книги