1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Книги за всеки
 6. Добра находка
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Съкровищница
 11. Алена
 12. Ескалибур
 13. Още
Титовата банда - оръдие на империалистите

Титовата банда - оръдие на империалистите

Документи и материали 1948-1951

Колектив

 1. Състояние
  Отлично
 2. Цена
  18,00 лв.
Поръчай
Налична в София - виртуален щанд "Макиавели"
 1. Категория
  История, археология, краезнание
 2. Език
  Български
 3. Година
  1951
 4. Наличност
  1 бр.
 5. Град на издаване
  София
 6. Издателство
  БКП
 7. Страници
  664
 8. Корици
  Твърди
 9. Антикварна
  Да
 10. Ключови думи
  Титовата банда
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Макиавели".
Белградската клика от шпиони и убийци в служба на подпалвачите на война ...... ........ 3

I. Документи........ 9

Писма на ЦК на ВКП(б) до ЦК на Югославската комунистическа

партия .................

За положението в Югославската комунистическа партия.

(Резолюция на съвещанието на Информационното бюро на мунистическите партии в Букурещ, юни 1948 г.) . . ...

По положението в Пиринския край.

(Из резолюцията на XVI пленум на ЦК на БРП(к)) ....

Федерацията на южните славяни и македонския въпрос.

(Из доклада на Георги Димитров пред V конгрес на БКП, 19 декември 1948 г.)......... .

Резолюция по предателската и проЕокаторска дейност на тито-вата клика, взета на разширения пленум на ЦК на БКП, състояла се на 11 и 12 юни 1949 г.......

Предателството на титовата клика срещу гръцкия и славяно-македонския народи.

(Резолюция на ръководния актив на КОЕМ (Комунистическа организация на Егейска Македония) за националистическа предателска клика на Керамидчиев—Гоче, 20 юни 1949 г.)

Ноти на съветското правителство.

Отговор на съветското правителство до югославското правителство по въпроса за Словенска Каринтия, 11 август 1949 г.

Приложение

към нотата на съветското правителство до правителството на Югославия..............

Отговор на съветското правителство до югославското правителство по повод незаконните арести на съветски граждани, 18 август 1949 г..............

Югославската компаргия в ръцете на убийци и шпиони.

(Резолюция на Информационното бюро на комунистическите и работническите партии, втората половина на ноември 1949 г.)

Нота на правителството на НР Албания до югославското правителство ...................I .( .

Ноти на Министерството на външните работи на НР България до правителството на ФНРЮ . . ..
Обвинителен акт по процеса срещу титовите шпиони и дпвер-санти, които извършиха експлозията в ДИП "Гео Милев", гара Искър................

II. Титовата банда — враг на марксизма, работни-ческата класа, оръдие на империалистите.....

Къде води национализмът на титовата група в Югославия Югославските троцкисти — щурмов отред на империализма —

Матиас Ракоши, главен секретар на ЦК на Унгарската

партия на трудещите се........ ...

Нарастване на мизерията и засилване на националистич'е>-

скатд кампания...........

Провокатори и шпиони ..............

Врагове на марксизма — IX. Юдин..........

Титовата клика — най-зъл Ераг на социализма — Г. Георгиу-Деж, генерален секретар на ЦК на Румънската работническа партия . . 1...........

Предатели на социализма — А. Паукер, секретар на ЦК на Румънската работническа партия ..........

Титовата клика нанася удар в гърба на народнодемократична Гърция — Никое Захариадис, генерален секретар на

Гръцката комунистическа партия . . ......

Провалът на колонизатор ските планове на Тнто в Албания — Внвер Ходжа, генерален секретар на Албанската партия

на труда ................

Разгромяването на титовата агентура в Албания — Ведри Спа-хиу, секретар на ЦК на Албанската трудова партия

От социализъм към фашизъм...........

Самозабравилите се фашистки насилници . ......

Разгромът на титовата агентура в Унгария — Матиас Ракоши, генерален секретар на Унгарската партия на трудещите се . Кликата на Тито е докрай разобличена като бакда от фашисти,

убийци и шпиони — П. Юдин.......

Борбата срещу титовата агентура на империализма — борба за социализъм — Ернъо Герьо, член на Политбюро на ЦК на

Унгарската партия на трудещите се.......

Титовата клика — най-злостен враг на българския народ — Владимир Поптомов, член на Политбюро иа ЦК на Бъ!л-

гарската комунистическа партия.........

Тито и неговата банда — коварни врагове на испанския народ — Долорес Ибарури, генерален секретар на Испанската комунистическа партия .............

Тито — шпионин на геетало.....-......

Духовното родство между Франко и Тито........

Испанският народ мрази титовата клика .... ... Белградските шпиони без ¿маска — Рудояф Слаиски, генерален секретар на чехословашката комунистическа партия

III. Фашистки режим, капиталистическа експлоатация и колониално робство в Югославия

Коитрареволюционният преврат в Югославия — Якуб Берман, член на Политбюро на Полската обединена работническа партия . . ........ ......
Заробването на Югославия от англо-американския капитал —

Антонин Грегор, член на ЦК на Чехословашката комунистическа партия..............253

Проникването на американския капитал в икономиката на Югославия — Ериьо Герьо, член на Политбюро на Унгарската

партия на трудещите се .... ........258

Фалшивият парламентаризъм — маска на фашистката власт в

Югославия — Радония Голубович 1........263

Фашисткият държавен режим в Югославия — Л. Ръуту, член

на ЦК на Румънската работническа партия ..... 270 Фашистките ръководители на югославските синдикати — агенти на разбойнйчеСкйя империалйзъм и на титовския терор — Георги Апостол, председател на Общата конфедерация на

труда в НР Румъния........... • 277

Югославската армия във властта на англо-американските имле-риалисти — Михай Фаркаш, заместник на генералния секретар на Унгарската партия на трудещите се . . . . 281 Гестапото на Тито—Ранкович — Габор Петер, член на Централния комитет на Унгарската партия на трудещите се . . 289 Кулачесгвото — опора на фашистката клика на Тито в селото —

Р. Замбровски, секретар на Централния комитет на Пол-'

ската обединена работническа партия...... . 298

Външната търговия на титовата клика — оръдие за заробване на Югославия от американо-английските монополисти — Тадеуж Геде, член на ЦК на Полската обединена работническа партия ...............305

Политиката на титовата клика — причина за глада в Югославия — Душко Новаков............312

Походът на фашистката клика на Тито против културата —

Рубен Леви, член на ЦК на Българската комунистическа

партия.................320

Кликата на Тито продаде на империалистите независимостта на Югославия — Ладислав Конр Жива, член на президиума на ЦК на Чехословашката 'комунистическа партия . . 326 Югославия — полицейска държава от фашистки тип — Тодор Живков, секретар на ЦК иа Българската комунистическа партия........Г.........331

IV. Титовата клика в служба иа американо-английските подпалвачи на война 339

Политически провокатори — Вл. Поптомов — член на Политбюро на ЦК на Българската комунистическа партия . . 341 Кликата на Тиго в служба на подпалвачите на нова война —

И. Медведев ............347

Фашистката клика на Тито — провокатор на война на Балканите — Тодор Живков, секретар на ЦК иа Българската

комунистическа партия ........... —353

Създаването на оста "Атина—Белград" — заплаха за мира —

Никое Захариадис, генерален секретар на Гръцката комунистическа партия.......................359

Югославските гьобелеовци в служба на подпалвачите на война — И. Кшпиневски, секретар на Централния комитет на Румънската работническа партия ....... 366
Саморазобличаването на белградските агенти на подпалвачите

на война — Пол Дорден...........373

Титовцн — открити съучастници на империалистическия блок

в ООН —• Живко Живков, кандидат-член на Централния комитет на Българската комунистическа партия . . . . 378 Ролята на титовата клика в агресивните планове на американо-английските нмпериалисти на Балканите — Вл. Поптомов, член на Политбюро на ЦК на Българската комунистическа

партия . ....................382

Кликата на Тито—Ранкович превръща Югославия в плацдарм

за агресия ................388

V. Престъпната дейност на титовата банда през време на народноосвободителната война 401

Престъпната дейност на кликата Тито—Ранкович през *фемо на борбата за национално освобождение на югославските народи — Перо Попивода ......,.....403

Как Тито помогна на Хитлер и улесни Чърчил — полк. Александър Гетман .................408

Единодействието между титовци и иванмихайловци — Дино Г.

Кьосев , ................414

Опитите на титовци да парализарат действията на четвърта

армия — полк. Александър Гетман........421

Престъпникът Джилае — предател и ликвидатор на народноосвободителната борба в Черна Гора — М. Брусин . . 432

VI. Господарите за своите лакеи 435

Пратеникът на Чърчил при титовата клика — В. Беремско-з . 437

Откровенията на мистър Войт — А. Зорин ....... 441

Американски признания . ......................447

Уол стрийт прави оценка на предателството на Тито . . 447

Олсоп демаскира Тито...........• 448

"Ню Йорк Таймс" ва Тито...........449

Труман: Тито защищава нашите стратегически и политически

интереси . ................452

Трумановци считат Тито за "съюзник от първостепенна

величина" '................454

Американските агресори се хвалят, че титовци са техни наемници...........45о

VII. Предатели за предателите 457

Из показанията на Лаело Райк пред народния съд в Будапеща 459 Из показанията на Трайчо Костов пред следствените органи . 486

VIII. Борбата против бандата Тито—Ранкович е дълг на всички свободолюбиви хора в света 517

Борбата против кликата на Тито — интернационален дълг на

комунистическите партии ...........519

Освободителната борба на югославските народи против фашистката клика на Тито — Р. Голубович...... 523
Югославската работническа класа в лапите на фашисткия ре жигл на титовата клика — Райко Дамянов, член на Политбюро на ЦК на Българската комунистическа партия . Югославската младеж се бори против фашистката клика Тито—

Ранкович — М. Неделкович .......

Югославските жени се борят активно против титовата фашистка клика Констанца Крачун, член на ЦК на Румънската

работническа партия .............

Югославският народ се бори — В. Кирсанов Борбата на югославските миньори се засилва все повече — Т. Тодорович...............

IX. За истинска революционна югославска комунистическа партия!

Югославската компартия в ръцете на убийца и шпиони (доклад на съвещанието на Информационното бюро на комунистическите партии през втората половина на ноември

1949 г.) — Г. Георгиу-Деж...........

Кликата на Тито превърна ЮКП в полицейски апарат — Р.

Голубович ................

Как титовата банда успя да ликвидира Югославската комунистическа партия — Радослав Пепгакан.......

За възраждането на една революционна, истинска Югославска комунистическа партия — Перо Попи вода .....

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Да в София
 1. Предлага
  1 053 книги
 2. Продава в Книжен пазар от
  2019 г.
 3. Фактури
  не издава
Отстъпки във виртуален щанд "Макиавели":
 1. При поне 5 книги - 3%
 2. При поне 7 книги - 5%
 3. При поне 10 книги - 10%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...

За да зададете въпрос за книгата или за да коментирате, моля влезте през "Вход" или се регистрирайте.
Поръчай

Други екземпляри от книгата

Книги от същата категория

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност