1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Съкровищница
 11. Алена
 12. Ескалибур
 13. Още

Условия за купувачи

 

Регистрация

С регистрацията си като купувач в платформата "Книжен пазар", собственост на "Книжен пазар" ООД, потребителят се съгласява да спазва Общите условия и Условията за купувачи.

Регистрацията на потребителя в платформата "Книжен пазар", наричана за краткост по-нататък само "Книжен пазар", като купувач е безплатна. Тя му позволява да прави поръчки за закупуване на книги и да дава заявки за търсени от него заглавия.

Регистрирането на потребителя като купувач му дава право в следващ момент да се пререгистрира като книжар - чрез кликане върху бутона "Стани книжар" и попълване на съответните данни, и при спазване на съответните Условия за книжари в "Книжен пазар".

Един потребител има право само на ЕДНА регистрация в "Книжен пазар".

Купувачът има право сам да заличи профила си, ако към момента няма задействани поръчки към книжари.

Впоследствие купувачът има право на нова регистрация, освен в случаите, в които му е наложена забрана от администрацията на платформата.

Предвид ползването на "Книжен пазар", купувачът се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма, а при промяна на данните своевременно да внася корекции в профила си.

Купувачът е длъжен да предостави актуален имейл и да го проверява редовно.

Купувачът се задължава да пише на кирилица, освен ако обстоятелствата (напр. чужди граждани, невладеещи български език и не ползващи кирилица) налагат друго.


Права на купувача

Купувачът има право да избере, поръча и закупи желаната от него книга, като ползва кошницата за поръчки. При попълване на данните за доставка и плащане той има право да избере най-изгодното предложение измежду посочените от книжаря, ако те са повече от едно.

Купувачът има право - още в хода на поръчката - да маркира опция "Преглед" (Виж, преди да платиш), ако поръчва с Еконт, или по-късно, вкл. в офиса на куриера, да поиска "Преглед".

При правене на поръчка купувачът има право да избере книги от различни книжари/виртуални щандове, като за всеки от тях попълни в обща поръчка или в отделни поръчки необходимите данни.

Купувачът има право да следи в реално време статуса на поръчката си (Чакаща потвърждение - Потвърдена / Отказана - Изпратена), както и, ако е изпратена, да проследи в реално време движението й до него по номера на товарителницата в "Поръчано от мен" (последното се отнася само за поръчки с Еконт).

Купувачът има право сам да се откаже от направена поръчка, ако тя все още не е потвърдена от книжаря, без да дължи каквото и да е обяснение. Ако поръчката вече е потвърдена, но не е изпратена, купувачът трябва да остави съобщение до книжаря към самата поръчка (в "Поръчано от мен") и да уведоми администрацията на платформата през "Меню" - "За контакт" за отказа. Ако поръчката вече е изпратена, купувачът може да я откаже, без да дължи обяснение, като заплати доставките и уведоми книжаря за отказа си.

Купувачът има право да получи информация дали поръчката е потвърдена/отказана - до четвъртия ден от датата на поръчката. Информацията е видима през колона "Статус" в "Поръчано от мен".

Купувачът има право да очаква доставка в рамките на 3 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката, освен ако с книжаря не са се уговорили друго.

Купувачът има право да изпраща съобщения към книга до книжаря по повод състоянието/съдържанието на книгата, както и да изпраща съобщения към направена поръчка по повод уточняване на детайли, неизяснени в самата поръчка.

Купувачът има право да ползва безплатно всички достъпни за неговия профил възможности, напр. да добавя книги в Бележника, да прави заявки за търсене, да коментира книги, да гласува за книги, да пази списък със закупените книги, да ползва онлайн консултант и др.

Ако във виртуалния щанд са посочени отстъпки, валидни за пратка при определени условия и тези условия са изпълнени, то купувачът е в правото си да заплати цената след приспадане на отстъпките. Те се начисляват автоматично и са видими за купувача в хода на самата поръчка.

Купувачът има право да изпраща сигнали до администрацията на платформата за некоректност при изпълнение на поръчка, както и предложения с цел подобряване функционалностите на "Книжен пазар". Всички предложения, които отговарят на политиката за развитие на услугите в платформата, ще бъдат обсъдени и при одобрение, възприети.


Задължения на купувача

Разходите за доставка се поемат от купувача, освен в случаите, в които не бъде уговорено друго. Ако поръчате книги от повече от един книжар/щанд, то поемате разходите за доставка от всеки един от тях, тъй като книжарите продават независимо един от друг.

При поръчка на книги купувачът е длъжен да следи редовно имейла си, статуса на поръчката, както и съобщенията в своя профил по повод поръчката. Купувачът е длъжен да остави коректен и работещ телефон за връзка и да отговаря своевременно на обаждания.

Купувачът е длъжен своевременно да освободи от куриера пратката с поръчаните книги, като заплати уговорената в поръчката сума и транспортните разходи, освен ако книжарят изрично не е посочил друго. Когато купувачът е посочил "Лична среща", той е длъжен да се яви на предварително уговорените, удобни за страните, място и час, като заплати и получи поръчаните книги.

При промяна на уговорените чрез поръчката начини и срокове за доставка и плащане, или при невъзможност/отказ на купувача да заплати и получи книгите, купувачът е длъжен да информира своевременно книжаря и в дух на коректност и добронамереност да решат проблема по начин, неощетяващ нито една от страните.

Купувачът е задължен да направи предварително плащане за три последователни поръчки, ако статусът му стане Рисков заради доказано виновно поведение от негова страна. От Рисков към Опитен може да премине и като заплати до администрацията сумите, които, по негова вина, са били заплатени от книжарите при доставянето и връщането на пратката.

Купувачът няма право да оставя лични данни, както и да изисква и очаква такива през съобщения към книга.

Купувачът няма право - през съобщения към поръчка - да уговаря за покупка книги, различни от избраните в поръчката. Освен ако действително не направи поръчка за допълнителните заглавия.

Купувачът няма право - след направена поръчка - да предлага или изисква от книжаря отстъпка от цената, както и закупуване на книги, които не са поръчани в "Книжен пазар".

Заобикалянето на настоящите Условия може да доведе освен до изтриване/редактиране на подобни съобщения, така и, при системна злоупотреба, и до предупреждение и последващо ограничаване правата на потребителя или до неговото отстраняване.

Купувачите са длъжни да изтриват заявката си за търсене веднага след като се сдобият с книгата или се откажат да я търсят.


Отношения между купувач и продавач

Комуникацията между потребителите, както и между тях и администрацията на "Книжен пазар", трябва да се води в дух на учтивост, добронамереност и коректност.

Книжарите могат по всяко време да променят цените на книгите си, но не и след като те са били поръчани, освен ако това не стане по предварителна уговорка между купувач и книжар. В този случай купувачът и книжарят задължително уведомяват администрацията на "Книжен пазар", за да бъдат внесени корекции в цените на книгата от поръчката.

При невъзможност да се реши проблем между купувач и продавач, потребителите са длъжни да се обръщат към администрацията на "Книжен пазар".

Потребителите нямат право да използват предоставените им за нуждите на поръчката лични данни за цели, различни от продажба/покупка/подаряване на книги, нито да злоупотребяват или нанасят каквито и да е вреди или извличат ползи от тях.


Права и отговорности на "Книжен пазар" ООД

При получаване на сигнал за некоректни отношения между потребителите, или при установяване на други нередности, "Книжен пазар" ООД има право да ограничи или спре достъпа на определени потребители, а при по-големи нарушения да сигнализира компетентните органи.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за невярна или неточна информация, предоставена за ползване от потребителите, нито за нанесени вреди, пропуснати ползи или некоректност при уреждане взаимоотношенията книжар-купувач. Всеки сам преценява риска при закупуване на книга и при заплащане за нея.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за некоректно въведени цени и описания на книги, предлагани от книжарите.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за качеството на книгите, предлагани от книжарите.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за спазване на препоръчаните срокове за обслужване на поръчките.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност при възникване на технически и екстраординерни обстоятелства, които водят до нарушения в нормалното функциониране на платформата, до загуби на информация или до други нежелани последствия.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. "Книжен пазар" ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.


Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Настоящият текст е неразделна част от Общите условия на "Книжен пазар" ООД.


За връзка с екипа на "Книжен пазар", моля, ползвайте За контакт.Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност