1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Свраки
 11. Ескалибур
 12. Книжна вселена
 13. Още
Екземплярът е вече продаден и към момента няма други налични екземпляри.

Моля, опитайте друг начин за изписване на заглавието в търсачката на "Книжен пазар" или използвайте Меню > "Добави за търсене" в акаунта си.

Социалистическата система

Социалистическата система

Политическа икономия на комунизма

Янош Корнай

 1. Състояние
  Отлично
Екземплярът е вече продаден и към момента няма други налични екземпляри.

Моля, опитайте друг начин за изписване на заглавието в търсачката на "Книжен пазар" или използвайте Меню > "Добави за търсене" в акаунта си.

 1. Категория
  Икономика, бизнес и финанси
 2. Издателство
  АИ "Проф. Марин Дринов"
 3. Град на издаване
  София
 4. Година
  1996 г.
 5. Страници
  576
 6. Език
  Български
 7. Наличност
  1 бр.
 8. Корици
  Меки
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Storage".
Съдържание:

Списък на фигурите / 10 Списък на таблиците /11 Предговор / 15
ПЪРВА ЧАСТ: ОТПРАВНИ ТОЧКИ:
1. Предмет и метод / 25;
1.1. Специфични насоки на историческо развитие и общи характеристики / 25;
1.2. Социалистически страни / 26;
1.3. Интерпретация на термина "социализъм" / 31;
1.4. Политическа икономия / 32;
1.5. Позитивен анализ / 33;
1.6. Модели I 35;
1.7. Оценка / 36;
2. Предшественици и прототипи на системата / 38;
2.1. "Марксисткият" образ на социализма / 38;
2.2. Прототипи на системата / 39;
2.3. Системата преди социалистическата революция / 41;
2.4. Революционният пфеход към класическата система / 45
ВТОРА ЧАСТ: АНАТОМИЯ НА КЛАСИЧЕСКАТА СИСТЕМА:
3. Властта / 51;
3.1. Партията / 51;
3.2. Държавата / 54;
3.3. Масовите организации / 56;
3.4. Сили на сцепление / 57;
3.5. Вътрешни конфликти / 60;
3.6. Репресии и тоталитарната същност на властта / 61;
4. Идеология / 65;
4.1. Официалната идеология / 65;
4.2. Чувството за превъзходство на социалистическата система / 66; ; 4.3. Основните обещания / 68;
4.4. Самолегитимиращата се и патерналистична природа на властта / 70;
4.5. Дисциплина, доброволна жертва и бдителност / 72;
4.6. Власт и идеология / 74;
5. Собственост / 76;
5.1. Обяснение на понятията / 76;
5.2. Някои типични форми на собственост преди появата на социалистическата система / 80;
5.3. Държавната фирма / 83;
5-4. Други форми на държавна собственост / 87;
5.5. Кооперативът / 88;
5.6. Частна собственост и производствени дейности от частен характер I 94;
5.7. Капитализъм, социализъм и собственост / 97;
6. Координационни механизми / 101;
6.1. Основни типове / 101;
6.2. Някои наблюдения върху основните типове / 104;
6.3. Административна координация / 106;
6.4. Пазарна координация / 109;
6.5. Координация на самоуправление / 112;
6.6. Етическа координация /113;
6.7. Семейна координация /114;
6.8. Спонтанни и предизвикани промени / 115;
7. Планиране и пряк административен контрол / 117;
7.1. Предтечите на социализма по темата за планирането / 117;
7.2. Начален подход: разработване на плана / 118;
7.3. Начален подход: приложение на плана и управление / 120;
7.4. Мотивация на ръководителите в икономическата администрация 123;
7.5. Договаряне и вътрешен конфликт / 126;
7.6. Планиране, управление и политика / 129;
7.7. Информационният проблем / 131;
8. Пари и цени / 135;
8.1. Банково дело / 135;
8.2. Държавният бюджет / 137;
8.3. Обзор на паричния поток / 141;
8.4. Меки и твърди бюджетни ограничения / 143;
8.5. Доходи и ценова реакция / 147;
8.6. Административни производствени цени / 150;
8.7. Административни потребителски цени / 153;
8.8. Пазарни цени / 155;
8.9. Неценови сигнали / 156;
9. Инвестиране и растеж / 160;
9.1. Стремеж към експанзия и инвестиционен глад / 160;
9.2. Централно разпределение и инвестиционно напрежение / 163;
9.3. Инвестиции и потребление / 165;
9.4. Приоритети / 169;
9.5. Екстензивни и интензивни методи / 177;
9.6. Колебания на растежа; цикли / 184;
9.7. Измерване на общата продукция / 189;
9.8. Специфичният за системата тип на растеж: форсиран растеж / 193;
9.9. Резултати от растежа / 195;
10. Заетост и заплати / 199;
10.1. Пътят към пълна заетост / 199;
10.2. Развитието на хроничен недостиг на работна сила / 206;
10.3. Пряк административен контрол върху заетостта и заплатите / 210;
10.4. Отношенията работодател - служител в предприятието / 212;
10.5. Административни и пазарни влияния върху заплатите / 217;
11. Дефицит и инфлация: явленията / 221;
11.1. Явленията на дефицит и икономиката на дефицита / 222;
11.2. Процесът на приспособяване на търсенето / 227;
11.3. Хоризонтален и вертикален дефицит / 232;
11.4. Дефицит и излишък / 234;
11.5. Пазарни режими: пазар на купувачите и пазар на продавачите / 236;
11.6. Нормален дефицит и нормален излишък / 242;
11.7. Открита, обявена и скрита инфлация / 245;
12. Дефицит и инфлация: причините / 251;
12.1. Поведение на фирмата: краткосрочни решения / 251;
12.2. Поведение на фирмата: дългосрочни решения / 257;
12.3. Поведение на администрацията, управляваща производството / 258;
12.4. Относителни цени / 260;
12.5. Потисната инфлация във вътрешнофирмените отношения / 262;
12.6. Потисната инфлация в потребителската сфера / 265;
12.7. Превишено търсене на макрониво / 266;
12.8. Предразположението към инфлация; отношението между дефицита и инфлацията / 269; ; 12.9. Самоподбуждане и възпроизводство на дефицита /271;
12.10. Специфичният за системата характер на причините / 273;
12.11. Икономическа ефективност и технически прогрес / 277;
13. Потребление и разпределение / 285;
13.1. Растежът на потреблението / 285;
13.2. Други фактори на материалното благсъстояние / 287;
13.3. Икономическа сигурност / 291; ; 13.4. Начален подход: разпределение на паричния доход / 296;
13.5. Разпределението на материалното благосъстояние: други прояви 300;
13.6. Обяснението за разпределението / 304;
13.7. Тенденции към изравняване и диференциация / 310;
14. Външноикономически връзки / 312;
14.1. Външната политическа среда / 314
14.2. Институционалната система на външноикономическите отношения / 319;
14.3. Капиталистически отношения: импортен глад, нежелание за експорт и предразположение към
задлъжнялост / 323;
14.4. Социалистически отношения: принудителни асортименти, експортни преференции и
преследване на нулев баланс / 328;
14.5. Опит за интеграция: Съветът за икономическа взаимопомощ / 332;
15. Свързаността на класическата система / 336;
15.1. Основната насока на причинност / 336;
15.2. Близостта между елементите на системата / 340;
15.3. Прототип и национални вариации / 343;
15.4. Съветското влияние / 347;
15.5. Потвърждение / 349;
15.6. Жизнеспособност на класическата система / 351;
ТРЕТА ЧАСТ: ЗАВОЙ ОТ КЛАСИЧЕСКАТА СИСТЕМА:
16. Динамиката на промените / 355;
16.1. Подбуди за промяната / 355;
16.2. Дълбочина и радикализъм на промените / 357;
16.3. Реформа и революция / 358;
16.4. Хронологичен обзор на реформите и революциите / 362;
17. "Усъвършенстването" на контрола / 366;
17.1. Общо описание на тенденцията / 366;
17.2. Реорганизации на високо равнище / 367;
17.3. Сливане на фирми / 369;
17.4. Развитие на планирането и прекият контрол / 373;
17.5. Преглед на организационната структура при постсоциалистическата система / 376;
18. Политическа либерализация / 378;
18.1. Монополът на властта / 378;
18.2. Отслабване на репресиите / 381;
18.3. Постоянните и променливите елементи в официалната идеология / 382;
18.4. Семената на плурализма / 386;
18.5. Отваряне към капиталистическия свят / 390;
18.6. Промени в степента на публичност и истинност / 392;
18.7. Границите на политическата реформа / 394;
18.8. Преглед на политическата структура на постсоциалистическата система / 396;
19. Разрастване на частния сектор / 399;
19.1. Подбудите за развитие на частния сектор / 399;
19.2. Преглед на частния сектор /401;
19.3. Частният сектор и официалната идеология / 408;
19.4. Афинитет на частната собственост и пазарната координация / 411; ; 19.5. Частният сектор и администрацията / 414;
19.6. Икономическата роля на семейството / 418;
19.7. Преглед на частния сектор при постсоциалистическата система / 422;
20. Самоуправление / 423;
20.1. Самоуправлението като научна и политическа тенденция / 423;
20.2. Политически отношения / 425;
20.3. Икономически последици / 427;
20.4. Отношенията между управителя и работниците / 430;
20.5. Етическа координация /431;
20.6. Преглед на самоуправлението при постсоциалистическата система / 433;
21. Пазарен социализъм / 435;
21.1. Идеологически предтечи / 435;
21.2. Обобщение на историческите приложения на пазарния социализъм / 439;
21.3. Класификация на алтернативните стратегии за дерегулация / 440;
21.4. Вертикална зависимост на фирмата / 442;
21.5. Мекота и строгост на бюджетните ограничения и реагирането на фирмите на цените / 448;
21.6. Афинитетът между обществената собственост и административната координация / 456; ; 21.7. Хоризонтални отношения между фирмите в обществения сектор / 458;
21.8. Пропорции на двата типа зависимост / 461;
21.9. Отношението между обществените фирми и частния сектор / 463
21.10. Взаимодействие между механизмите; оценка на промените / 464;
21.11. Преглед на държавния сектор при постсоциалистическата система / 468;
22. Ценови реформи / 470;
22.1. Определяне цените на продуктите / 470;
22.2. Определяне цените на производствените фактори / 473;
22.3. Принципи и практика на държавното ценообразуване и финансово преразпределение / 478;
22.4. Обхват и граници на ценовата реформа / 481;
22.5. Преглед на цените в постсоциалистическата система / 483;
23. Макронапрежения / 484;
23.1. Заетост и работна заплата / 485;
23.2. Растеж и инвестиции / 488;
23.3. Държавният бюджет и финансовата политика / 491;
23.4. Кредитната система и монетарната политика / 497;
23.5. Дефицит и инфлация: вътрсшноикономически връзки / 500;
23.6. Външна търговия и външен дълг / 504;
23.7. Дефицит, инфлация и натрупване на външен дълг / 509;
23.8. Жизнен стандарт / 510;
23.9. Преглед на макронапреженията в постсоциалистическата система / 514;
24. Заключителни бележки / 516;
24.1. Дълбочината и радикализмът на промените и основната причинно-следствена линия / 516;
24.2. Непоследователност на тенденциите към реформиране / 521;
24.3. Реформите и обществената нагласа / 524;
24.4. Преглед на наследството на социалистическата система и пост-социализма / 526

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Да в София
 4. Доставя за чужбина
  Да
 1. Предлага
  7 510 книги и 1 друг артикул
 2. Продава в "Книжен пазар" от
  2018 г.
 3. Книжарят издава
Отстъпки във виртуален щанд "Storage":
 1. При поне 3 книги - 5%
 2. При поне 8 книги - 8%
 3. При поне 10 книги - 10%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
Екземплярът е вече продаден и към момента няма други налични екземпляри.

Моля, опитайте друг начин за изписване на заглавието в търсачката на "Книжен пазар" или използвайте Меню > "Добави за търсене" в акаунта си.

Книги от същия автор

Още книги от Янош Корнай

Книги от същата категория

 1. Търговска политика
  Венцислав Минков, Стойна Цвяткова, Марияна Божинова, Петранка Мидова
  2016 г.
  Отлично
  22,00 лв.
  От същия книжар

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност