1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Свраки
 11. Ескалибур
 12. Съкровищница
 13. Още
Има 1 наличен екземпляр:Текущата страница е на вече продаден екземпляр.
Инфаркт на миокарда

Инфаркт на миокарда

Илия Томов

 1. Състояние
  Много добро
Има 1 наличен екземпляр:Текущата страница е на вече продаден екземпляр.
 1. Категория
  Медицина и биология
 2. Издателство
  Знание
 3. Град на издаване
  Стара Загора
 4. Година
  1999 г.
 5. Страници
  408
 6. Забележка
  Леко деформирано книжно тяло.
 7. Език
  Български
 8. Наличност
  1 бр.
 9. Корици
  Меки
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Nestor Sensini".
СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 13

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ 13

2. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 13

3. ЕТИОЛОГИЯ 15

3.1. КОРОНАРНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ 16

3.2. УСЛОЖНЕНИЯ НА КОРОНАРНАТА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА ПЛАКА 17

3.3. НЕАТЕРОСКЛЕРОТИЧНИ ПРИЧИНИ ЗА ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 17

4. ПАТОЛОГИЯ НА ОМИ 18

4.1. ПАТОЛОГИЯ НА КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ ПРИ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 20

4.2. МОРФОЛОГИЯ НА НЕСТАБИЛНАТА (УСЛОЖНЕНАТА) АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА ПЛАКА 20

4.2.1. ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ ПЛАКОВАТА РУПТУРА 23

4.2.2. ПАТОГЕНЕЗА НА ПРОИЗХОДА НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 24

4.2.3. ДЕНОНОЩНИ КОЛЕБАНИЯ И ХЕМОСТАЗА 27

4.2.4. ПОТИСНАТА ТРОМБОЛИЗА 27

4.2.5. РОЛЯ НА ЛОКАЛНИЯ ПЛАКОВ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ПРОЦЕС В РУПТУРАТА НА КОРОНАРНА ПЛАКА 27

5. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ОМИ 28

5.1. МЕТАБОЛИТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА МИОКАРДА ПРИ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 28

5.2. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 29

5.2.1. СИСТОЛНА ДИСФУНКЦИЯ 29

5.2.2. ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ 30

5.2.3. КАМЕРНО РЕМОДЕЛИРАНЕ 30

II. КЛИНИЧНА КАРТИНА НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ (ОМИ) 33

1. УСКОРЯВАЩИ (ОТКЛЮЧВАЩИ) ФАКТОРИ 33

2. АНАМНЕЗА 33

2.1. ПРОДРОМАЛНА СУБЕКТИВНА СИМПТОМАТИКА 33

2.2. ТИПИЧНА СИМПТОМАТИКА 34

2.3. АТИПИЧНА СИМПТОМАТИКА 35

3. ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ - ФИЗИКАЛНИ БЕЛЕЗИ 36

3.1. ФИЗИКАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ НЕУСЛОЖНЕН ОМИ 36

3.1.1. АУСКУЛТАЦИЯ НА СЪРЦЕТО 37

3.2. ФИЗИКАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ УСЛОЖНЕН ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 38

4. ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ И ПАТОЛОГИЧЕН Q-ЗЪБЕЦ 40

4.1. ПРЕДЕН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 47

4.2. ДОЛЕН (ДИАФРАГМАЛЕН) МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 49

4.3. ЗАДЕН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 51

4.4. ДЕСНОКАМЕРЕН ИНФАРКТ 52

4.5. ПРЕДСЪРДЕН ИНФАРКТ 53

4.6. ЕКГ ИНФАРКТНИ ПРОМЕНИ И МЯСТО НА КОРОНАРНАТА ОБСТРУКЦИЯ 53

4.7. ЕКГ ДИАГНОЗА НА СТАР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 55

4.8. ЕКГ ПРОМЕНИ ПРИ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ В СЪЧЕТАНИЕ С ВЪТРЕКАМЕРНИ ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ (БЕДРЕНИ БЛОКОВЕ) 55

5. ЕКГ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОМИ БЕЗ ЕЛЕВАЦИЯ НА ST СЕГМЕНТ И БЕЗ ПАТОЛОГИЧЕН Q (ОБ)-ЗЪБЕЦ (NON-Q МИОКАРДЕН ИНФАРКТ) 60

6. ВЕКТОРКАРДИОГРАФИЯ ПРИ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 60

7. БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ ЗА МИОКАРДНА НЕКРОЗА ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 62

7.1. КРЕАТИНКИНАЗА (СК) И СК-МВ ИЗОЕНЗИМ 62

7.2. ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗА (LD, LDH) 63

7.3. АСПАРАТ АМИНОТРАНСФЕРАЗА (AST, ASAT, GOT) 64

7.4. ТРОПОНИНИ 64

7.5. МИОГЛОБЙН 66

7.6. МИОЗИНОВИ ФРАГМЕНТИ 67

7.7. ПРЕПОРЪКИ ЗА КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОХИМИЧНИТЕ МАРКЕРИ ЗА МИОКАРДНА НЕКРОЗА ПРИ ОМИ И КОРОНАРНА РЕКАНАЛИЗАЦИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ (1995-2000 г.) 67

8. ОБРАЗНИ ТЕХНИКИ ПРИ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 70

8.1. РЕНТГЕНОГРАФИЯ (ЯЦ) 70

8.2. ЕХОКАРДИОГРАФИЯ (ЕХОКГ) 70

9. КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАДИОНУКЛИДНОЮ ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА СЪРЦЕТО ПРИ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 74

10. ИЗОБРАЖЕНИЕ С МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (MRI) 79

11. ХЕМОДИНАМИЧНО МОНИТОРИРАНЕ ПРИ ОМИ 80

12. ДИАГНОЗА НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ (ОМИ) 81

13. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ (ОМИ) 85

14. ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ И БЕЗ Q-ЗЪБЕЦ 89

III. ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ (ОМИ) 93

1. ДОБОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 95

1.1. СТРАТЕГИЯ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ДОБОЛНИЧНИЯ ПЕРИОД ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ГРЪДНА БОЛКА/ДИСКОМФОРТ 97

2. БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 100

2.1. СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 100

2.2. ПОЛИКЛИНИЧЕН БЛОК НА БОЛНИЦАТА 100

2.3. ИНТЕНЗИВНО КАРДИОЛОГИЧНО (КОРОНАРНО) ОТДЕЛЕНИЕ (ИКО) 104

2.3.1. ОБЩА ПОСТАНОВКА И ПОКАЗАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ИКО 104

2.3.2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 104

2.3.3. ЦЕЛ И ФУНКЦИИ 105

IV. ОСНОВНИ МЕДИКАМЕНТОЗНИ СРЕДСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ

4 МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 117

1. АНТИТРОМБОЗНА МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЯ 117

1.1. ФИБРИНОЛИТИЦИ (СТРЕПТОКИНАЗА, ТЪКАНЕН ПЛАЗМИНОГЕН АКТИВАТОР И ДР.) 117

1.2. АСПИРИН (АЦЕТИЗАЛ) 120

1.3. ХЕПАРИН ПРИ ОМИ 121

2. АНТИИСХЕМИЧНА ТЕРАПИЯ 122

2.1. НИТРОГЛИЦЕРИН 122

2.2. БЕТА-АДРЕНЕРГИЧНИ БЛОКЕРИ 123

2.3. ИНХИБИТОРИ НА АНГИОТЕНЗИНКОНВЕНТИРАЩИЯ ЕНЗИМ (АСЕ ИНХИБИТОРИ) 124

2.4. БЛОКЕРИ НА КАЛЦИЕВИТЕ КАНАЛИ ПРИ ИНФАРКТ НА МИОКАРДА 126

3. ДРУГИ 126

3.1. АТРОПИН 126

3.2. МАГНЕЗИЙ 127

V. ИНТЕРВЕНЦИОННИ КАТЕТЪРНИ МЕТОДИ ЗА КОРОНАРНА РЕПЕРФУЗИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОМИ 129

1. ИНТЕРВЕНЦИОННИ КАТЕТЪРНИ МЕТОДИ 129

1.1. ПЪРВИЧНА ПЕРКУТАННА ТРАНСЛУМИНАЛНА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА (РТСА) ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 129

1.2. КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЯ И ВЪЗМОЖНА РТСА СЛЕД ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ 133

1.2.1. СПОМАГАТЕЛНА СПАСЯВАЩА "RESCUE" ПЕРКУТАННА ТРАНСЛУМИНАЛНА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА (РТСА) 133

1.2.2. РАННА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА, НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЛИ ЧАСОВЕ ДО ДНИ СЛЕД НЕУСПЕШНА ТРОМБОЛИЗА, ПРИ НАЛИЧИЕ НА КЛИНИЧНИ И ЕКГ ДАННИ ЗА ПЕРСИСТИРАЩА ИЛИ РЕЦИДИВИРАЩАЗНАЧИТЕЛНА МИОКАРДНА ИСХЕМИЯ СЛЕД ОМИ 134

1.2.3. РУТИННА КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЯ И ПЕРКУТАННА ТРАНСМУРАЛНА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА СЛЕД УСПЕШНА ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ 134

1.2.4. КЪСНА (ЗАБАВЕНА, ПЛАНОВА) КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА СЛЕД ОМИ ПРИ БОЛНИ С ИЛИ БЕЗ ПРОВЕДЕНА ТРОМБОЛИЗА 136

1.3. СТЕНТИНГ ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ (ОМИ), 1998 г 137

VI. КОРОНАРНА ХИРУРГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТЪР МИОКАРДЕН в ИНФАРКТ 139

VII. ОБОБЩЕНИЕ - СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИАГНОСТИЧНО СОРТИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ОМИ 141

1. ОМИ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ И ОМИ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ 141

2. ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ 141

2.1. ОБЩИ ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕРКИ 142

2.2. ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ 142

2.3. ОСНОВНА ФАРМАКОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ОМИ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ 144

3. ДРУГИ ФОРМИ НА ОМИ 148

3.1. СУСПЕКТЕН МИОКАРЕДН ИНФАРКТ БЕЗ ТИПИЧНИ ЕКГ ИЗМЕНЕНИЯ 148

3.2. ПРЕДСЪРДЕН ИНФАРКТ 148

3.3. АТИПИЧНИ КЛИНИЧНИ ВАРИАНТИ НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 148

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ОМИ ПРИ НИСЪК РИСК 149

4.1. СОРТИРАНЕ НА БОЛНИТЕ С ОМИ И ДРУГИ КОРОНАРНИ СИНДРОМИ 150

4.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ОМИ, КОИТО ИМАТ ВИСОК РИСК 150

VIII. ФИБРИНОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ОМИ 151

1. ОСНОВНА ПОСТАНОВКА 151

1.1. РАЗВИТИЕ - ФУНДАМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 151

1.2. ТРОМБОЗА И ФИБРИНОЛИЗА 152

1.2.1. ФОРМИРАНЕ НА ТРОМБ 152

1.2.2. МОДЕЛ НА ТРОМБОЦИТНА АДХЕЗИЯ И АГРЕГАЦИЯ 154

1.2.3. ФИБРИНОЛИЗА 155

2. ТРОМБОЛИТИЦИ (ФИБРИНОЛИТИЦИ) 156

2.1. КЛАСИФИКАЦИЯ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРОМБОЛИТИЧНИТЕ АГЕНТИ 156

2.2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРОМБОЛИТИЦИТЕ, ПРИЛАГАНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НАОМИ 158

2.2.1. СТРЕПТОКИНАЗА (SK) 158

2.2.2. ТЪКАНЕН ПЛАЗМИНОГЕН-АКТИВАТОР (t-PA) (ALTEPLASE) 160

2.2.3. АНИЗОЛИРАН (АЦИЛИРИРАН) ПЛАЗМИНОГЕН СТРЕПТОКИНАЗА АКТИВИРАЩ КОМПЛЕКС (APSAC, ANTISTREPLASE, EMINASE) 160

2.4. УРОКИНАЗА (UK) 161

3. ЕФИКАСНОСТ НА ТРОМБОЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 161

3.1. РЕПЕРФУЗИЯ (РЕКАНАЛИЗАЦИЯ) ИЛИ ОТВАРЯНЕ (PATENCY) НА ЗАПУШЕНАТА ОТ ТРОМБ ИНФАРКТОБУСЛАВЯЩАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С РАЗЛИЧНИ ТРОМБОЛИТИЦИ 162

3.2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТРОМБОЛИЗАТА ПРИ РЕПЕРФУЗИЯ И ОТВАРЯНЕ НА ИНФАРКТОБУСЛАВЯЩАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ (ИКА). АКЦЕЛЕРИРАНА (FRONT LOAD ЕТ) ТРОМБОЛИЗА И КОМБИНИРАНА ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ 162

3.3. ЕФЕКТ НА ТРОМБОЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ ГОЛЕМИНАТА НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ И ЛЕВОКАМЕРНАТА ФУНКЦИЯ 165

3.4. ЕФЕКТ НА ТРОМБОЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ ЛЕВОКАМЕРНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ ОМИ 166

3.5. ЕФЕКТ НА ТРОМБОЛИЗАТА ВЪРХУ ЧЕСТОТАТА НА РАННАТА И КЪСНАТА СМЪРТНОСТ ПРИ ОМИ 167

3.6. РАННА РЕПЕРФУЗИЯ 175

3.7. КЪСНА РЕПЕРФУЗИЯ: БАЛАНС ПОЛЗА/РИСК 176

3.8. ПРЕДБОЛНИЧНА ТРОМБОЛИЗА 179

3.9. ПЪЛНА РЕПЕРФУЗИЯ 180

4. КОРОНАРНА РЕОКЛУЗИЯ СЛЕД ОМИ 181

5. ПЕРФУЗИЯ НА ТЪ КАНН О МИОКАРДНО НИВО. ФЕНОМЕН НА НЕВЪЗСТАНОВЕН КРЪВОТОК ("NO REFLOW PHENOMENON") 183

5.1. РЕПЕРФУЗИОННО УВРЕЖДАНЕ НА МИОКАРДА 184

5.2. ТИПОВЕ РЕПЕРФУЗИОННО УВРЕЖДАНЕ НА МИОКАРДА 185

5.2.1. ЛЕТАЛНО РЕПЕРФУЗИОННО УВРЕЖДАНЕ 185

5.2.2. МИКРО- И МАКРОСЪДОВО РЕПЕРФУЗИОННО УВРЕЖДАНЕ 185

5.2.3. ЗАШЕМЕТЕН (STUNNED) МИОКАРД 186

5.2.4. РЕПЕРФУЗИОННИ АРИТМИИ 187

6. ХИПОТЕЗА НА ОТВОРЕНАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ И МЕХАНИЗМИ НА ПОЛЕЗНИТЕ ЕФЕКТИ НА РЕПЕРФУЗИОННАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ОМИ 187

6.1. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДНОСТТА НА ХИПОТЕЗАТА НА ОТВОРЕНАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ ПРИ ОМИ 189

6.2. ДАННИ, ПОДКРЕПЯЩИ ВАЛИДНОСТТА НА ХИПОТЕЗАТА ЗА ПОЛЕЗНИЯ ЕФЕКТ НА КЪСНОТО ОТВАРЯНЕ НА ИНФАРКТРЕЛАТИРАНАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ И КЪСНА РЕПЕРФУЗИЯ НА ИНФАРЦИРАНИЯ МИОКАРД 191

6.2.1. МЕХАНИЗМИ, ОТГОВОРНИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНО ПОЛЕЗНИТЕ ЕФЕКТИ НА КЪСНО ОТВОРЕНАТА ИНФАРКТРЕЛАТИРАНА АРТЕРИЯ 192

7. УСЛОЖНЕНИЯ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ НА ТРОМБОЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ОМИ 194

7.1. КРЪВОИЗЛИВИ 194

7.1.1. ХЕМОРАГИЧЕН ИНСУЛТ 194

7.1.2. НЕЦЕРЕБРАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ 196

7.2. ХИПОТОНИЯ 197

7.3. АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ 197

7.4. ПОВИШЕНИ ТИТРИ НА АНТИСТРЕПТОКИНАЗНИ АНТИТЕЛА 198

7.5. ДРУГИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ 198

8. ПРОМЕНИ НА ХЕМОСТАЗАТА ПОД ВЛИЯНИЕ НА ТРОМБОЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ - ЛАБОРАТОРНИ ПРОБИ 198

9. ПОКАЗАНИЯ ЗА ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ОМИ (ПОДБОР НА БОЛНИ) 198

9.1. НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ 199

9.2. НАЧАЛНИ ЕКГ ПРОМЕНИ - ЛИПСА НА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ 201

9.3. НОРМАЛНА ЕКГ 201

9.4. ST-СЕГМЕНТ ДЕПРЕСИЯ И/ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА Т-ВЪЛНА (NON-Q-ЗЪБЕЦ ОМИ) 203

9.5. ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ С ЕЛЕВАЦИЯ НА ST-СЕГМЕНТ 203

9.6. ОМИ С БЕДРЕН БЛОК НА ЕКГ 204

9.7. КЪСНО ПРЕДСТАВЯНЕ > 6 ЧАСА СЛЕД НАЧАЛОТО НА ИНФАРКТНАТА БОЛКА 205

9.8. ПРЕДИШЕН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 206

9.9. ХИПОТОНИЯ И/ИЛИ ТАХИКАРДИЯ, СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ШОК 206

10. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ОМИ 207

10.1. НЕКОНТРОЛИРАНА ХИПЕРТОНИЯ 208

10.2. ДИАБЕТ - ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ 210

10.3. КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ (CPR) 210

10.4. ПРЕДШЕСТВАЩА КОРОНАРНА БАЙПАС ОПЕРАЦИЯ 210

10.5. МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ (TIA) НА МОЗЪКА 210

11. ИЗБОР НА ТРОМБОЛИТИЧЕН АГЕНТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОМИ 211

12. ДАЛЕЧНИ ЕФЕКТИ НА ТРОМБОЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ОМИ 214

12.1. ЗАДЪРЖАНЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РАННИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ ОТТРОМБОЛИЗАТА 214

12.2. МЕХАНИЗМИ НА ТРАЙНОТО ЗАДЪРЖАНЕ НА ПОЛЕЗНИТЕ ЕФЕКТИ, ПОСТИГНАТИ ОТ ТРОМБОЛИТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ОМИ 216

12.3. ПРИЧИНИ ЗА ЛИПСА НА ДОПЪЛНИТЕЛНА (ЕКСТРА) ПОЛЗА СЛЕД ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА БОЛНИТЕ С ОМИ, ЛЕКУВАНИ С ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ 217

12.4. ИНДИВИДУАЛНО СЪОБРАЗЕНА (TAILORED, ТОЧНО СКРОЕНА) ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ НА ОМИ 218

13. НЕИНВАЗИВНА ОЦЕНКА НА РЕПЕРФУЗИЯ И РЕОКЛУЗИЯ СЛЕД ТРОМБОЛИЗА НА ОМИ 218

13.1. СИЛА И ОТГОВОР НА ГРЪДНАТА (АНГИНОЗНА) БОЛКА ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ТРОМБОЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ 219

13.2. РОЛЯ НА ЕКГ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЕПЕРФУЗИЯ И ОТВАРЯНЕ НА ИНФАРКТРЕЛАТИРАНАТА АРТЕРИЯ 220

13.2.1. СЕРИЯ 12 ОТВ. ЕКГ РЕГИСТРАЦИЯ 220

13.2.2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ЕКГ МОНИТОРНИ ТЕХНИКИ 220

13.3. РОЛЯ НА КАРДИАЧНИТЕ СЕРУМНИ МАРКЕРИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЕПЕРФУЗИЯ И ОТВОРЕНОСТ НА IRA ПРИ ОМИ 223

14. НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ТРОМБОЛИТИЧНАТА ТЕРАПИЯ 224

14.1. НОВИ МЕТОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОСЕГА ИЗВЕСТНИТЕ ТРОМБОЛИТИЦИ 224

14.1.1. АКЦЕЛЕРИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ (FRONT-LOADED) НА ТЪКАНЕН ТИП ПЛАЗМИНОГЕН-АКТИВАТОР (tPA) И НЕГОВАТА РЕКОМБИНАНТНА ФОРМА (rt-PA) 224

14.1.2. КОМБИНАЦИЯ НА ТРОМБОЛИТИЦИ 226

14.1.3. ДВОЕН БОЛУС НА rt-PA 228

14.2. НОВИ ТРОМБОЛИТИЦИ 229

14.3. НОВИ ПЛАЗМИНОГЕН-АКТИВАТОРИ 229

IX. АНТИТРОМБОЦИТНА ТЕРАПИЯ 233

1. ВИДОВЕ АНТИТРОМБОЦИТНИ МЕДИКАМЕНТИ 233

1.1. АСПИРИН ПРИ ОМИ 233

1.2. ДИПИРИДАМОЛ (PERSANTIN, ANTISTENOCARDIN) 237

1.3. НОВИ АНТИТРОМБОЦИТНИ МЕДИКАМЕНТИ 238

1.3.1. ИНХИБИТОРИ НА ADP РЕЦЕПТОРЕН ПЪТ НА ТРОМБОЦИТИТЕ 240

1.3.2. БЛОКЕРИ (ИНХИБИТОРИ) НА ТРОМБОЦИТНИЯ GP РЕЦЕПТОР 243

X. АНТИТРОМБИНИ. АНТИТРОМБИНОВА ТЕРАПИЯ 249

1. ХЕПАРИН ПРИ ОМИ 249

1.1. ДАННИ ЗА ХЕПАРИНА КАТО ЕДИНСТВЕНА АНТИТРОМБОЗНА ТЕРАПИЯ (БЕЗ АСПИРИН, БЕЗ ТРОМБОЛИТИК) ПРИ ОМИ 249

1.2. ДАННИ ЗА ХЕПАРИНА (БЕЗ АСПИРИН) КАТО ДОБАВЪЧНА ТЕРАПИЯ КЪМ ТРОМБОЛИТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ОМИ 251

1.3. ДАННИ ЗА СРАВНЕНИЕ НА ХЕПАРИНА СПРЯМО АСПИРИНА КАТО ДОБАВЪЧНА ТЕРАПИЯ КЪМ ТРОМБОЛИЗА ПРИ ОМИ 251

1.4. ДАННИ ЗА КОМБИНАЦИЯ НА ХЕПАРИН И АСПИРИН КАТО ДОБАВЪЧНА ТЕРАПИЯ КЪМ ТРОМБОЛИЗА ПРИ ОМИ 251

1.5. НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ФИКСИРАНАТА ДОЗА ИНТРАВЕНОЗЕН ХЕПАРИН ДА ПОТИСНЕ ПОВИШЕНИЕТО НА ТРОМБИНОВАТА АКТИВНОСТ СЛЕД ТРОМБОЛИЗА НА ОМИ СЪС СТРЕПТОКИНАЗА 254

1.6. ПОЛЕЗНИ ЕФЕКТИ НА ИНТРАВЕНОЗНИЯ ХЕПАРИН ПРИ ОМИ, ЛЕКУВАН С t-PA ПЛЮС АСПИРИН 254

1.7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ХЕПАРИНОВАТА ТЕРАПИЯ СЛЕД ТРОМБОЛИЗА НА ОМИ 257

2. НОВИ АНТИТРОМБИНИ 257

2.1. ДИРЕКТНИ ИНХИБИТОРИ НА ТРОМБИНА 258

2.1.1. ХИРУДИН 258

КНИГОПИС I (Глави 1 -10) 261

XI. НАУЧНА ОБОСНОВКА И КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЯ ПРИ ОМИ 271

1. БЕТА-БЛОКЕРИ ПРИ ОМИ 271

2. НИТРОГЛИЦЕРИН И ДРУГИ НИТРАТИ ПРИ ОМИ 274

3. АСЕ ИНХИБИТОРИ ПРИ ОМИ 278

4. БЛОКЕРИ НА КАЛЦИЕВИТЕ КАНАЛИ (КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ) ПРИ ОМИ 280

5. МАГНЕЗИЙ ИНТРАВЕНОЗНО ПРИ ОМИ 281

6. АНТИАРИТМИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ОМИ 284

6.1. ЛИДОКАИН ПРИ ОМИ КАТО ПРОФИЛАКТИКА НА КАМЕРНОТО МЪЖДЕНЕ 285

6.2. АМИОДАРОН 286

6.3. БЕТА-АДРЕНОЦЕПТОРНИ БЛОКЕРИ 288

6.4. ПРОКАИНАМИД 288

6.5. БРЕТИЛИУМ 289

7. ИНОТРОПНИ МЕДИКАМЕНТИ 289

7.1. НЕДИГИТАЛИСОВИ АНОТРОПНИ МЕДИКАМЕНТИ 289

7.2. ДИГИТАЛИС 290

XII. УСЛОЖНЕНИЯ НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 291

1. СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ ПРИ ОМИ 291

1.1. НАДКАМЕРНИ ТАХИАРИТМИИ 292

1.1.1. СИНУСОВА ТАХИКАРДИЯ 292

1.1.2. ПРЕДСЪРДНИ И ОТ AV СЪЕДИНЕНИЕ ЕКСТРАСИСТОЛИ 292

1.1.3. ПРЕДСЪРДНО ТРЕПТЕНЕ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ 292

1.1.4. ДРУГИ НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ С ПАРОКСИЗМАЛНО ПРОТИЧАНЕ И ПРАВИЛЕН РИТЪМ 294

1.2. КАМЕРНИ ТАХИАРИТМИИ 295

1.2.1. КАМЕРНИ ЕКСТРАСИСТОЛИ 295

1.2.2. КАМЕРНА ТАХИКАРДИЯ (КТ) 296

1.2.3. АКЦЕЛЕРИРАН ИДИОВЕНТРИКУЛАРЕН РИТЪМ (АИР) 297

1.2.4. КАМЕРНО МЪЖДЕНЕ (КМ) 297

1.3. БРАДИАРИТМИИ И СЪРДЕЧЕН БЛОК 299

1.3.1. СИНУСОВА БРАДИКАРДИЯ 299

1.4. ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ 299

1.4.1. ПРЕДСЪРДНО-КАМЕРЕН (АV) БЛОК 299

1.4.2. ИНТРАВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК 300

1.5. КАМЕРНА АСИСТОЛИЯ 301

1.6. ЛЕЧЕНИЕ НА БРАДИАРИТМИИ И СЪРДЕЧЕН БЛОК ПРИ ОМИ СПОРЕД РЪКОВОДНИТЕ ЛИНИИ (GUIDELINES) НА ВОДЕЩИТЕ КАРДИОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ, 1996 г 301

1.6.1. ЛЕЧЕНИЕ С АТРОПИН 301

1.6.2. ВРЕМЕНЕН ПЕЙСИНГ 303

1.6.3. ВРЕМЕНЕН ТРАНСВЕНОЗЕН ПЕЙСИНГ 303

1.6.4. ПЕРМАНЕНТЕН ПЕЙСИНГ СЛЕД ОМИ 304

2. ХЕМОДИНАМИЧНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 304

2.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ЛК ДИСФУНКЦИЯ И ПОМПЕНАТА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ ОМИ 305

2.1.1. ЛК ДИСФУНКЦИЯ ПРИ НАРУШЕНА СИСТОЛНА КОНТРАКТИЛНА ФУНКЦИЯ 305

2.1.2. ЛК ДИСФУНКЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ДИАСТОЛНАТА КАМЕРНА ФУНКЦИЯ 307

2.2. КЛИНИЧНИ СИНДРОМИ НА ЛЕВОКАМЕРНА ПОМПЕНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ ОМИ 307

2.3. ЛЕКА И УМЕРЕНА ЛК СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ ОМИ (Killip клас II; Cedars - Sinai, клас II). (Белодробен застой без артериална хипотония и без тъканна хипоперфузия) 310

2.4. ТЕЖКА ЛК СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ ОМИ - ОСТЪР БЕЛОДРОБЕН ОТОК БЕЗ ШОК (Killip клас III, Cedars-Sinai клас II) 311

2.5. КАРДИОГЕНЕН ШОК ПРИ ОМИ 314

2.5.1. ШОК ПРИ ЛК ИНФАРКТ С ТЕЖКА, ОСТРА ЛК КОНТРАКТИЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 315

2.5.2. ЛЕЧЕНИЕ НА КАРДИОГЕННИЯ ШОК ПРИ ОМИ, РЕЗУЛТАТ НА ТЕЖКА КОНТРАКТАЛНА ЛК НЕДОСТАТЪЧНОСТ 316

2.5.3. ОБОБЩЕНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ШОК ПРИ ОМИ, РЕЗУЛТАТ НА ОСТРА, ТЕЖКА КОНТРАКТИЛНА ЛК МИОКАРДНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 323

2.5.4. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА КАРДИОГЕННИЯ ШОК ПРИ ОМИ ОТ ХИПОТОНИЯ ИЛИ ШОК С НЕКАРДИОГЕННА ГЕНЕЗА 323

2.6. ДЕСНОКАМЕРЕН (ДК) ИНФАРКТ И ДИСФУНКЦИЯ 324

3. МЕХАНИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 329

3.1. ОСТРА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ ПРИ ОМИ 329

3.1.1. ПАПИЛАРНОМУСКУЛНА ДИСФУНКЦИЯ 330

3.1.2. ПАПИЛАРНА МУСКУЛНА РУПТУРА 331

3.2. КАМЕРНА СЕПТАЛНА РУПТУРА (VSD) 333

3.3. РУПТУРА НА СВОБОДНАТА КАМЕРНА СТЕНА 335

3.4. ПОСТИНФАРКТНА ЛЕВОКАМЕРНА АНЕВРИЗМА 335

3.5. ПСЕВДОАНЕВРИЗМА 339

4. ИСХЕМИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ОМИ 340

4.1. РАННА СЛЕДИНФАРКТНА АНГИНА ИЛИ "ТИХА" ИСХЕМИЯ 340

4.2. РЕИНФАРКТ-РАНЕН И КЪСЕН И ПОСТИНФАРКТНО РАЗШИРЕНИЕ (EXTENSION) 341

4.3. ВЪЗВРАТИМА ЛК ДИСФУНКЦИЯ - ХИБЕРНАЦИЯ И СТАНИНГ (ЗАШЕМЕТЯВАНЕ) НА МИОКАРДА СЛЕД ОМИ 342

4.3.1. ХИБЕРНАЦИЯ НА МИОКАРДА 342

4.3.2. СТАНИНГ (ЗАШЕМЕТЯВАНЕ) НА МИОКАРДА 344

4.4. РЕМОДЕЛИРАНЕ, ДИСФУНКЦИЯ И НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ЛЯВАТА КАМЕРА СЛЕД ОМИ 346

5. ДРУГИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 349

5.1. ПЕРИКАРДИИ УСЛОЖНЕНИЯ 349

5.2. ТРОМБОТИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ 351

5.3. ПОСТИНФАРКТЕН СИНДРОМ "РАМО-РЪКА" 352

5.4. СЛЕДИНФАРКТНИ ПСИХИЧНИ НАРУШЕНИЯ 352

XIII. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИСВАНЕ ОТ БОЛНИЦАТА 353

1. ОЦЕНКА (СТРАТИФИКАЦИЯ) НА РИСКА 353

1.1. КЛИНИЧНА СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА 353

1.2. НЕИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛНИ С НИСЪК РИСК 355

1.2.1. ОЦЕНКА НА КАМЕРНИТЕ АРИТМИИ КАТО РИСК ЗА ПО-ТЕЖКИ АРИТМИИ И ВНЕЗАПНА СМЪРТ СЛЕД ОМИ 358

1.3. ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ОМИ 359

XIV. ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА СЛЕД ПРЕЖИВЯН ОМИ 361

1. ДИСЛИПИДЕМИИ 361

2. ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 365

3. ДИЕТА 365

4. ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ/ТРЕНИНГ 365

5. РЕДУЦИРАНЕ НА НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 367

6. ПОНИЖЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ХИПЕРТОНИЯ 367

7. АНТИТРОМБОЦИТНА ТЕРАПИЯ СЛЕД ОМИ 367

7.1. GP II В/Ill А РЕЦЕПТОРЕН БЛОКЕР НА ТРОМБОЦИТИТЕ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО ОРАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА СЛЕД ОМИ И НЕСТАБИЛНА АНГИНА 369

8. АНТИКОАГУЛАНТИ СЛЕД ОМИ 370

9. БЕТА-БЛОКЕРИ СЛЕД ОМИ 371

10. АСЕ ИНХИБИТОРИ СЛЕД ОМИ 372

11. БЛОКЕРИ НА Са- КАНАЛИ СЛЕД ОМИ 374

12. АНТИАРИТМИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ПРИ БОЛНИ СЛЕД ПРЕЖИВЯН ОМИ 377

12.1. АМИОДАРОН СЛЕД ПРЕЖИВЯН ОМИ 379

13. НИТРАТИ СЛЕД ОМИ 382

14. ДИГИТАЛИС СЛЕД ПРЕЖИВЯН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 382

15. ЕСТРОГЕНЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ ЖЕНИ В ПОСТМЕНОПАУЗА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 382

16. АНТИОКСИДАНТИ 384

17. ОБОБЩЕНИЕ НА ВТОРИЧНТАА ПРОФИЛАКТИКА СЛЕД ОМИ 384

17.1. РЪКОВОДНИ НАСОКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА АТЕРОГЕННИЯ РИСК ПРИ БОЛНИ С КОРОНАРНА И ДРУГА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА СЪДОВА БОЛЕСТ 384

XV. КАРДИОЛОГИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 387

1. ПРОГРАМА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ТРЕНИНГ 387

2. МОДИФИКАЦИЯ НА АТЕРОГЕННИТЕ РИСКОВИ ФАКТОРИ 389

3. ПСИХО-СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ И ИНТЕРВЕНЦИИ 389

4. ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 390

XVI. ЛЕЧЕНИЕ НА ОМИ - РЕЗЮМЕ 393

1. ПРЕДБОЛНИЧНА ФАЗА 393

2. БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (ИКО) 394

3. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИСВАНЕ ОТ БОЛНИЦАТА 395

4. ДЪЛГОТРАЙНО ЛЕЧЕНИЕ СЛЕД ПРЕЖИВЯН ОМИ 396

КНИГОПИС II (Глави 11-16) 397

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Да в София
 4. Доставя за чужбина
  Да
 1. Предлага
  5 343 книги и 15 други
 2. Продава в "Книжен пазар" от
  2017 г.
 3. Книжарят издава
Отстъпки във виртуален щанд "Nestor Sensini":
 1. При поне 3 книги - 5%
 2. При поне 5 книги - 10%
 3. При поне 10 книги - 15%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
Има 1 наличен екземпляр:Текущата страница е на вече продаден екземпляр.

Други екземпляри от книгата

Книги от същия автор

Още книги от Илия Томов

Книги от същата категория

 1. Психиатрия
  Райко Петров
  1997 г.
  Отлично
  60,00 лв.
  От същия книжар
 2. Отосклероза
  Кирил Спасов Танчев
  2010 г.
  Отлично
  12,00 лв.
  От същия книжар

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност