1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Съкровищница
 11. Алена
 12. Ескалибур
 13. Още
Групиране на наказанията при множество престъпления

Групиране на наказанията при множество престъпления

Иван Петков

 1. Състояние
  Отлично
 2. Цена
  23,50 лв.
Поръчай
Поради временно отсъствие на книжаря, книгата може да бъде изпратена
след 30.10.2020 г. г.
Ако това не е проблем за вас, моля, поръчайте я.
Налична в София - виртуален щанд "Коколино"
 1. Категория
  Право
 2. Издателство
  Сиела
 3. Град на издаване
  София
 4. Година
  2020
 5. Страници
  564
 6. Забележка
  Чисто нова книга, подходяща за подарък.
 7. Език
  Български
 8. Наличност
  повече от 1 бр.
 9. Корици
  Меки
 10. Тегло (гр.)
  800
 11. ISBN
  9789542832461
 12. Ключови думи
  Групиране на наказанията при множество престъпления, Иван Петков
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Коколино".
"При разработката на темата много добре разбирам, че не може да се осигури равен старт при представянето, изучаването и разискванията по нея, тъй като едни от читателите са по-напред в усвояването на материята, а други едва сега започват да я усвояват. Ето защо ще помоля първите да бъдат търпеливи и спокойни. Има какво ново да научим всички, включително и аз, тъй като тази сложна материя предлага стотици хипотези, които се извличат постоянно в работата с нея и то от минимален брой текстове на закона.

Групиране на наказанията при множество престъпления.
Много държа да се изяснят най-напред някои основни принципи и понятия, които ще служат за основа и ще доведат до по-бързото изясняване и правилно решаване на отделните случаи. Стремял съм се да придам на темата повече практически характер, а не толкова теоретичен, за да може да бъде пряко полезна на правоприлагащите органи в ежедневната им работа. На част от спорните въпроси съм дал свои виждания, които не задължават другите, но винаги задълбочено съм осмислял нещата, придавайки им съвременно практично звучене в духа на закона и справедливостта. Направил съм опит да обхвана въпросите, които се обхващат от разглежданата тема. По някои от поставените хипотези е взето от мен отношение, което ангажира останалите дотолкова, доколкото да се обърне внимание за ново задълбочено обсъждане и трайно решаване на поставените въпроси. Настоящата тема не може да се идентифицира с темата "Множество престъпления". Последната има повече теоретичен характер и обхваща и друга материя. Групирането е само част от нея.

В някои раздели на изложението са направени констатации за липса на прецизност в наказателните закони и най-вече в Наказателния кодекс при употреба на някои понятия, което ще бъде от полза и за обучаваните, и за останалите, които ползват материала, за да могат да анализират и изяснят дори и сами какво действително се съдържа в използваното понятие, а при възможност - да съдействат за отстраняване на недостатъците.

Използвал съм мои материали публикувани в различни издания, предимно в списание "Теза" на Асоциацията на прокурорите в България, но се радвам, че поставените в тях въпроси, идеи и предложения поради актуалността им могат да намерят място и в сегашното изложение. Удовлетворението идва от това, че трайно те са издържали истинността си с течение на времето и сега отново могат да бъдат използвани, за да дадат тежест на настоящото изложение.

За някои от констатираните проблеми, налагащи законодателни промени, правя конкретни предложения, които считам за най-съществените. Много други виждания съм отразил в изложението и ако те наистина заслужават внимание, моля, колегите да ги анализират и обмислят допълнително най-задълбочено и да ги превърнат в правила, щом това се окаже възможно и необходимо."
Иван Петков


Съдържание
Въведение
Групиране на наказанията
Общи положения и изведените въз основа на тях основни правни принципи за групиране на наказания•Отделно изтърпяване на наказанията
•Поглъщане на наказания
•Отделно изтърпяване на наказания и присъединяването на наказания по чл. 27 НК
•Поглъщане, присъединяване и отделно изтърпяване на наказания
•Повторност и опасен рецидив
•Защо се прилага принципът на съвкупност от престъпления?
•Продължителност на наказанието лишаване от свобода - чл. 39 НК
Съдебната практика•Петгодишният срок по чл. 30, ал. 1 НК
Изясняване на ползвани правни понятия
Използване на схеми при действия по групиране на наказания
Кумулиране на наказания - общи положения•Съвкупност от престъпления - кумулиране на наказания
•Разграничаване на идеалната от реалната съвкупност
•Реална съвкупност - Схема № 1
•Наказанията конфискация на налично имущество, глоба, лишаване от права и обществено порицание в условията на съвкупност от престъпления
•Увеличаване на определеното общо наказание при съвкупност от престъпления - чл. 24 НК
•Предпоставки за прилагане на чл. 24 НК
•Критерии за прилагане на чл. 24 НК
•Чл. 24 НК и опасния рецидив
•Задължение за обсъждане прилагането на чл. 24 НК
•Други особености по прилагането на чл. 24 НК
•Изтърпяно наказание лишаване от свобода по НК
•Изтърпяно наказание и чл. 25, ал. 2 и 3 НК
•Изтърпяно наказание, кумулирано с други наказания
Ред за изпълнение на наказанията лишаване от свобода и особеностите при чл. 70 НК•Начин на подреждане на отделните групи за изпълнение и компетентният орган да го направи
•Предсрочното освобождаване и последиците от него
•Изпитателният срок при УПО и неговият начален момент
•По прилагането на чл. 59 НК
•Приспадане на задържане от прокурора по чл. 59, ал. 1 НК
•Промените в чл. 59, ал. 3 НК (преди чл. 59, ал. 2 НК)
•Приспадане до размера на наложеното (определено) наказание
Някои допълнителни бележки пряко свързани с групиране на наказанията•Изпълнителската давност при множество престъпления
•Неоснователно задържане и групирането на наказания
•Особен случай по чл. 63, ал. 4 НПК на незачитане на срока на задържано лице в друга държава
•Определяне начина на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода по условни присъди, извършени при съвкупност от престъпления - чл. 25, ал. 4 НК
•Изтърпяното наказание и неговото кумулиране
•Помилване при съвкупност и рецидив от престъпления
Рецидив от престъпления - Схема № 2. Въведение и анализ. Възможност за прилагане на чл. 27 НК•Предпоставки за прилагане на чл. 27 НК
•Частично присъединяване по чл. 27, ал. 1 НК
•Чл. 27 НК при кумулативно наложени наказания
•Към кой момент се извършва присъединяването по чл. 27, ал. 1 и 2 НК?
•Чл. 27 НК и усложнените форми на множество престъпления
•Чл. 27 НК и някои хипотези
•Съвкупност или рецидив от престъпления - Схема № 3
По прилагането на чл. 66 и чл. 68 НК•Постановяване за изтърпяване на отложено наказание - чл. 68, ал. 1 НК
•Изтърпяване на наказания при групиране, извършени в условия на съвкупност, както и при рецидив от престъпления - чл. 25, ал. 4 НК и чл. 39, ал. 2 НПК
•Чл. 66 НК при множество престъпления, постановени с една или повече присъди. Общи положения
•Настоящата практика при кумулиране на условни наказания
•Чл. 66, 68 и 25, ал. 4 НК при усложнените форми на множество престъпления. Схема № 4
•Чл. 66 при предходни общи наказания
•Взаимовръзката между чл. 66 и чл. 68 НК - няколко правни извода
•Чл. 68 НК и продължаваното, респективно продълженото престъпление. Схема № 5
Указанията на Постановление № 4/1965 г. на Пленума на ВС и на някои решения, свързани с него. Схеми № 4 и № 4а и № 5•Обобщени изводи, произтичащи от принципа на най-благоприятното за осъдения съчетание - т. 9 на Постановление № 4/1965 г. на Пленума на ВС
•Усложнена (опростена) форма на множество престъпления и крайният размер на наказанието - Схема № 6
•Усложнени форми на множество престъпления с участие и на наказанието пробация
•Усложнени форми при наличие на предходно кумулиране на наказания по една или повече присъди. Схема № 7
•Групиране на наказания при усложнена форма на множество престъпления с няколко изведени въз основа на тях варианти. Схема № 8 и Схема № 8а
•Кое е по-силното основание - чл. 68 НК или принципът на най-благоприятното за осъдения съчетание
•Множеството престъпления, усложнените форми, групирането на наказания и чл. 23, 25, 66 и 68 НК
•Изведени основни правни изводи при групиране на наказания с множество престъпления
•Още за чл. 66 и 68 НК при усложнени форми на множество престъпления - обобщение и хипотези
•Други особености при прилагане на принципа на най-благоприятното за осъдения съчетание
•Компетентният съд по прилагането на чл. 25 НК и чл. 25, ал. 4 НК при условни наказания - ТР № 14/1987 г. на ВС
Пълно и цялостно групиране на наказанията•Схема № 9 и пълното и цялостно групиране на наказанията
•Приложното поле при пълното и цялостно групиране на наказанията
•Обсъжданите въпроси по прилагането на чл. 23-25 НК и ТР № 3/2009 г. на ОСНК на ВКС
•Рецидив от престъпления при изтърпяно по тях наказание с други наказани престъпления
•Някои бележки по прилагането на ТР № 3/2009 г. на ОСНК на ВКС
•Пълното и цялостно групиране на наказанията и чл. 24 НК при прилагането на принципа на най-благоприятното съчетание. Схема № 10
Множеството престъпления и чл. 26 НК в редакцията му от 1997 година (ДВ, бр. 62/1997 г.)•Промените в чл. 26 НК в редакцията му от 1997 г. и възприетата съдебна практика по прилагането им
•Групиране на наказанията и параграф 90 от ПР ЗИДНК от 01.10.2002 г.
•Параграф 90 и Решение № 1/2005 г. на Конституционния съд на Р. България
•Прилагането на параграф 90 до м. май 2006 година
•Параграф 90 и Тълкувателно решение № 1/2006 г. на ОСНК на ВКС
•Групиране на наказанията по Схема № 11, съобразявайки се с ТР № 1/2006 г. на ВКС
•Допълнителен анализ на ТР № 1/2006 г. на ОСНК на ВКС
•Актуалната практика на ВКС по прилагането на ТР № 1/2006 г на ОСНК на ВКС
Основни изводи за практическа работа при групиране на наказанията
Обща характеристика•Същностни особености на пробацията
•Основни правила и някои проблеми
•Общо наказание при пробация и лишаване от свобода
Наказанието пробация, неговата актуалност и разграничаването му от мярката за пробационен надзор•Компетентен орган и процедура при нарушена мярка за пробационен надзор
•Конкретни хипотези относно прилагането и разграничаването на наказанието пробация от мярката за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 НК
Замяната на наказанието пробация с лишаване от свобода - ТР № 6/2014 г. на ОСНК на ВКС•Особености относно забраната за ретроактивно действие на определението по чл. 452, ал. 1 НПК - Схема № 13
•Относно срока на заместващото наказание лишаване от свобода при прилагането на чл. 43а, т. 2 НК
•Някои усложнения при групиране на наказания пробация, свързани с организацията на работата на съд и
•прокуратура. Схема № 14
•Чл. 24 НК и неговата приложимост при замяна на две общи наказания в случаите на групиране на наказания между тях
•ТР № 6/2014 г. на ОСНК на ВКСи чл. 68, ал. 1 НК
•Няколко обобщаващи правни изводи, свързани със замяната на наказанието пробация
•Някои процедурни въпроси при замяната по чл. 43а НК
Някои хипотези, които създават затруднения, пряко свързани с реабилитацията, изпълнителската давност и с правилата при множеството престъпления•Реабилитация и кумулиране
•Реабилитация и рецидив от престъпления
•Реабилитацията по чл. 86, ал. 1, т. 2 и чл. 88а, ал. 1 НК и наказанието пробация
•Пробацията и изпълнителската давност - ТР № 3/2017 г
•Някои процедурни въпроси при замяната по чл. 43а НК
Тълкувателно решение № 3/2017 г. на ОСНК на ВКС и някои съображения, свързани с неговото прилагане•Кога изтича изпълнението на наказанието пробация?
•Наказанието пробация и чл. 59 НК. Приспадане на задържане и домашен арест от наказанието пробация
•Други хипотези по материално - правни и процедурни въпроси по чл. 43а НК и чл. 451-452 НПК, предизвикващи затруднения
Промени, отнасящи се до наказанието лишаване от свобода
Промени, отнасящи се за наказанието пробация
Заключение

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Не
 1. Предлага
  19 441 книги и 32 други
 2. Продава в Книжен пазар от
  2014 г.
 3. Фактури
  не издава
Отстъпки във виртуален щанд "Коколино":
 1. При поне 3 книги за над 45 лв. - 5%
 2. При поне 6 книги за над 90 лв. - 10%
 3. При поне 12 книги за над 180 лв. - 15%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
За да зададете въпрос за книгата или за да коментирате, моля, влезте през "Вход" или се регистрирайте.
Поръчай
Поради временно отсъствие на книжаря, книгата може да бъде изпратена
след 30.10.2020 г. г.
Ако това не е проблем за вас, моля, поръчайте я.

Други екземпляри от книгата

Книги от същия автор

Още книги от Иван Петков

Книги от същата категория

Още книги от Право

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност