Книжарница за антикварни и стари книги
над 900 000 книги
Всички книги
За колекционери Локация на щандоветеВидин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област СофияАнтикварни книгиАвториКласацииRSS - книги Нови книги
С т а р и   и   н о в и   к н и г и
Всички категорииПоредици и комплектиКонволютиПодлистнициПърви изданияКниги с автограф ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА Българска прозаЧужда прозаКласикаПоезияИсторически романиФантастика и фентъзиХумор и сатираКриминални романиЧиклитЛюбовни романиТрилъриУжасиКниги-игриДраматургияКратки формиЕсеистикаПътеписиМемоари, биографии, писмаПублицистика, документалистикаФолклор и митология ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ Литературни изследванияЕзикознание и семиотикаИстория, археология, краезнаниеЕтнология и етнографияИзкуства и науки за изкустватаКултурология и антропологияМедии и журналистикаФилософия, естетика и етикаПолитология и социологияПсихологияРелигиознаниеОбразованиеПраво ПРИРОДНИ, ТОЧНИ, ПРИЛОЖНИ НАУКИ МатематикаХимияФизика и астрономияГеография и науки за ЗемятаИкономика, бизнес и финансиДанъци и счетоводствоМаркетинг, реклама и PRМениджмънт и човешки ресурсиМедицина и биологияКомпютри, софтуер, интернетТехническа литератураАрхитектура и строителствоСелскостопански наукиВоенно дело и сигурност ОБРАЗОВАНИЕ + - ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА + - ЗА ДОМА + - СЕБЕИЗРАСТВАНЕ + - ДРУГИ КНИГИ + -

Начало Кошница Вход Бърза регистрация Забравена парола Въпроси/Сигнали

Условия за книжари


Регистрация

"Книжен пазар" е интернет платформа, която свързва тези, които предлагат, с тези, които търсят книги.

Всеки регистриран купувач (физическо или юридическо лице) има право безплатно да се пререгистрира като книжар - като кликне на бутона "Стани книжар", попълни нужните данни и изрази съгласие с Условията за книжари.

Книжарите се съгласяват да предоставят вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма, а при промяна на данните своевременно да внасят корекции в профила си.

Книжари, чиито профили в платформата "Книжен пазар", наричана за краткост по-нататък само "Книжен пазар", са били заличени от администрацията на платформата за сериозни нарушения, несъвместими с Общите условия и/или с Условията за купувачи и Условията за книжари в "Книжен пазар", губят право на повторна регистрация.


Права на книжарите

Всеки книжар има право да предлага за продажба и да продава неограничен брой книги. С предлагането на книги за продажба в "Книжен пазар" книжарите декларират, че те са тяхна собственост и имат права да се разпореждат с тях.

Книжарите имат право да предлагат до 3 екземпляра на една и съща книга, която е от една и съща година и в едно и също състояние, като всеки от трите екземпляра е на различна цена.

Книжарите имат право да ползват безплатните услуги и инструменти, предоставени им от "Книжен пазар". Чрез тях имат право да визуализират, подреждат и управляват отделните заглавия; да комуникират с купувача и администрацията на платформата; да анализират в реално време предоставяната им статистическа информация за продадени, свалени, върнати за редакция, отказани книги, да ползват информацията за типа купувач (нов, опитен, рисков), преди да потвърдят или откажат поръчка и др.

Книжарите имат право, ако желаят, да предложат книгите си в собствен безплатен виртуален щанд с уникално име в рамките на "Книжен пазар", като ползват присъщите на виртуалния щанд възможности за реклама и продажба. Единственото изискване е те да предлагат за продажба 10 и повече книги. Ако имат виртуален щанд, освен в него техните книги ще се показват и в Общата зона, която събира всички предложени за продажба книги. Чрез виртуалния щанд ще имат право да изискват през "За контакт" поставяне на "Надпис за временно спиране", ако отсъстват за период от 3 до 30 дни.

При достигане на повече от 5 000 книги за продажба в "Книжен пазар" всеки книжар има правото да поиска безплатен поддомейн от вида: ime-na-magazina.knizhen-pazar.net, и имейл от вида: ime-na-magazina@knizhen-pazar.net. При достигане на повече от 1000 книги за продажба всеки книжар има правото да поиска поддомейн от вида: ime-na-magazina.knizhen-pazar.net срещу месечна такса от 5 лв. до достигане на границата от 5 000 книги.

Книжарите със собствени виртуални щандове имат право да предоставят процентни отстъпки според предварително посочени от тях критерии - брой поръчани книги и обща сума в поръчка, както и като комбинация между тях. Отстъпките се начисляват автоматично и са видими в хода на самата поръчка.

Ако сделката не се осъществи по вина на купувача, книжарят има право да ни изпрати номера на поръчката, за да приспаднем начислената такса и да върнем книгите за продажба. Когато искате анулиране на поръчка или съдействие за контакт с купувача, задължително подробно ни запознавате с известните ви обстоятелства и предприетите до момента стъпки от ваша страна. Същата процедура се прилага и при искане за коригиране на цена на книга в поръчка, ако продажбата се е състояла при цени, различни от тези, при които поръчката е била направена, и промяната е била предварително договорена от страните.

Правото за анулиране на неосъществена сделка не се получава автоматично. То може да бъде уважено само ако книжарят е предприел всички възможни стъпки за контакт с купувача - своевременно му е оставил съобщение, звънил му е по телефона, свързал се е с нас да му изпратим напомнящо писмо. Горните действия книжарят е длъжен да изпълни в оптимален срок след изпращане на поръчката - 3-4 работни дни след като пратката не е освободена. Молби за анулиране на поръчки не се приемат, ако горните стъпки не са предприети, а разпореждане до Еконт за връщане се дава само след като сте се свързали с нас, за да направим допълнителни проверки.

Ако книжарят е пропуснал да отбележи, че разполага с повече от 1 екземпляр, а го продаде, или по-късно се сдобие с екземпляр от вече продадена книга, той има право да ни изпрати номера на записа (книгата), за да дублираме записа, с което да му спестим усилията по повторното й въвеждане.

Книжарите имат право на достъп до информация за своите продадени книги, за направените обороти и начислени такси, както и до всяка информация, засягаща техните продажби, дължими суми, срокове за плащане и под.

Книжарите имат право на достъп до статистика в реално време за броя въведени книги, броя продадени книги, броя въведени и продадени книги за деня, седмицата, месеца, годината, както и до други статистики, предоставяни от платформата с цел подобряване работата на книжарите.

Книжарите имат право да предплащат суми за бъдещи периоди, с което да снижават разходите си за банкови и други преводи.

Книжарите имат право за определен период от време да спират обслужването на поръчките си. Ако периодът е до 30 дни, книжарите имат право да получават поръчки с отсрочено изпълнение, като заявят дата на завръщане и ни уведомят, щом са на линия, за да премахнем надписа. Ако периодът е до 6 месеца, поръчките се спират изцяло - до момента, в който не бъдем уведомени да ги активираме.

Книжарите имат право сами да трансформират акаунта си в купувачески, като преди това погасят задълженията си за ползваните услуги. Бившите книжари имат право да поискат възстановяване на книжарския си акаунт, ако са отстранили причините, довели до заличаването му.

Книжарите имат право да изпращат предложения до администрацията на платформата с цел подобряване функционалностите в платформата. Всички предложения, които отговарят на политиката за развитие на услугите в платформата, ще бъдат обсъдени и при одобрение и техническа възможност, възприети.


Задължения на книжарите

Книжарите са длъжни да проверяват кореспонценцията и акаунта си в "Книжен пазар" регулярно, за да могат навреме да потвърдят поръчките си и да отговарят на постъпили съобщения.

Книжарите са длъжни да предлагат в "Книжен пазар" само книги, които са физически налични и достъпни и могат да бъдат своевременно изпратени до купувача в изпълнение на негова поръчка. При отказ от страна на книжаря да потвърди книга от поръчка, независимо от причината за отказа, всяка отказана книга се таксува с 10% от обявената цена на книгата. При 5% и повече отказани спрямо поръчани (вземат се предвид последните 100 поръчани книги) щандът губи правото да се рекламира в лентата с 10-те най-големи щанда.

Книжарите са длъжни да описват точните данни на книгите, които обявяват за продажба, и реалното физическо състояние на притежаваните от тях екземпляри. Снимките на кориците трябва да са на реално предлагания екземпляр и с качество и размер, позволяващи на купувача да добие ясна представа за предлаганата книга. При получени рекламации за сериозно разминаване между обявено и реално състояние, книжарят възстановява платената сума на купувача заедно с доставката. А при получаване на неопровержими доказателства за драстично разминаване се налага глоба.

Книжарите са длъжни възможно най-бързо да потвърдят/откажат направена към тях поръчка, но не по-късно от 3 дни, като при потвърждаване трябва да са сигурни, че притежават поръчания екземпляр.

Книжарите подготвят и предават поръчаните книги на куриера след потвърждаване на поръчката, но не по-късно от 48 часа (за работни дни) след потвърждаването й, освен ако с купувача не са се уговорили друго. Същото се отнася при уговаряне на лична среща за предаване на книги.

При невъзможност от страна на книжаря да предаде на куриера поръчаните книги в посочения по-горе срок, той е длъжен своевременно да уведоми купувача за възможно забавяне.

Книжарите са длъжни да изпълняват поръчките си по начина, по който книгите са били поръчани, освен ако страните не са се договорили друго.

Задължение на книжарите е при поръчка от купувач, отбелязан като Рисков, да изискват от него предварително плащане.

Книжарите са длъжни да изпълняват поръчки както за България, така и за чужбина, като за България предоставят на купувачите и двете услуги на Еконт - пощенска и куриерска пратка.

При изпращане на пощенска или куриерска пратка с Еконт Експрес книжарите са длъжни да попълнят електронна товарителница в "Книжен пазар", за да ползват техните клиенти съответната отстъпка. Интегрираната система "Книжен пазар" - Еконт Експрес автоматично придвижва статусите в реално време - Потвърдена - Изпратена - Приключена и дава възможност на страните да проследяват пратките. (Забранено е да се подготвят товарителници за книги и стоки, които не са поръчани от "Книжен пазар", както и да се изпращат пратки без товарителница с 30% отстъпка.)

При изпращане с други куриери (Спиди, Български пощи, Рапидо) книжарите, непосредствено след изпращане на книгите, са задължени сами да попълнят номера на товарителницата и цената за доставка, като маркират поръчката за Изпратена. При получаване на сумата от тези куриерски фирми книжарите са длъжни да маркират поръчката като Приключена. (Последното не се отнася за индивидуални поръчки от чужбина - при тях приключването става след като се уверите чрез проследяващия номер (баркод) или чрез купувача, че книгата е получена.)

При поръчки с Лична среща книжарите са длъжни да ги маркират като Изпратени и Приключени непосредствено след предаването на книгите.

При две и повече поръчки към един и същ щанд, направени от един и същ купувач в рамките на деня, книжарите са длъжни да подготвят обща товарителница за всички поръчки. В нея записвате общия грамаж и общата цена на книгите от всички поръчки. В тези случаи ние не обединяваме поръчките, а вие обединявате пратките в обща товарителница. И поемате ангажимента, когато поръчката с товарителница стане автоматично Изпратена, вие ръчно да маркирате и другите поръчки като Изпратени, съответно, когато първата бъде автоматично Приключена, да маркирате и другите като Приключени. Ако при обединяване на пратките, броят книги и тяхната цена влиза в критериите ви за даване на отстъпка, приспадате я и тогава записвате крайната цена като наложен платеж в товарителницата (а нас ни уведомявате за сумата на самата отстъпка, за да ви я приспаднем от оборота).

Книжарите са длъжни ежедневно да отстраняват записи на книги, с които не разполагат поради изгубване, продажба по друг начин и пр. А когато разполагат с повече екземпляри от една и съща книга, своевременно да отбелязват, че разполагат с "повече от 1 бройка".

При невъзможност да обслужват поръчки в рамките на 3 дни, книжарите са длъжни да уведомят администрацията на "Книжен пазар", за да поставим надпис под всяка книга. Така ще могат да се поръчват книги без 3-дневният срок за потвърждаване/отказване на поръчки да действа. Книжарите, ползвали тази опция, са длъжни да спазят датата, която са ни подали, и след като потвърдят поръчките си, да ни се обадят, за да премахнем надписа.

Ако не бъдем уведомени за невъзможността книжарят да обслужва поръчки, то непотвърдените след 3-ия ден поръчки се отказват от системата автоматично, купувачите се уведомяват за отказа, а всички книги на книжаря се спират от продажба до момента, в който ни уведоми, че е в състояние да обслужва поръчките си. При всяко спиране на книгите от продажба по вина на книжаря се начислява глоба от 2 лв. + 10% върху цената на отказаните книги.

Книжарите са длъжни да заплащат дължимите суми от начислени такси и глоби към "Книжен пазар" в определения срок и размер.

Книжарите се задължават да не пренасочват купувачи към собствените си, или каквито и да е други, реални адреси, сайтове, виртуални щандове, блогове, социални мрежи, телефони, имейли, скайп- и вайбър-контакти и др. Вкл. чрез реклама на линкове към щанда си в "Книжен пазар" и свързаните с него страници на книги, категории, автори и пр. през социални мрежи, сайтове, блогове и пр. средства за виртуална комуникация.

Книжарите се задължават имената на щандовете им в "Книжен пазар" да не съвпадат или наподобяват имената на техни физически или онлайн търговски обекти и техните адреси, както и на имената на фирмите, чрез които оперират.

Книжарите нямат право да оставят лични данни, както и да изискват и очакват такива.

Книжарите нямат право - по какъвто и да е начин - да уговарят за покупка и да изпращат книги, различни от избраните в поръчката. Те могат да препоръчат или да се съгласят да изпратят пожелани от купувача книги само ако изискат от него да направи нова поръчка по установения в платформата начин. Ако последното не е възможно, книжарите се задължават сами да направят поръчка от собствения си щанд или да ни уведомят за създаване на служебна поръчка.

Заобикалянето на настоящите правила може да доведе до налагане на глоби, както и, при системни нарушения, до ограничаване правата на книжаря или до отстраняването му от платформата.

В отношенията си с администрацията на платформата книжарите се задължават да съблюдават добрия тон, да не разпространяват информация, която по един или друг начин им е станала известна поради естеството на работата им в платформата, както и да защитават доброто име на платформата чрез коректните си отношения с купувачите и по всякакъв друг начин.

При налагане на санкция, водеща до прекратяване на отношенията на книжаря с платформата, "Книжен пазар" ООД не възстановява суми, предплатени от книжаря за ползване на каквито и да е услуги.

Книжарите са длъжни да използват предоставените им функционалности само и единствено за продажба на книги и/или др. стоки, упоменати в предложените категории на платформата, и да не предлагат книги, стоки и услуги, които нарушават законите на Република България.


Дължими суми

При осъществяване на продажба чрез системата за поръчки в "Книжен пазар" книжарите дължат такса.

Таксата при продажба става дължима в момента на потвърждаване на поръчката, т.е. в момента на разкриване данните на купувача.

Размерът на таксата при продажба се начислява като процент върху месечния оборот на книжаря, реализиран чрез поръчки в "Книжен пазар". Тя се заплаща от 1-во до 10-то число вкл. на следващия месец, ако натрупаната сума (от такси при продажба, глоби, допълнителни услуги) към 1-во число на месеца е в размер равен или по-голям от 20 лв. Ако е под тази сума, тя се прехвърля към следващия месец.

Ако потребител прекрати ползването на платформата като книжар - по собствено желание или в резултат от наложена му санкция, натрупаните задължения (такси, глоби, използвани допълнителни услуги) не се опрощават, а остават дължими, независимо от техния размер.

Натрупаните обороти, дължимите проценти, такси и глоби се начисляват автоматично и са видими в реално време през акаунта на книжаря (раздел "Справки").

Таксата при продажба е между 15 и 20% взависимост от месечния оборот на книжаря:

- над 1 500 лв. - 15%
- над 1 000 лв. - 16%
- над 600 лв. - 17%
- над 400 лв. - 18%
- над 250 лв. - 19%
- под 250 лв. - 20%

При плащане през последните няколко дни от предвидения десетдневен срок книжарят трябва да ни изпрати по имейл копие на платежния документ, за да бъде потвърдена и отбелязана платената сума в системата.

Книжари с по-малко от 100 публикувани книги, при поръчка на книги на стойност 100 и повече лева, е длъжен да заплати предварително полагащата се такса, преди да получи данни за контакт с купувача.

Ако по някаква причина книжарят не е в състояние да погаси задълженията си в предвидения срок (1-во - 10-то число на месеца), той е длъжен да уведоми незабавно администрацията на "Книжен пазар", за да бъдат предоговорени условията по погасяване на задълженията през съответния месец. Ако това не стане, на 11-то число на месеца книгите му ще бъдат спрени от продажба до получаване на плащането, с добавени 5 лв. глоба за повторно пускане на книгите в продажба.

Дължимите суми се заплащат:

- по банков път:

Първа инвестиционна банка АД, клон Варна
BIC = FINVBGSF
IBAN = BG37FINV91501017065509
"Книжен пазар" ООД

- с паричен превод през Еконт:

Варна, офис Левски
"Книжен пазар" ООД
0883/475190

В полето "Основание за плащане" се записва името на щанда или името на книжаря.

За улеснение на всички книжари, които се затрудняват с крайния срок, приемаме предварителни плащания през текущ месец на малки вноски.


При неспазване на правилата за работа в "Книжен пазар" от страна на книжарите се начислява глоба.

Глобите биват:
1/ отказ на поръчана книга - 10% от стойността на книгата;
2/ спиране на книгите от продажба по вина на книжаря (изтекъл 3-дневен срок за потвърждаване на поръчка) - 2 лв. + 10% върху цената на отказаните книги;
3/ неплатени задължения до 10-то число на месеца, ако такива има - 5 лв.;
4/ при изпращане до рисков купувач без предварително плащане - 10 лв.;
5/ при рекламация, придружена с неопровержими доказателства за драстично разминаване в състоянието на обявен и реален екземпляр - 20 лв.
6/ пренасочване на купувачи с цел заобикаляне на "Книжен пазар" - 100 лв.

Дължимата такса не се приспада:
1/ при потвърждаване на книги от поръчка, които впоследствие не могат да бъдат изпратени - по вина на книжаря;
2/ при констатиране на дефекти на книгата;
3/ при несъответствие на книгата с описанието на основните й характеристики, както и с описанието на нейното състояние.


Права и отговорности на "Книжен пазар" ООД

"Книжен пазар" ООД има право във всеки един момент да отказва валидиране на определени книги или на книги от определени книжари, както и да ги връща за редактиране, да ги коригира или изтрива, ако това се наложи.

"Книжен пазар" ООД има право във всеки един момент да валидира за публикуване, да коригира или изтрива съобщения към книга или поръчка, както и да изтрива публикувани от трети лица мнения в социалните мрежи към "Книжен пазар", ако съобщенията и мненията са в разрез с Условията в "Книжен пазар".

"Книжен пазар" ООД има право без предупреждение да спира, променя, подобрява, надгражда определени функционалности в платформата с цел подобряване на услугите и реализиране на повече продажби.

"Книжен пазар" ООД има право във всеки един момент, при забелязани нарушения от страна на книжаря, вкл. при неизплащане на дължими такси, да спира книгите от продажба. Възстановяването им е възможно само след отстраняване на нарушението, респ. след погасяване на задълженията.

"Книжен пазар" ООД има право при определени обстоятелства да изисква пълна или частична ревизия на щанда чрез цялостно или поетапно сваляне на книгите. Срокът за съхранението им е 3 месеца от датата на сваляне. Ако в тези рамки книжарят не извърши ревизия и не върне в продажба наличните си книги, възстановяването им в продажба става само по административен път, след заплащане на определена такса за услугата в зависимост от броя на книгите, но не по-малко от 20 лв.

"Книжен пазар" ООД има право да спира достъпа на книжаря до неговия акаунт, респ. да трансформира книжарския акаунт в купувачески и да сваля всички книги на книжари, които не са поискали връщането им в продажба, преди да изтекат:

- 2 месеца - след непотвърдена поръчка в рамките на 3 дни;
- 3 месеца - след неплащане на дължими суми;
- 6 месеца - след спиране от продажба по искане на книжаря,
или по всяко време, ако нарушенията са от естество, което налага такива санкции.

С акта на превръщане на книжарския акаунт в купувачески, независимо дали книжарят или администрацията са извършили трансформацията, всички книги се свалят от платформата и се съхраняват в рамките на нови 3 месеца. Ако този срок изтече, възстановяването им в продажба става само по административен път, след заплащане на определена такса за услугата взависимост от броя на книгите, но не по-малко от 20 лв.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за некоректно въведени цени на книги. Валидни са цените към момента на поръчката.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за недобросъвестни действия, целящи измама, извършвани от потребители, ползващи нашите услуги.

Всички покупко-продажби в "Книжен пазар", както и всички парични транзакции, се извършват директно между купувачите и книжарите, освен в случаите, в които е предвидено друго.

"Книжен пазар ООД" не носи отговорност за нереализирани покупко-продажби поради забавяне, непоискване, връщане, нередовни телефони, погрешни адреси или каквото и да е друго, което препятства успешното приключване на поръчката.

"Книжен пазар" ООД не се ангажира с изплащане на обезщетения в случай на измама. При съмнения за такава, моля уведомете ни незабавно. При отчетени нередности от страна на купувачи или книжари "Книжен пазар" ще съдейства за разрешаване на проблема.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за коментарите, публикувани от трети лица в платформата или в социалните мрежи към и извън "Книжен пазар".

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. "Книжен пазар" ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.


Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.Координатите на "Книжен пазар" ООД са:

гр. Варна
0883 475 190 (телефонът НЕ служи за поръчване на книги!)
office@knizhen-pazar.netЗа проекта Права и задължения Услуги Помощ Поддържай връзка
За Книжен пазар Подобрения Карта на сайта (стари и нови книги) Карта на сайта (антикварни книги) Общи условия Условия за купувачи Условия за книжари Политика на поверителност За реклама Доставка, срок и плащане Shipping abroad / Доставки за чужбина Въпроси и отговори (FAQ) Въпроси/Сигнали Книжен пазар във Facebook Книжен пазар във FeedBurner Следи с RSS
Щанд "Книги за всеки" - отстъпки до 20%!
Партньори
Имоти Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Научи повече.

Стари книги