1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Алена
 11. Съкровищница
 12. Свраки
 13. Още
Сигурността и отбраната на ЕС след Лисабонския договор и Стратегическата концепция на НАТО от 2010 г.

Сигурността и отбраната на ЕС след Лисабонския договор и Стратегическата концепция на НАТО от 2010 г.

Моника Ханс Панайотова

 1. Състояние
  Отлично
 2. Цена
  32,00 лв.
Поръчай
Налична в София - виртуален щанд "Davidov"
 1. Категория
  Военно дело и сигурност
 2. Издателство
  Институт за икономическа политика
 3. Град на издаване
  София
 4. Година
  2017
 5. Страници
  360
 6. Език
  Български
 7. Наличност
  1 бр.
 8. Корици
  Меки
 9. Ключови думи
  Сигурността и отбраната на ЕС след Лисабонския договор, Стратегическата концепция на НАТО
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Davidov".
В продължение на 13 години от появата на Стратегията за сигурност на ЕС през 2003г., темата за сигурността и отбраната на Европейския съюз присъстваше основно в рамките на интелектуалните, експертни дискусии за повече или по-малко интеграция, респективно за повече или по-малко Европа, но тя не участваше на терена на политическия дебат и политическите решения. Когато стартира настоящото изследване през 2012г., мнозина, с известна доза ирония, споделяха, че евро-оптимистичната нагласа на автора го кара да защитава непостижими към онзи момент - концепции и доказва хипотези, свързани с необходимостта от: *стратегическо преосмисляне на средата за сигурност; *модернизация на Европейската стратегия за сигурност чрез актуализация насъществуващата Европейска стратегия за сигурност, иницииране на нова Европейска стратегия за сигурност и отбрана и/или иницииране на нова Глобална стратегия на ЕС; *оптимизация и изграждане на способности на ЕС и*по-добро взаимодействие между ЕС и НАТО, при максимално координирана предварителна позиция във формат Европейски съюз. Днес, в началото на 2017г. имаме налице нова глобална стратегия на ЕС1, Бяла книга за бъдещето на Европа2 и една напускаща Европейския съюз Великобритания, която в резултат на проведения референдум на 23 юни 2016г., се очаква да започне през март 2017г. двугодишния процес на т.нар. "Brexit", активирайки член 50 от Лисабонския договор. Изборът да бъде запазено изследването в неговата цялост и темпорален обхват (2009-2013г.) има за цел от една страна да покаже развитието по темата към онзи момент на анализ (2012-2015г.), а от друга да мотивира експерти, анализатори, вземащите решения, студенти и граждани, проявяващи интерес в областта - да мечтаят и вярват в бъдещето на европейския проект и да не се колебаят, аргументирано да правят предложения за конкретни решения на съществуващите предизвикателства пред ЕС, защото един ден могат да ги видят като част от настоящето. Анализаторският интерес по темата, съчетан с натрупания практически опит позволяват долавяне на определени тенденции и отправяне на препоръки в рамките на дейността напарламентарните ресорни комисии по европейски въпроси и по външна политика и отбрана в 41тоНародно събрание на Република България (2009-2012), както и в подкомисията по отбрана на Европейския парламент (2012-2014) - някои от които вече се случват и на практика, а за други времето ще покаже, тъй като за тях се очаква повече визионерство, интелектуално въображение и политическа воля. Разработката представя детайлно проблематиката на взаимодействие между ЕС и НАТО, в контекста на сигурността и отбраната на ЕС след Лисабонския договор и Стратегическата концепция на НАТО от 2010г. Въпреки, че основната теза и някои от направените препоръки в изследването са вече случващи с събития в настоящето, то запазва своята актуалност в 5 основни направления:

41. От гледна точка на очертаните предизвикателства пред: oт една страна: *съвременната среда за сигурност, предполагаща по-добровзаимодействие между ЕС и НАТО в нов стратегически контекст и *мисленето в различни парадигми от отделните играчи на международната сцена, водещи до специфични подходи към сигурността и международните отношения, и от друга страна: новата Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз - Обща визия, общи действия: по-силна Европа, която следва да се превърне в интелигентна стратегия за сигурност на ЕС3, характеризираща се с: обща оценка за рисковете и заплахите пред средата за сигурност; про-активност, изпреварващо действие и гъвкавост (свързана с навременна адаптация) към средата за сигурност; балансирано съчетаване на "мека" и "твърда" сила, развивайки пълния набор от собствени способности; взаимодействие с НАТО и единодействие в ЕС. 2. От гледна точка на очертаните три сценария, в контекста на сигурността и отбраната на ЕС, с различна степен на вероятност: Оптимизация на способностите на ЕС в рамките на НАТО; Военна интеграция в ЕС на "две скорости", чрез постоянно структурираносътрудничество между страните-членки; Самостоятелна европейска армия, свързана с двата ключови въпроса - дали тя ще бъде по подобие на НАТО или ще бъде изградена на база визията за Европейска отбранителна общност? 3.От гледна точка на теоретичния модел, чрез който се прави опит за разкриване на причинно-следствената връзка между промените в средата за сигурност (определена като независима променлива) и стратегическите документи в областта на сигурността и отбраната от агентите - ЕС и НАТО (определени като зависима променлива). Според моделасъбитията определятдинамиката и склонността на държавите да предприемат стъпки към интеграция в областта на сигурността и отбраната;4. От гледна точка на акцентите на изследването и направените изводи и препоръки, тестваниемпирично с анализ за експертна оценка, включващ политици (министри, депутати, евродепутати, еврокомисари, политически съветници), военни, дипломати, експерти отобластта, свързани с: необходимостта от стратегическо преосмисляне на средата за сигурност; ЕС да развие пълния набор от собствени способности, ако иска да остане адекватен насвоите интереси и да отговори бързо на новите геостратегически реалности; развиване на идея за осъзнаване хоризонталния характер на политиката за сигурност и преосмисляне процеса на бюджетно планиране в държавите-членки, включвайки елемента сигурност към бюджетните пера на различни секторни политики, извън вътрешен ред и сигурност и отбрана, а именно - енергетика, околна среда, икономика и финанси, транспорт, наука, образование, младеж, култура, здравеопазване, туризъм, селско стопанство, социална политика; лансиране на идея за европейски семестър за отбрана, свързан с координация по отношение на бюджетите на страните-членки на ЕС и по линия на способностите им

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ...................................................................................................15

ГЛАВА 1 АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА НА ЕС ДО ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР - РЕТРОСПЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ..........................................................................................................22

1.1 Историческо развитие на процеса на сътрудничество в отбраната на Европа след края на Втората световна война....................................22

1.1.1 Планът „Плевен" и идеята за единна европейска армия......................22

1.1.2 Западноевропейският съюз и Европейското политическо сътрудничество................................................................................................25

1.1.3 Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО).........................28

1.1.4 Европейската агенция за отбрана и института за изследване на сигурността.......................................................................................................33

1.1.5 Аналитично обобщение...........................................................................34

1.2 Теоретичен модел...............................................................................36

1.2.1 Основни понятия......................................................................................36

1.2.2 Компоненти на теоретичния модел........................................................41

1.2.2.1 Средата за сигурност........................................................................43

1.2.2.2 Агентите - теоретичен анализ........................................................48

1.2.2.3 Стратегия/и за сигурност и отбрана................................................61

1.2.3 Аналитично обобщение...........................................................................69

1.3 Лисабонският договор и Стратегическата концепция на НАТО в контекста на европейската сигурност и отбрана....................................72

1.3.1 Лисабонският договор от 2009г..............................................................72

1.3.2 Стратегическата концепция на НАТО от 2010г.......................................76

1.3.3 Европейски съвет в Брюксел по въпросите на отбраната (декйшгри 2013г.)...............................................................................................................77

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ЕС И НАТО.........................78

2.1 Взаимодействието между ЕС и НАТО..................................................78

2.1.1 Рамка на сътрудничество и развитие на отношенията между ЕС и НАТО в сферата на сигурността..................................................................................78
2.1.2 Взаимодействие на НАТО и ЕС в процесите на пост-конфликтно възстановяване и преодоляване на кризи.....................................................................................80

2.1.3 Инициативите на ЕС за „обединяване и споделяне" и на НАТО за „интелигентна отбрана"...................................................................................81

2.2 Анализ на предизвикателствата пред ЕС и НАТО..............................88

**2.2.1 Предизвикателствата от икономическа и финансова гледна точка.....88

2.2.2 Предизвикателствата от политическа гледна точка............................100

2.2.3 Предизвикателствата от институционална гледна точка....................106

2.3 Анализ на сътрудничеството ЕС-НАТО..............................................110

2.3.1 НАТО и ЕС в контекста на стратегическата значимост на енергийната сигурност и достъпа до глобални общи блага..............................................114

2.4 Аналитично обобщение....................................................................128

2.5 Анализ на конкретни случаи.............................................................130

2.5.1 Уроците от Украйна за сигурността в Европа и за региона на Черно море................................................................................................................130

2.5.2 Събитията в Либия (2011г.) и призивът на НАТО за многостранно сътрудничество..............................................................................................137

2.5.3 България в периода 2009-2013г. като член на ЕС и НАТО с перспектива

2018г................................................................................................................139

2.6 Изводи и препоръки..........................................................................153

ГЛАВА 3 АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА И ПОТЕНЦИАЛНИ СЦЕНАРИИ ПРЕД СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТАНА ЕС................................................................156

3.1 Анализ на експертна оценка.............................................................156

3.2 Потенциални сценарии пред сигурността и отбраната на ЕС.........187

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................................196

Използвана литература и информационни източници..............................200

Приложения...............................................................................................213

РЕЗЮМЕ......................................................................................................281

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Да в София
 1. Предлага
  13 930 книги и 12 други
 2. Продава в Книжен пазар от
  2011 г.
 3. Книжарят издава
Отстъпки във виртуален щанд "Davidov":
 1. При поне 3 книги - 5%
 2. При поне 5 книги - 7%
 3. При поне 10 книги - 10%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
За да зададете въпрос за книгата, моля, влезте през "Вход".
Поръчай

Други екземпляри от книгата

Книги от същата категория

 1. Мрежата
  Георги Караиванов
  2015
  Отлично
  65,00 лв.
  От същия книжар

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност