1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Свраки
 11. Ескалибур
 12. Съкровищница
 13. Още
Екземплярът е вече продаден и към момента няма други налични екземпляри.

Моля, опитайте друг начин за изписване на заглавието в търсачката на "Книжен пазар" или използвайте Меню > "Добави за търсене" в акаунта си.

Терапия на вътрешните болести

Терапия на вътрешните болести

Ал. Пухлев, Б. Юруков

 1. Състояние
  Отлично
Екземплярът е вече продаден и към момента няма други налични екземпляри.

Моля, опитайте друг начин за изписване на заглавието в търсачката на "Книжен пазар" или използвайте Меню > "Добави за търсене" в акаунта си.

 1. Категория
  Медицина и биология
 2. Издателство
  Наука и изкуство
 3. Град на издаване
  София
 4. Година
  1955 г.
 5. Антикварна
  Да
 6. Страници
  1049
 7. Език
  Български
 8. Наличност
  1 бр.
 9. Корици
  Твърди
 10. Тегло (гр.)
  1611
 11. Ширина (мм)
  180
 12. Височина (мм)
  250
 13. Дебелина (мм)
  52
 14. Ключови думи
  медицина, медицинска терапия, вътрешни болести
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Витошки".
ПРЕДГОВОР

Съществува схващане, че лечението на вътрешните болести не трябва да бъде разглеждано в самостоятелни ръководства, а да се включва към тези по вътрешна медицина. Като основен довод се изтъква съображението, че изучаването на болестта трябва да бъде цялостно. Въпреки твърде сериозната обосновка на такова схващане съществуват основания, които оправдават излагането на терапията в самостоятелни ръководства. Най-важното от тях е, че отделянето й от диагностиката дава възможност за много по-изчерпателно и подчертано изложение на материята по лечението на вътрешните болести. Освен това съществено е и обстоятелството, че терапията се изменя много по-бързо и налага издаване на съответните ръководства в доста кратки срокове. Ето защо в много страни, в това число и у нас, лечението на болестите намира отражение в специални ръководства по терапия.

"Терапия на вътрешните болести" е предназначена да служи не само на студентите медици от последните курсове, но и на лекарите в тяхната практика. Поради това предлаганото ръководство надхвърля размерите, които съответстват на учебните планове във висшите медицински заведения.

В настоящия труд не е изложена терапията на всички болестни единици от вътрешната патология. В него са разгледани най-често срещащите се и най-важните за медицинската практика вътрешни заболявания. Това се наложи от ред обстоятелства: да не се надхвърлят особено много рамките на учебния план за студенти, да се спази определеният размер на книгата и да не се повтарят съществуващите у нас книги в тази област. Последното съображение се отнася специално до "Наръчник по терапия на вътрешните болести", чиято задача бе да включи всички вътрешни заболявания, а даже и такива от гранични области при сравнително кратко и донякъде схематично изложение на материята.

"Терапия на вътрешните болести" е построена по определен план. При разглеждане на всяко заболяване се разглеждат етиологията и патогенезата, лечението, прогнозата, профилактиката, понякога и трудоспособността. Въпреки че етиологията и патогенезата се разглеждат подробно в ръководствата по вътрешни болести, ние приехме включването им в настоящия труд като особено необходимо с оглед на специалното им значение за обосноваване на лечението. Профилактиката е застъпена в нееднакви размери при отделните болести, което се дължи както на различните профилактични възможности, така и на обстоятелството, че тя е предмет на разглеждане и в други ръководства. Рецептурата отразява само най-често употребяваните лекарства и лекарствени комбинации. При съществуващите у нас специални ръководства в тази област сметнахме за излишно застъпването на по-богата рецептура.

Най-трудната задача при написването и оформянето на "Терапия на вътрешните болести" бе осъществяването на единство между авторите по отношение размерите и структурата на съответните отдели и подбора и оценката на лечебните методи. До известна степен такова единство е постигнато. Но сигурно е, че ще се открият несъответствия, а може би и разноречия по някои въпроси. Трябва да се има предвид обаче, че пълно единство в един колективен труд е много трудно осъществимо, тъй като всеки автор има лични отношения и схващанця по дадени въпроси.

В настоящото ръководство сме се стремили да отразим наред с утвърдените класически методи и лечебни средства и съвременните постижения в терапията, но винаги с оглед на практическата възможност за тяхното приложение. В подбора на терапевтичните методи и лекарства, в тяхната подреда и степенуване е вложен също личният опит и преценка на авторите.

Надяваме се, че "Терапия на вътрешните болести" ще спомогне за усвояването на основните лечебни методи, за успешното им прилагане в практиката, за вглъбяване на терапевтичните наблюдения и разсъждения и за по-нататъшното развитие на нашата лечебно-профилактична медицина.

София, април 1955 г.

*

СЪДЪРЖАНИЕ


Предговор...........................................................III
Увод................................................................................I
Развитие и насоки на терапията .................................................. I


Глава I
БОЛЕСТИ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ И ПЛЕВРАТА
Проф. Ал. Пухлев

Увод.................................. .................................... 13
Остър бронхит (bronchitis acuta).............................. .....................19
Хроничен бронхит (bronchitis chronica)........................................... ‘24
Пневмония (pneumonia). . . .........................................2В
Белодробен абсцес (abscessus pulmonis) .............................................37
Бронхиектазии (bronchiectasiae).....................................................46
Бронхиална астма (asthma bronchiale)................................................48
Белодробен емфизем (emphysema pulmonum)....................................... 62
Пневмосклероза, пневмофиброза, пневмоцироза (pneumosclerosis, pneumofibrosis, pneu-
mocirrhosis .... %............................................65
Белодробна емболия и белодробен инфаркт (embolia et infarctus pulmonum) ... 67
Тумори на белия дроб........................................................... 69
Доброкачествени тумори. ..............................................69
Злокачествени тумори.............................................................69
Белодробен рак (carcinoma pulmonum)............................................6.9
Плеврит (pleuritis).................................................................72
Туберкулозен плеврит ............................................................ 72
А. Фибринозен плеврит..........................................................73
Б. Ексудативен плеврит.........................................................74
Туберкулоза на плеврата. '....................................................82
Туберкулозен емпием ............................................................. 82
Ревматичен плеврит (pleuritis rheumatica)........................................84
Плеврити при други заболявания ..................................................85
Неспецифичен емпием на плеврата, гноен плеврит, пиоторакс (empyema pleurae,
pleuritis purulenta, pyothorax)................................................85


Глава II
БОЛЕСТИ HA СЪРЦЕТО И КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
Проф. Ал. Пухлев

Увод ............................................................................ 89
Основи на терапията на сърдечните болести..........................................91
Диета при сърдечно болни. ....................................................91
Фармакотерапия на сърдечните болести. 93
Оксигенотерапия................................................. 107
Кръвопускане. 108
Физиотерапия на сърдечните болести ............................................. 108
Психотерапия при сърдечно болни ...............................................110
Трудоспособност при сърдечно болни.............................................. 111

Специална терапия на сърдечните болести ........................................113
Остра сърдечна недостатъчност (insufficientia cordis acuta)......................................113
Сърдечна астма (asthma cardiale).................................................................113
Остра десносърдечна слабост.................................................................... 115
Остра съдова слабост (insufficientia vascularis acuta)...........................................116
Колапс (collapsus).............................................................................116
Синкоп (syncop)............................................................................... 121
Разстройства на сърдечния ритъм .... 122
ЕкстрасистолиЯ (extrasystolia).................................................................122
Абсолютна аритмия, мъждене на предсърдият (fibrillatio atriorum, arrhythmia
perpetuasive absolute, sive compléta, pulsus irregularis perpetuus) ..... 127
Пароксизмална тахикардия (tachycardia paroxysmalis).......................................... 130
Ревматизъм (rheumatismus)............................................................... .... 133
Ендокардит (endocarditis)...................................................................... 145
Остър септичен ендокардит (endocarditis septica acuta, endocarditis ulcerosa). . 146
Подостър септичен ендокардит (endocarditis lenta sive subacuta, sive bacterialis
subacuta)................................................................................ 147
Сърдечни пороци................................................................................. 150
Болести на сърдечния мускул.......................... 155
Остър миокардит (myocarditis acuta)...........................................................155
Хронични заболявания на сърдечния мускул.......................................................157
Гръдна жаба, стенокардия (angina pectoris, stenocardia)..........................................158
Сърдечен инфаркт (infarctus myocardii)...........................................................166
Сифилитичен аортит (aortitis luetica, mesaortitis) ..............................................172
Болести на перикарда........................................................... 174
Перикардит (pericarditis) ............................................................ . 174
Перикардно срастване (concretio pericardii)....................................................177
Хипертонична болест (morbus hypertonicus) .... 178
Атеросклероза (atherosclerosis) ...................................................... .... 198
Облитериращ тромбангит, болест на Бюргер (thrombangitis obliterans, morbus Buer-
geri). . . 204
Болест на Рейно (morbuus Raynaud)......................................................... . 209
Тромбофлебит (thrombophlebitis)..................................................................211
Сърдечна невроза (neurosis cordis)...............................................................217


Глава III
БОЛЕСТИ HA БЪБРЕЦИТЕ И ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА
Проф. Ал. Пухлев

Остър дифузен гломерулонефрит (glomerulonephritis diffusa acuta) ... . 222
Екламптична (спастична) уремия, бъбречна еклампсия (encephalopathia angiospastica) 229
Хроничен нефрит (nephritis chronica).............................................................230
Сбръчкване на бъбреците, нефросклероза (nephrosclerosis).....................................239
Азотемична уремия, истинска уремия (uraemia azotaemica s. vera)..................................240
Огнищен нефрит (nephritis insularis)............................. . 243
Остра нефроза (nephrosis acuta)................................................................ 245
Сублиматна нефроза. 245
Хронични нефрозн ............................................................................. 248
Нефролитиаза (nephrolithiasis)................................................................. 252
Уратни камъни ............................................................................... 256
Оксапатни камъни ................................................................258
Фосфатни камъни............................................................................ 259
Хидронефроза и пионефроза (hydronephrosis et pyonephrosis)................................... 261
Инфаркт на бъбрека (infarctus renis).............................................................261
Туберкулоза на бъбреците (tuberculosis renis)...................................................262
Пиелит (pyelitis).............................................................................266
Пиелонефрит (pyelonephritis) .............................................................. 271
Цистит (cystitis)........................................................................... 272


Глава IV
Стомашно-чревни болести
Проф. Б. Юруков

Болести на стомаха и дванадесетопръстника

Увод...................................................................................... 275
Функционални разстройства и стомашни неврози. 280
Остра дилатация на стомаха, остро паралитично разширение на стомаха (dllatatlo
ventriculi acuta s. gastroparalysis)................................................. 281
Хронична хипотония и атония на стомаха (atonia ventriculi chronica). . 282
Спазъм на стомаха (гастроспазъм) и спазъм на пилора (spasmus ventriculi et ру-
lorospasmus) ....... ...... ..... 284
Понижена секреция и киселинност на стомашния сок (hyposecretio s. hypochylia
et achylia gastrica, hypaciditas et anaciditas). . . ..... 285
Повишена секреция и киселинност на стомашния сок (hypersecretio, hyperaciditas). 286
Стомашна невроза (neurosis ventriculi) ... 287
Изменения в положението на стомаха................................. . 289
Гастроптоза или спадане на стомаха (gastroptosis s. ptosis ventriculi) .... 289
Гастрити........................................................... . . .... 291
Остри гастрити. . 291
Остър обикновен гастрит (gastritis acuta simplex).......................................291
Корозивен гастрит (gastritis corrosiva).................................................293
Гноен (флегмонозен) гастрит (gastritis suppurativa s. phlegmonosa)......................294
Хронични гастрити ... . . . 4............................... ... 295
Атрофичен (анациден и хииациден) гастрит (gastritis atrophicans s. anacida et hyp-
acida) ...... ... . . .... 296
Хипертрофичен, хиперациден и нормациден гастрит (gastritis hypertrophica—hy-
peracida et normacida).................................................• ... 303
Гастродуоденит, пилородуоденит и дуоденит (gastroduodenitis, pyloroduodenitis et
duodenitis).............................. . ............................. .... 310
Язвена болест (morbus Cruvedhier, ulcus pepticum ventriculi et duodeni). . . 311
Туберкулоза на стомаха (tuberculosis ventriculi).............................................345
Сифилис на стомаха (lues ventriculi s. gastrolues)...........................................345
Актиномикоза на стомаха lactynomicosis ventriculi) 346
Заболявания, предизвикани от животински паразити (zooparasitoses)............................346
Новообразувания на стомаха и дванадесетопръстника (neoplasmata ventriculi et duo-
deni). .... 347
Доброкачествени новообразувания.................................................. . . 347
Злокачествени новообразувания на стомаха и дванадесетопръстника...........................347
Рак на стомаха (carcinoma ventriculi) ... 347
Сарком на стомаха (sarcoma ventriculi) .................................................350
Рак на дванадесетопръстника (carcinoma duodeni).........................................350
Други заболявания на стомаха и дванадесетопръстника. 350
Чужди тела (corpora aliéna ventriculi). . . . 350
Инвагинация на стомаха (invaginatio ventriculi) и преплитане на стомаха (volvu-
lus ventriculi) .................................‘. . . . . . 351
Остра непроходимост на дванадесетопръстника— дуоденален илеус (ileus duode-
nalis). . . . .... . . . ... 351
Хронична непроходимост на дванадесетопръстника или стаза и разширение на
дванадесетопръстника (duodenostasis et dilatatio duodeni). . . . . . 351
Дивертикули и дивертикулити (diverticulum duodeni et diverticulitis) .... 351
Лимфогрануломатоза на стомаха (lymphogranulomatosis ventriculi).........................352

Болести на червата (без дванадесетопръстника

Увод. . . . 352
Функционални разстройства и чревна невроза ... 359
Атония на червата (atonia intestinorum)...................................................360
Чревна диспепсия (dyspepsia intestmalis)..................................................360
Ферментативна диспепсия (dyspepsia fermentativa s. simplex).............................361
Гнилостна диспепсия (dyspepsia putrida.......................................................362
Мастна или сапунена диспепсия (steatodyspepsia)..............................................363
Чревна невроза (neurosis intestini)............................................................363
Изменения в положението на червата.............................................................. 364
Ентероптоза (enteroptosis).....................................................................364
Ентерити, ентероколити и колити. 365
Остър ентерит (enteritis acuta) ... . 365
Остър колит (colitis acuta) ...................................................................368
Хроничен ентерит (enteritis chronica). .371
Спру (sprue)... 371
Хроничен неязвен колит (colitis chronica simplex) .............................................378
Хроничен язвен неспецифичен колит (colitis ulcerosa gravis)....................................382
Сегментарни възпаления на червата ............................................................... 387
Регионален илеит (ileitis regionalis)..........................................................387
Тифлит и тифлоколит (typhlitis et typhlocolitis)...............................................389
Апендицит (appendicitis) 390
Слизеста колика (colica mucosa)...................................................................393
Първичен запек или хабитуална констипаиия (constipatio habitualis)................................395
Туберкулоза на червата (tuberculosis intestini)...................................................400
Сифилис на червата (syphilis intestinorum).....................................................402
Актнномикоза на червата (actinomycosis intestinorum)....................................... 402
Заболявания, предизвикани от чревни паразити (zooparasitoses).....................................402
Протозойни чревни инфекции.....................................................................403
Ламблиаза (lambliasis).......................................................................403
Инфекция с Trichomonas intestinalis (s. Trichomonas hominis).................................405
Балантидиаза (balantidiasis).................................................................406
Новообразувания в червата (neoplasmata intestinorum)..............................................406
Доброкачествени новообразувания................................................................407
Злокачествени новообразувания..................................................................407
Рак на тънките черва (carcinoma intestini tenuis) ...........................................407
Сарком на тънките черва (sarcoma intestini tenuis)...........................................408
Рак на правото черво, сигмоида, сляпото черво и в други отдели на дебелото
черво (carcinoma recti, Sromani, coeci etc.)..............................................408
Сарком на дебелото черво (sarcoma intestini crassi)..........................................409
Други заболявания на червата.................................................................... 409
Чужди тела, копролити и ентеролити (corpora aliéna, coprolithi et enterolithi). 409
Инвагинация на червата (invaginatio intestinalis: enterica, ileocoecalis, ileôcolica,
colica) и преплитане на червата (volvulus intestinalis)...................................409
Остра чревна непроходимост (ileus). . 410
Емболия и тромбоза на мезентериалните съдове (embolia et thrombosis a. mesen-
tericae et thrombosis v mesenteiicae)................................................... 413
Хронична (частична) непроходимост на червата (stenosis intestini)............................414
Дивертикули, дивертикулоза и дивертикулити (diverticulum, diver-
ticulosis et diverticulitis) .... 415
Амилоидоза на червата (amyloidosis intestinorum). ........ 415


Глава V
БОЛЕСТИ НА ПЕРИТОНЕУМА
Проф. Б. Юруков

Увод..................................................................................................417
Перитонити............................................................................................417
Остри перитонити (peritonitis acuta)...............................................................418
Остър местен перитонит (peritonitis circumscripta acuta)........................................419
Остър дифузен перитонит (peritonitis diffusa acuta).............................................419
Пневмококов перитонит (peritonitis pneumococcica)...............................................420
Гонококов перитонит (peritonitis gonococcica) ..................................................420
Хронични перитонити (peritonitis chronica).........................................................420
Хроничен ексудативен неспецифичен перитонит (peritonitis esxudativa chronica
nonspecifica) .... 421
Хроничен адхезивен неспецифичен перитонит (peritonitis adhaesiva chronica
nonspecifica) .... . ........................ . .... 421
Туберкулоза на перитонеума (tuberculosis peritonaei)...................................... 422
Сифилис на перитонеума (lues peritonaei). 427
Актиномикоза на перитонеума (actinomycosis peritonaei).....................................428
Ехинококоза на перитонеума (echinococcosis peritonaei).....................................428
Новообразувания и псевдотумори на перитонеума (neoplasmata et pseudotumores pe-
ritonaei) .................................................................................428


Г л a в a VI
БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА
Проф. Б. Юруков
Увод........................................................................................429

Болести на черния дроб

Остри хепатити..............................................................................444
Инфекциозни хепатити ... . . . . 444
Болест ца Боткин (morbus Botkini)......................................................445
Токсични хепатити. . . 454
Салварсанов хепатит (hepatitis salvarsanica)...........................................455
Остра и подостра дистрофия на черния дроб (dystrophia hepatis acuta et subacuta) 457
Хронични хепатити (hepatitis chronica)......................................................460
Чернодробни цирози. . 464
Атрофична чернодробна цироза на Лаенек (cirrhosis hepatis atrophicans Laenec). 464
Пигментна цироза (хемохроматоза или бронзов диабет) (cirrhosis hepatis pigmen-
tosa s. haemochromatosis s. diabète bronzé)........................................472
Цироза на Уилсон — Коновалов или хематолентикуларен синдром (morbus Wilson —
Konovalovi) .......................... . . ! . . . 472
Хииертрофична чернодробна цироза на Хано или първична билиарна цироза (тип
Хано) (cirrhosis hepatis hypertrophica s. cirrhosis hepatis biliaris primaria typus
Hanot) .... ... ... ... 473
Вторична билиарна цироза на черния дроб (холангична цироза) (cirrhosis hepatis
biliaris secundaria) .... /...........................474
Спленомегални цирози (cirrhosis splenomegalica) .... ... . 476
Сърдечна цироза на черния дроб (cirrhosis hepatis cardialis s.cirrhose cardiaque). 476
Перикардитна псевжщироза или псевдоцироза на Пик (cirrhosis hepatis typus Pick) 476
Абсцеси на черния дроб (abscessus hepatis)..................................................477
Амебяи абсцеси...........................................................................478
Микробни абсцеси...................................................................... 478
Туберкулоза на черния дроб (tuberculosis hepatis)......................................... 479
Сифилис на черния дроб (lues hepatis)..................................................... 479
Паразитни заболявания на черния дроб................................... 483
Новообразувания на черния дроб............................................................ 483
Доброкачествени новообразувания ........................................................ 483
Злокачествени новообразувания ...........................................................484
Първичен рак на черния дроб (carcinoma hepatis primarium). .... 484
Вторичен метастатичен рак на черния дроб (carcinoma hepatis secundarium s.
metastaticum). . 485
Първичен сарком на черния дроб (sarcoma hepatis primarium) .... 485
Вторичен метастатичен сарком на черния дроб (sarcoma hepatis secundarium s.
metastaticum). ... 485
Непаразитни кисти на черния дроб ....................................................... 485
Други заболявания на черния дроб............................................................486

Болести на жлъчните пътища

Дискинезии на жлъчните пътища (dyskinesia biliaris)...........................................490
Холелитиаза (cholelithiasis) ... .... . ... 492
Възпаление на жлъчния мехур и на жлъчните пътища (cholecystitis et cholangitis) 505
Остри и подостри катарални холецистити и холангити (ангиохолити), респ.
ангиохолецистити (cholecystitis et cholangitis s. angiocholitis, resp. angiocho-
lecystitis catarrhalis acuta и subacuta) ......................................... 505
Остър гноен холецистит (cholecystitis suppurativa s. purulenta acuta). 507
Остър гноен холангит (ангиохолит) (cholangitis s. angiocholitis suppurativa s.
purulenta acuta)....................................... . . . . 508
Хронични форми холецистити и холангити (ангиохолити), респ. ангиохолецистити
(cholecystitis et cholangitis (angiocholitis), resp. angiocholecystitis chronica). 509
Паразитни заболивания на жлъчните пътища. . . 512
Новообразувания на жлъчния мехур и на големите жлъчни протоци.................................512


Глава VII
БОЛЕСТИ НА ПАНКРЕАСА
Проф. Б. Юруков

Увод........................................................................................ 513
Функционална екзокринна недостатъчност на панкреаса (insufficientia exocrinica рап-
creatis functionalis s. achylia et hypochylia pancreatica). . . ... 516
Оток и остра некроза на панкреаса (oedema pancreatis et necrosis pancreatis acuta) 517
Панкреатит (pancreatitis). . 521
Панкреолитиаза — камъни в панкреаса (pancreolithiasis — calculi pancreatis). . 523
Туберкулоза на панкреаса (tuberculosis pancreatis)........................................... 524
Сифилис на панкреаса (lues pancreatis).............................................. . 525
Заболявания на панкреаса, предизвикани от животински паразити (zooparasitoses рап-
creatis ). . . 525
Новообразувания на панкреаса ... 526
Доброкачествени новообразувания на панкреаса ........................................... 526
Злокачествени новообразувания на панкреаса................................................ 526
Рак на панкреаса (carcinoma pancreatis)................................................ 526
Непаразитни кисти и псевдокисти на панкреаса ............................................. 527
Аденом на Лангерхансовите клетки на панкреаса (insulinoma).................................529
Други заболявания на панкреаса. 530
Хеморагия на панкреаса (haemorrhagia pancreatis).............................. ... 530
Панкреатична астения (asthenia pancreatica). . 530
Хемохроматоза (haemochromatosis).......................................................530


Глава VIII
БОЛЕСТИ НА КРЪВОТВОРНАТА СИСТЕМА
Проф. Ал. Пухлев

Анемии........................................................................................531
Общи бележки върху лечението на анемиите.................................................. 531
Остра следкръвоизливна анемия (anaemia posthaemorrhagica acuta)............................538
Хронична следкръвоизливна анемия (anaemia posthaemorrhagica chronica). . 543
Есенциална хипохромна анемия, ахилична хлоранемия, гастрогенна хипохромна
анемия, проста ахилична анемия (anaemia hypochromica essentialis, chloranaemia) 545
Гастрогенна анемия ............................................................ . . 547
Алиментарни (хранителни) анемии. . .................................... . . 548
Анемии при бременност...............................'............................... . 550
Анемии при инфекциозни заболявания.........................................................551
Анемии при тумори ............................................ ... 552
Пернициозна анемия, анемия на Addison—Biermer (anaemia perniciosa) .... 553



Вродена хемолитична анемия (icterus haemolyticus, anaemia haemolytica).
Хемолитична анемия тип Minkovski—Chauffard.........................................
Придобита хемолитична анемия тип Hayem— Widal (anaemia haemolytica acquisita)
Остри хемолитичии анемии..................... ........................................
Хемоглобинурии ... .....
Еритремия истинска полицитемия, болест на Vaquez—Osier (erythraemia, polycythae-
mia vera). . . . ......................................
Хронични левкемии, хронични левкози (leucaemia chronica)..........................
Остра левкемия, остра левкоза (leucaemia acuta) ......................................
Агранулопитоза (agranulocytosis). .........................................
Панмиелопатия, панмиелофтиза, апластична анемия, хеморагична алевкия (panmye-
lopathia, panmyeophthisis, anaemia aplastica, aleukia haemorrhagica).
Хеморагични диатези....................................................................... 593
Тромбопении. . 593
Хемофилия (haemophilia).............................................................. 598
Хеморагична капилярна токсикоза (morbus Schônlein— Henoch, capillarotoxicosis
haemorrhagica) ... ....... . 601
-Злокачествена лимфогрануломатоза, болестна Hodgkin (lymphogranulomatosis maligna,
morbus Hodgkin)................................................................... . 603


Глава IX
АВИТАМИНОЗИ И ВИТАМИННО ЛЕЧЕНИЕ
Проф. Ал. Пухлев

Увод......................................................................................608
Витаминно лечение.........................................................................609

Лечебно приложение на отделните витамини

Витамин В,, аневрин, тиамин (Vitamin В,, Aneurin, Thiamin). ..............................611
Бери-бери, авитаминоза В, (beri beri, avitaminosis В,).................................612
Хиповитаминоза В, (hypovitaminosis В,) 614
Приложение на витамин В, при други заболявания. 615
Витамин В2, лактофлавин, рибофлавин (Vitamin В2, Lactoflavin, Riboflavin) .... 619
Витамин В," адермин, пиридоксин (Vitamin В6, Adermin, Pyridoxinum)........................622
Никотинова киселина, ниацин (Acidum nicotinicum, Niazinum)..................... 623
Пелагра (pellagra) .... 623
Приложение на никотиновата киселина при други заболявания............................626
Пантотенова киселина, витамин В3, витамин BW (Acidum pantothenicum) .... 628
Фолиева (фолинова).киселина, витамин В" (Acidum folicum) »............................... 629
Витамин В,2, антианемичен витамин (Vitamin Bl2) ... . 630
Витамин С, аскорбинова киселина, антискорбутен витамин (Vitamin С, Acidum ascor-
binicum)...............................................................................632
Скорбут (scorbutus). .... 633
С-хиповитаминози..................................................................... 635
Приложение на аскорбиновата киселина при други заболявания ... . . 636
Витамин Р (пермеабилитетен витамин, витамин С2, пнтрин)...................................638
Витамин А, антнксерофталмичен витамин (Vitamin А).........................................639
Хипо- и авитаминоза А....................... ....................'.....................640
Приложение на витамин А при други заболявания. 641
Витамин D, антирахитичен витамин (Vitamin D). . 644
Авитаминоза D (avitaminosis D).........................................................645
Остеомалацня (osteomalacia) ... .... 645
Късен рахит (rachitis tarda) ......... 647
Употреба на витамин D при други заболявания ... 648
Витамин Е, токоферол, антистерилитетен витамин, витамин на размножението (Vi-
tamin Е) ..............................................................................650
Витамин К, антихеморагичен витамин (Vitamin К)............................................652
Полиавитаминози и полихиповитаминози.................................................... 654
Приложения.............................................................................. 656


Глава X
БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА
Проф. Ал. Пухлев

Захарна болест (diabetes mellitus).................................................................66Г
Диабетична кома (coma diabeticum)...............................................................683
Затлъстяване (adipositas)........................................................................ 686'
Изтощение (cachexia)........................................................................ . 690'
Алиментарна дистрофия (dystrophia alimentaris) .............................................. 691
Подагра (podagra)................................................................................ 695.


Глава XI
БОЛЕСТИ НА ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ
Проф. Ал. Пухлев

Увод................................................. .................................700
Болести на хипофизната жлеза
Акромегалия (akromegalia) .................................................703
Хипофизен нанизъм (nanismus hypophysarius)............................................... 705
Синдром на Иценко — Cushing.............................................................. 707
Безвкусен диабет (diabetes insipidus).................................................... 709'
Адипозо-генитална дистрофия (dystrophia adiposogenitalis)..................................711
Болест на Simmonds (хипофизно-церебрална кахексия) ... 712
Болести на щитовидната жлеза.................. . 713
Базедова болест, тиреотоксикоза (m. Basedowi, thyreotoxicosis).........................713
Микседем (myxoedema). 724
Ендемична гуша и кретинизъм (struma endemica et cretinismus). . ... 727
Болести на окогощитовидните жлези..........................................................731
Тетания (tetania).......................... 731;
Хиперпаратиреоидизъм (hyperparathyreoidismus, ostitis fibrosa cystica generalisata,
болест на Recklinghausen)......................................................... 735
Болести на надбъбречните жлези.............................................................737
Адисонова более (m. Addisoni)..........................................................737
Хиперфункция на надбъбречните жлези ...................................................742
Супрарено-генитален синдром, интерренализъм, хирзутизъм (interrenalismus, hir-
sutismus) ............................ 742
Тумори на медуларната част на надбъбреците (phaeochromocytoma)....................... 743.
Болести на половите жлези............................................................... 744
Хипогенитализъм у мъжете. Евнухоидизъм (hypogenitalismus masculinum, eunu-
choidismus)........................................................................ 744.
Климактериум (klimacterium) .... 748


Глава XII
БОЛЕСТИ НА СТАВИТЕ
Проф. Б. Юруков

Увод........................................................................................... 753
Артрити, артрози и артропатии .................................................................. 758
Ревматични заболявания на ставите ........................................................ 758
Инфекциозни артрити с определена етиология.......................................... . . 758
Септичен артрит и полиартрит (arthritis et polyarthritis septica)..........................758
Пневмококов артрит (arthritis pneumococcica). '...........................................759
Гонококов артрит (arthritis gonococcica) ..................................................759
Бруцелозен артрит и полиартрит (arthritis brucellosa)......................................761
Дизентериен артрит и полиартрит (arthritis et polyarthritis dysenterica). . . 762
Туберкулозен артрит и остеоартрит (arthritis et osteoarthritis tuberculosa). . 763
Сифилитичен артрит и полиартрит или артролуес (arthritis et polyarthritis sy-
philitica, s. luica, arthrolues)........................................................ 764
Артрити при други инфекции...............................................................764
Инфекциозни артрити с неопределена етиология...............................................765
Инфектартрит, огнищно-инфекциозен артрит или неспецифичен инфекциозен артрит
и полиартрит (infectarthritis, arthritis, arthritis et polyarthritis infectiosa non
specifica)....................................................................... 765
Болест на Still (morbus Still)........................................................772
Синдром на Felty. 772
Болест на Бехтерев (morbus Bechterew).................................................772
Дистрофични (неинфекциозни) артрити........................................................773
Деформиращ хроничен артрит, (остеоартрит), деформираща артроза, хипертро-
фичен или дегенеративен артрит (arthritis, ostheoarthritis deformans, arthrosis
deformans) ......................................................................... 773
Деформираш спондилартрит или деформираща спондилартроза, респ. остеофитна
спондилоза (spondylarthrosis deformans, spondylarthrosis, resp. spondylosis osteo-
phytica. . . . 774
Новрогенни артропатии—нервнодистрофични или невропатични артрити (arthritis
neurodystrophica s. arthritis neuropathica). 775
Табетичен артрит (arthritis tabica)................................................. 775
Сирингомиелитен артрит (arthritis syringomyelitica). .... 775
Артрити при смущения в обмяната (arthritis metabolitica) ..................................775
Подагричен артрит и полиартрит (arthritis urica). 775
Алкаптонуричен артрит (arthritis alcaptonurica).......................................776
Ендокринни артрити (артропатии) (arthritis et polyarthritis endocrinopathica). . 776
Други артрити и артропатии............................................................... 776
Професионален артрит и полиартрит (arthritis et polyarthritis professionalis). . 776
Алергичен артрит и полиартрит (arthritis et polyarthritis allergica) .... 777
Скорбутен артрит (arthritis scorbutica)..................................................778
Хемофилен артрит (arthritis haemophilica)................................................779
Псориатичен артрит (arthritis psoriatica) ...............................................779
Новообразувания на ставите (neoplasmata articulorum).......................................780


Глава XIII
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Проф. Б. Юруков

Увод.................................................................................... 781
Сепсис (sepsis). . ..........................................................!.. 790
Коремен тиф и паратифни заболявяния (typhus abdominalis et paratyphus A, В). . 800
Хранителни (алиментарни) токсикоинфекции и микробни интоксикации (toxiinfectiones
et intoxicationes microbiales ex alimentatione). . 813
Салмонелози (salmonellosis)............................................................813
Ботулизъм (botulismus)............................................................... 817
Заболявания, предизвикани от ентеротоксични щамове стафилококи.........................822
Хранителни токсикоинфекции и микробни интоксикации от други микроорганизми. 823
Бактериална дизентерия (dysenteria bacterialis)...........................................824
Амебиаза (amoebiasis)........................................................... . 846
Грип (grippe).................................................................. 854
Малария (malaria).................................................................... - 862
Чернопикочна треска (febris haemoglobinurica)........................................ 886
Папатациева треска (febris pappatacica).................................................. 890
Денга (dengue)............................................................... 893
Бруцелоза (малтийска треска, болест на Банг, brucellosis, febris melitensis, mor-
bus Bang)............................................................................ 895
Актиномикоза (actinomycosis) ... 900


Глава XIV
ХЕЛМИНТОЗИ
Проф. Б. Юруков

Увод......................................................................................905
Трематодози (trematodoses). 908
Фасциолоза (fasciolosis)...................................................................908
Цестодози (cestodoses) ......................................................910'
Тениоза.вкл. цистицеркоза (taeniosis, incl. cysticercosis).............................910
Тениаринхоза (taeniarhynchosis).....................................................914
Хименолепидоза (hymenolepidosis) ..................,......................915
Дифилоботриоза (diphylobothriosis).........................................................916
Ехинококоза (echinococcosis)...............................................................917
Нематодози (nematodosesj......................................................................919
Аскаридоза (ascaridosis) ... .919
Ентеробиоза (enterobiosis).................................................................926
Трихоцефалоза (trichocephalosis)...........................................................934
Анкилостомидози (ancylostomidoses).....................................................937
Стронгилоидоза (strongyloidosis).......................................................942
Трихинелоза (trichinellosis).................... ......................................944


Глава XV
ОТРАВЯНИЯ
Проф. Б. Юруков

Увод............................................... ......................................950
Обща терапия на отравянията .... .......................................954
Лечение на острите отравяния ..................................... .................... 954
Лечение на хроничните отравяния .................................................. 964
Специална терапия на отравянията.................................................... . . 964
Отравяния с вещества с предимно локално действие ......................................965
Амоняк..............................................................................965
Хлор.................................................................................965
бром.......................................... ......................................966
Йод............................................... ............................. 967
Серне двуокис .........................................................968
Флуор............................................... ................................968. Сярна киселина .... ...............................................969
Азотна и солна киселина ..................................... . 970
Натриева и калиева основа ... .......................................... 970
Отравяния с вещества с локално и с резорбтивно действие.........................970
Нитрозни газове....................... ................................................ 970
Арсеник.................................... .........................................971
Олово......................................... ......................................972
Талий ...............................................................................974
Барий......................................................................... 974
Живак. . ...................................................................975
Фенол и негови производни............................................................977
Оцетна киселина...................................................................... 978-
Оксалова киселина ................................................................... 978
Пикринова киселина .................................................................. 978
Формалин ............................................................................979
Фосфор. . ...............................................................979
Отравяния с вещества с предимно или с изключително далечно действие. . . 980
Циановодородна киселина (циановодород) .... ......................... 981
Сероводород.........................982
Серовъглерод.........................................................................983
Въгледвуокис ........................................................................ 983
Сънотворни средства..............................................................983
Хлороформ ............................................................. 985
Етер .................................................................. 985
Бензин и бензол..................................................................986
Метилов алкохол................................................................ 987
Етилов алкохол .... 987
Морфин и опий................................................................. 988
Индийски коноп ................................................................. 990
Кокаин...........................................................................990
Атропин................................................................. ..... 991
Стрихнин........................................................................ 992
Сантонин ... ............................................... .... 993
Никотин .........................................................................993
Адреналин......................................... 994
Физостигмин ...................................................................994
Пилокарпин ..................................................................... 995
Дигитал......................................... . 995
Строфа нт................................ . . 995
Въглеокис...............996
Арсеноводород....................................................................998
Нитробензол и анилин........................................................... 999
Анилин ....... .... 999
Тринитротолуол (тротил). ЮОО
Бертолетова сол............................................................... 1000
Салицилора киселина..................................................1001
Някои пиразолонови производни ....................................... 1001
Хинин ..........................................................................1002
Плазмоцид (плазмохин)...........................................................1003
Акрихин (атебрин) ............................................................ 1003
Атофан ....................................... 1003
Сулфонамидни препарати ........................................................ 1004
Мораво рогче.................................................................. 1005
Мъжка папрат................................................................... 1006
Други отравяния, обособени в отделни групи ......................................... 1006
Отравяния с бойни отровни вещества (БОВ)..........................................1006
Сълзотворни бойни отровни вещества ............................................10>>7
Кихавични бойни отровни вещества................................................1008
Кожнообривни бойни отровни вещества .... 1008
Задушливи бойни отровни вешества.......................1009
Общотоксични бойни отровни вещества......................... ..................1009
Отравяния с отровни гъби —>- мицстизъм ..............................1009
Отравяния вследствие ухапвания от някои отровни животни .......................... 1013
Отравяния вследствие на ухапване от отровни змии........................ 1113
Ухапване от скорпиони ...................1015
Ухапвания от обикновените паяци ................................................ 1015
Отравяния вследствие ухапвания от разни отровни насекоми ....................... 1015
Прогноза и трудоспособност при отравянията................................ 1016
Профилактика на отравянията ......................................................... 1017

Азбучен указател.....................................................................1021

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Да в София
 4. Доставя за чужбина
  Да
 1. Предлага
  10 212 книги
 2. Продава в "Книжен пазар" от
  2010 г.
 3. Книжарят издава
Отстъпки във виртуален щанд "Витошки":
 1. При поне 6 книги - 10%
 2. При поне 10 книги - 15%
 3. При поне 25 книги - 25%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...

Промоции

Щанд Витошки предлага антикварни, стари, използвани и нови книги на различни езици, приемливи цени и в прилично състояние в полите на Витоша.

Книгите се изпращат обикновено най-късно на следващия ден с Еконт Експрес като пощенска (до офис, 3.60-3.70, до 1 кг.), куриерска пратка (до врата, 4.50-4.90 лв.,
до 1 кг.) или със среща с предварителна
уговорка на две места в кв. "Орландовци".
Екземплярът е вече продаден и към момента няма други налични екземпляри.

Моля, опитайте друг начин за изписване на заглавието в търсачката на "Книжен пазар" или използвайте Меню > "Добави за търсене" в акаунта си.

Книги от същата категория

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност