1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. За култура
над 1 300 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Буквите
 6. Добра находка
 7. Книги за всеки
 8. Книжна вселена
 9. Калисто
 10. Свраки
 11. Toivo
 12. Ескалибур
 13. Още

Общи условия"Книжен пазар" (https://knizhen-pazar.net) е интернет платформа, която предоставя подходяща електронна среда за купуване, продаване и търсене на нови, стари и антикварни книги, предлагани от различни книжари.

Пълноценното използване на платформата е достъпно само за регистрирани потребители. Те могат да изберат типа регистрация - на купувач или продавач, като физическо или юридическо лице.

С акта на регистрацията си потребителят декларира съгласие за спазване на Общите условия и на Условията за купувачи на платформата "Книжен пазар", наричана за краткост по-нататък само "Книжен пазар". Неразделна част от Условията на "Книжен пазар" са разделите "Доставка, срок и плащане" и "Доставки за чужбина / Shipping abroad". С акта на последващото си регистриране като книжар, потребителят декларира съгласие за спазване и на Условията за книжари в "Книжен пазар".


"Книжен пазар" се управлява от "Книжен пазар" ООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А, ЕИК: 204782401.


ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки "Книжен пазар" (https://knizhen-pazar.net), вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Общи условия.


Собственост над съдържанието

Съдържанието на платформата, изразено в текст, изображения и програмен код, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на "Книжен пазар" ООД, е изрично забранено.


Използване на платформата

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването, извличането или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на "Книжен пазар" ООД.

Забранено е използването на платформата за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.


Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на "Книжен пазар", потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си или за фирмата, която представлява, при попълване на регистрационната форма.

Потребителят е длъжен да се съобразява с предписанията на администрацията при забелязани грешки и неточности в предоставяната информация, както и да отговаря своевременно на съобщенията на администратора, които получава в своя профил или по имейл.

Потребителите нямат право да използват предоставените им за нуждите на поръчката лични данни за цели, различни от продажба/покупка/подаряване на книги, нито да злоупотребяват или нанасят каквито и да е вреди или извличат ползи от тях.

С оглед сигурността и защитата на своите потребители, "Книжен пазар" ООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.


Поръчки

Договор от разстояние за покупка на продукт от платформата се инициира от потребителя-купувач и се счита за сключен с акта на потвърждаване на поръчката от страна на потребителя-книжар. Този договор от разстояние (поръчката) обвързва книжаря с точно и в срок изпълнение на поръчката, а купувача - със заплащане на цената на поръчаните продукти, тяхната доставка и всички допълнителни разходи, ако такива възникнат.

Страни по договора от разстояние са потребителите (купувач-книжар) и те носят пълната отговорност за всяка сключена през платформата сделка и за всички етапи до нейното финализиране.


Цени

Цените в "Книжен пазар" са с включено ДДС и са отговорност на книжарите. Те имат право да променят фиксираните цени по свое усмотрение, по всяко време, без да дължат предварително уведомяване на потребителите.

Купувачът е длъжен да заплати цената, която е била посочена в "Книжен пазар" в момента на поръчката.

Ако книжарят е посочил отстъпки, валидни за пратка при определени условия и тези условия са изпълнени, то купувачът е в правото си да заплати цената след приспадане на отстъпките. Те се начисляват автоматично и са видими в хода на самата поръчка.


Доставка

Доставката на поръчаните книги се извършва от книжарите или техни представители в договорения с купувача начин и срок.


Плащане на закупени книги

При плащане в брой на поръчаните книги купувачът се задължава да депозира в момента на доставката на книжаря или на неговия представител, извършващ доставката (куриерска фирма), пълната стойност на доставяната пратка. Всички разходи по доставката са за сметка на купувача, освен ако изрично не е договорено друго.

При предварително плащане - по банков път в лева, купувачът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка плюс цената за нейната доставка, в банковата сметка на книжаря и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните книги. В основание за плащане задължително се вписва номерът на поръчката. Всички такси и комисиони са за сметка на купувача, освен ако изрично не е договорено друго. Същото е валидно при предварително плащане чрез пощенски запис по БГ пощи и Еконт, както и чрез EasyPay, PayPal и др.


Срок за плащане

Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата, на която е договорена сумата. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.


Отказ от закупени продукти

Купувачът упражнява правото си на отказ от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изкл. на разходите по получаване и връщане на доставката, съгласно чл. 55, ал. 1 и 2, ако продуктите вече са изпратени към купувача.

Купувачът има право да направи рекламация при несъответствие между поръчания и получения продукт или при забелязани сериозни дефекти, неописани в страницата на продукта и неотразени в оценката на продукта, която го съпровожда. В тези случаи книжарят е длъжен да възстанови заплатената сума за покупката, както и направените разходи по доставянето на продукта.

Когато това е възможно, книжарят изпраща за своя сметка реално поръчания продукт или продукта в посоченото при покупката състояние. При поискване купувачът е длъжен да върне в непроменен вид продукта за сметка на книжаря в посочените в ЗЗП срокове.


Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

Съгласно ЗЕТ, чл. 4а (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Книжен пазар" информира потребителите си, че използва бисквитки (cookies).

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в платформата.

Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на платформата, както и за други негови функции, улесняващи администрирането и подобряването на услугите ни. Така напр. "Книжен пазар" наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на платформата наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Всеки път, когато потребителят влезе с парола или се регистрира, системата запазва на устройството му временен код за достъп, важащ само за това устройство. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава "Книжен пазар". Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в минал момент "Книжен пазар" e бил посетен от него и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата нашите маркетингови партньори и рекламодатели също използват бисквитки. Бисквитките се използват при закупуване на книги, вход/регистрация на потребителите, Facebook бокса вдясно, анонимните статистики на Google Analytics и други.

N.B. Всеки потребител има възможност да забрани ползването на бисквитки, като затвори платформата или забрани ползването на бисквитките от този сайт в браузъра си. Тези опции са ви достъпни през настройките на вашия браузър.


Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на "Книжен пазар" ООД

"Книжен пазар" ООД е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен номер 433519 съгласно Закона за защита на личните данни.

Информацията с личните данни на регистрираните потребители е строго конфиденциална и се ползва от "Книжен пазар" ООД само и единствено с цел извършване на услугата и подобряване на нейното качество. "Книжен пазар" ООД изрично уведомява, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Съгласно Закона за защита на личните данни потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на "Книжен пазар" ООД при ползване от него на "Книжен пазар", както и на поправка на тези лични данни.

Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от "Книжен пазар" ООД.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (ако не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на "Книжен пазар", след като извърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата, потребителят може да ползва опцията "Забравена парола" и да я получи автоматично на имейла, с който се е регистрирал в "Книжен пазар".

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на по-горните разпоредби.


Отношения между купувач и продавач

Комуникацията между потребителите, както и между тях и администрацията на "Книжен пазар", трябва да се води в дух на учтивост, добронамереност и коректност.

При невъзможност да се реши проблем между купувач и продавач, потребителите са длъжни да се обръщат към администрацията на "Книжен пазар".


Други

"Книжен пазар" ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

"Книжен пазар" ООД има право да спира частично или изцяло достъпа на потребители до услугите на "Книжен пазар", ако прецени, че те по някакъв начин заплашват сигурността на платформата или нарушават настоящите Условия. Достъпът може да бъде спиран и при съмнение за ощетяване по какъвто и да е начин на трети лица. При по-тежки нарушения "Книжен пазар" ООД си запазва правото да сезира съответните органи по установения ред.

"Книжен пазар” ООД" има право да санкционира и спира достъпа до платформата на потребители, които са се опитали да повлияят на поведението на купувачите чрез регистриране и рекламиране на името "Книжен пазар" със заблуждаващо еднакви, сходнозвучащи или подобни имена на имейли, домейни, поддомейни, профили в социалните мрежи и др. Правата им се възстановяват едва след отстраняване на нарушението.

"Книжен пазар" ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с поддръжката на платформата, с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

"Книжен пазар" ООД управлява "Книжен пазар" от Варна. "Книжен пазар" ООД не декларира, че материалите или услугите в "Книжен пазар" са подходящи или достъпни извън България и съответно - достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. "Книжен пазар" ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.


Отговорност

"Книжен пазар" ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

"Книжен пазар" ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в тези уебсайтове.

"Книжен пазар" ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват от вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на платформата.


Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Настоящият текст е неразделна част от Общите условия на "Книжен пазар" ООД.


За връзка с екипа на "Книжен пазар", моля, ползвайте За контакт.Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност