1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Съкровищница
 11. Алена
 12. Ескалибур
 13. Още
Автоимунитет и ендокринни заболявания

Автоимунитет и ендокринни заболявания

Илияна Атанасова, Здравко Каменов, Емануела Захариева

 1. Състояние
  Отлично
 2. Цена
  32,00 лв.
Поръчай
Налична в София - виртуален щанд "Storage"
 1. Категория
  Медицина и биология
 2. Град на издаване
  София
 3. Година
  2012
 4. Страници
  226
 5. Забележка
  Неизползван екземпляр.
 6. Език
  Български
 7. Наличност
  1 бр.
 8. Корици
  Твърди
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Storage".
Ендокринологията е интензивно развиваща се област от медицината и прави добро впечатление
предоставената информация относно разработвани в момента нови средства и терапевтични подходи
при автоимунните ендокринни заболявания.

Монографията е оформена много добре, текстът е правилно и точно структуриран в различните
раздели. Представен е списък на използваните литературни източници, което позволява справка при
необходимост.

В заключение, считам, че монографията се явява навреме, тъй като в достъпните понастоящем
учебници по вътрешни болести и ендокринология не са представени съвременните данни относно
автоимунните ендокринни заболявания. Това е съвременно ръководство за студенти,
общопрактикуващи лекари, специализанти по вътрешни болести и ендокринология, както и за
специалисти по ендокринология, имунология и други области на медицината.

"Автоимунитет и ендокринни заболявания" представя задълбочена и съвременна информация за
патогенезата, диагностиката и новите терапевтични подходи при едни от най-честите ендокринни
заболявания - автоимунните. Бързото развитие на медицинското познание в областта на
имунологията и генетиката в последните години прави ръководството актуално и необходимо.

Авторите представят подробно, разбираемо и ясно структурирано съвременните доказателства за
функционирането на имунната система, осъществяването на имунния толеранс и нарушенията,
водещи до автоимунни заболявания. Обобщени са най-новите доказателства за генетичните основи
на автоимунитета при тези ендокринни заболявания.

В отделни глави са разгледани конкретните органоспецифични автоимунни заболявания при човека и
в експериментални модели - захарен диабет тип 1, автоимунен захарен диабет при възрастните
/LADA/, автоимунни тиреоидни заболявания, тиреоид асоциирана офталмопатия, Адисонова болест,
автоимунни полигландуларни синдроми и други. Синтезирани са съвременните представи за
участието на определени фактори на околната среда в етиологията на тези заболявания и мястото на
профилактиката. Подробно са разгледани новите имунотерапевтични подходи. Отделено е специално
място на съвременните достъпни, високоспецифични и чувствителни методи за диагностика на тези
заболявания с практически съвети за използването им в диагностичния алгоритъм.

В монографията е представен и собственият дългогодишен опит в изучаването, диагностиката и
лечението на автоимунните ендокринни заболявания.

Ръководството ще бъде много полезно за медицински специалисти по ендокринология, клинична
имунология, всички специалисти и общопрактикуващи лекари с интерес към ендокринния
автоимунитет и студенти по медицина.
Проф. Д-р Марта Балева, д.м.н.


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.................................................................................................................................................11
Отзив...........................................................................................................................................................
Рецензия.....................................................................................................................................................1
Използвани
съкращения....................................................................................................................15
1. ИМУННА СИСТЕМА И А ВТО ИМУНИТЕТ..................................................................................17
1.1. История и еволюция на познанието за автоимунитет и болести.........................17
1.2. Взаимодействие между ендокринна, имунна и нервна система.........................18
1.3. Основни характеристики на автоимунните ендокринни заболявания............18
1.4. Генетични основи на автоимунитета.................................................................................19
1.5. Имунна система-функция и организация........................................................................23
2. ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП
1.................................................................................................................33
2.1. Експериментални животински модели за захарен диабет тип 1.........................33
2.1.1. Bio Breeding плъхове /ВВ плъхове/........................................................................33
2.1.2. NOD
мишки.............................................................................................*.........................36
2.1.3. LEWI.LR1 плъхове............................................................................................................41
2.1.4. Вирус-индуциран захарен диабет при
експериментални животински модели................................................................41
2.2. Захарен диабет тип 1 при човека........................................................................................45
2.2.1. Роля на генетичните фактори при захарен диабет тип 1.............................45
2.2.2. Локуси на генетичното предразположение за
автоимунен захарен диабет при човека.............................................................45
2.2.3. Фактори на околната среда.......................................................................................58
2.2.4.
Инсулит...............................................................................................................................63
2.2.5. Островноклетъчни антигени и автоантитела....................................................65
2.2.5.1. GAD65...................................................................................................................66
2.2.5.2. Insulinoma-associated protein 2 -IA2/IA2(3.............................................68
2.2.5.3. Инсулин/IAA.......................................................................................................69
2.2.5.4. ZnT8.......................................................................................................................72
2.2.5.5. Други бетаклетъчни кандидат антигени..............................................73
2.2.6. Фаза на предиабет и начало на метаболитни нарушения -
промени в |3-клетъчната функция от предклинична към
клинична фаза на захарен диабет тип 1..............................................................75
2.3. Латентен автоимунен диабет при възрастни
Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA)...............................................................78
2.4. Имунотерапия на автоимунния захарен диабет..........................................................81
2.4.1. Антиген специфична имунотерапия......................................................................82
2.4.2. Антиген-неспецифична имунотерапия................................................................86
3. АВТОИМУННИ ТИРЕОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ....................................................................114
3.1. Етиология и имунопатогенеза...........................................................................................114
3.1.1. Експериментални животни и автоимунни тиреоидни заболявания... 114
3.1.2. Имунопатогенеза.........................................................................................................116
3.1.3. Роля на генетичните фактори при автоимунните
тиреоидни заболявания..........................................................................................117
3.1.4. Фактори на околната среда и тиреоиден автоимунитет...........................120
3.1.5. Автоантигени при тиреоидните автоимунни заболявания.....................123
3.1.5.1. Тиреоглобулин..............................................................................................124
3.1.5.2.Тиреоидна пероксидаза............................................................................126
3.1.5.3. Рецептор за тиреостимулиращ хормон ЯСХР/..............................127
3.2. Автоимунен
тиреоидит.........................................................................................................130
3.2.1. Епидемиология.............................................................................................................130
3.2.2. Патоморфология..........................................................................................................130
3.2.3. Имунопатогенеза.........................................................................................................131
3.3. Базедова болест (Morbus Basedowi, Graves' Disease)...............................................136
3.3.1. Епидемиология.............................................................................................................136
3.3.2. Имунопатогенеза.........................................................................................................136
3.3.3.
Терапия.............................................................................................................................140
3.4. Тиреоид Асоциирана Офталмопатия.............................................................................141
3.4.1. Епидемиология.............................................................................................................141
3.4.2. Генетични фактори в патогенезата на Базедовата болест и ТАО...........142
3.4.3. Фактори на околната среда и ТАО.......................................................................143
3.4.4. Клинична картина.......................................................................................................144
3.4.5. Патоморфология..........................................................................................................147
3.4.6. Имунопатогенеза.........................................................................................................148
3.4.7.
Лечение............................................................................................................................152
3.5. Постпартален тиреоидит.....................................................................................................154
3.5.1. Патоморфология, патофизиология и имунопатогенеза............................155
3.5.2. Клинична картина и лечение.................................................................................157
4. АВТОИМУНЕН АДРЕНАЛИТ (БОЛЕСТ НА АДИСОН).......................................................175
4.1. Клинична
картина...................................................................................................................175
4.2. Генетични фактори в патогенезата на автоимунния адреналит........................176
4.3.
Имунопатогенеза.....................................................................................................................177
5. ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ГОНАДНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ.......................................................184
5.1. Преждевременна овариална недостатъчност (ПОН).............................................184
5.1.1. Имунопатогенеза........................................................................................................185
5.1.1.1. Преждевременна овариална недостатъчност
с адренален автоимунитет.......................................................................186
»
5.1.1.2. Преждевременна овариална недостатъчност
без адренален автоимунитет..................................................................188
5.2. Преждевременна тестикуларна недостатъчност.....................................................191
6. АВТОИМУНЕН ХИПОПАРАТИРЕОИДИЗЪМ........................................................................194
6.1. Патоморфология и имунопатогенеза............................................................................194
7. ХИПОФИЗАРЕН АВТОИМУНИТЕТ...........................................................................................198
7.1.
Епидемиология.........................................................................................................................198
7.2. Клинична
картина...................................................................................................................199
7.3.
Патоморфология......................................................................................................................200
7.4.
Имунопатогенеза.....................................................................................................................201
7.5. Автоимунен инсипиден диабет.........................................................................................203
7.6.
Терапия.........................................................................................................................................204
8. АВТОИМУННИ ПОЛИЕНДОКРИННИ СИНДРОМИ...........................................................207
8.1. Автоимунен полиендокринен синдром тип 1............................................................207
8.1.1. Клинична картина......................................................................................................207
8.1.2. Генетични основи на АПС тип 1...........................................................................209
8.1.3. Имунопатогенеза.......................................................................................................211
8.1.4. Лабораторна диагностика на АПС тип 1..........................................................214
8.2. Автоимунен полигландуларен синдром тип 2...........................................................215
8.2.1. Клинична картина......................................................................................................216
8.2.2. Генетични основи на АПС-2...................................................................................216
8.2.3. Фактори на околната среда...................................................................................217
8.2.4. Имунопатогенеза.......................................................................................................218
8.3. Автоимунен полигландуларен синдром тип 3 /АПС-3/..........................................219
8.3.1. Генетични основи на АПС-3 и имунопатогенеза..........................................220

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Да в София
 1. Предлага
  8 833 книги и 1 друг артикул
 2. Продава в Книжен пазар от
  2018 г.
 3. Книжарят издава
Отстъпки във виртуален щанд "Storage":
 1. При поне 3 книги - 5%
 2. При поне 8 книги - 8%
 3. При поне 10 книги - 10%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
За да зададете въпрос за книгата, моля, влезте през "Вход".
Поръчай

Други екземпляри от книгата

Книги от същата категория

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност