1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. За култура
над 1 300 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Буквите
 6. Добра находка
 7. Книги за всеки
 8. Книжна вселена
 9. Калисто
 10. Свраки
 11. Toivo
 12. Ескалибур
 13. Още

Политика на поверителностИнформация относно Администратора на лични данни
Наименование "Книжен пазар" ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 204782401
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А
E-mail: office@knizhen-pazar.net
Телефон: 0988 84 79 26


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Име: Живко Георгиев Чобанов

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А
Телефон: 0883 48 46 37
E-mail: zhivko@knizhen-pazar.net


Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg


Понятия

ДРУЖЕСТВОТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ: "Книжен пазар" ООД, ЕИК 204782401, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А.

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ или СУБЕКТЪТ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

ПЛАТФОРМАТА: Понятието касае виртуална платформа, собственост на Дружеството, която обхваща следните сайтове, обслужвани от обща техническа инфраструктура и програмен код:

  1. "Книжен пазар" (https://knizhen-pazar.net) - предлага посредничество между тези, които продават, и тези, които търсят книги.
  2. Съвкупност от други ко-брандирани партньорски сайтове, обслужвани от Дружеството и предоставящи услуги, идентични/сходни на "Книжен пазар" (но с ограничена функционалност).


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка със своя законен интерес при използването на услуги на Платформата и сключване на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

  1. Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

  2. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

  3. За целите на законните интереси на Администратора или на трета страна.


Видове Субекти на лични данни, категории обработвани данни, цели на обработването, срок на съхранени

Чл. 2. (1) Според начина, по който лицата използват Платформата и предоставяните от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

(2) Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител; всеки Купувач освен това е и Регистриран потребител и Посетител.

    1. Посетител

        1.1. Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

        1.2. Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

            1.2.1. Онлайн идентификатори, съхранени в локални "бисквитки" (cookies) в устройството/браузъра на Посетителя (за повече информация вижте раздел "Политика за използване на бисквитки");

            1.2.2. Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация;

            1.2.3. Информация за това кога са посетени уеб страници/ресурси на Платформата от Субекта;

            1.2.4. Информация за вида и версията на използвания браузър/устройство/операционна система.

        1.3. Цели на обработването:

            1.3.1. Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за сигурността, коректното и пълноценното функциониране на Платформата;

            1.3.1. Преброяване на посещаемостта на Платформата.

        1.4. Срок за съхранение:

            1.4.1. За кат. 1: до 24 часа или до изтичане валидността на всяка "бисквитка" (до затваряне на браузъра без запаметяване на сесиите), носител на съответната информация, или до изтриването й от страна на Субекта, в чието устройство/браузър се съхранява (за повече информация вижте раздел "Политика за използване на бисквитки").

            1.4.2. За кат. 2-4: 2 седмици.

        1.5. Правно основание за обработването:

            1.5.1 Законен интерес на Платформата, свързан с целите на обработването.

    2. Поръчващ посетител

        2.1. Поръчващ посетител е всеки Посетител, който е добавил продукт в кошницата си в рамките на текущата сесия на браузъра.

        2.2. Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

            2.2.1. Въведените до момента данни от Поръчващия посетител за неговата предстояща поръчка (виж данните за Купувач).

            2.2.2. Разговорът с Поръчващия посетител през чат услугата, ако тя бъде използвана.

        2.3. Цели на обработването:

            2.3.1. Откриване и отстраняване на затруднения при процеса на поръчване.

            2.3.2. Информирана и адекватна помощ през чат услугата, когато такава бъде поискана от Поръчващия посетител.

        2.4. Срок за съхранение:

            2.4.1. За кат. 1: един час след последната активност на Поръчващия посетител или до регистрирането на успешна поръчка.

            2.4.2. За кат. 2: до 24 часа.

        2.5. Правно основание за обработването:

            2.5.1. Законен интерес на Платформата, свързан с целите на обработването.

    3. Регистриран потребител

        3.1. Регистриран потребител е всеки Посетител, който се е регистрирал в Платформата като физическо лице (вкл. чрез опциите "Вход с Facebook", "Вход с Goolge/Gmail" и "Вход с имейл") и е влязъл в акаунта си.

        3.2. Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

            3.2.1. Име, презиме, фамилия, имейл адрес, криптиран вариант на паролата.

Ако за регистрация или вход в Платформата посетителят (или поръчващият посетител) избере да използва Facebook/Google, то Платформата събира от съответния профил във Facebook/Google само име, фамилия и след съгласие - имейл. Данните се използват само за вход или регистрация в Платформата. Платформата не изпраща до Facebook/Google информация за посетителя освен желанието му да използва услугата Вход/Регистрация с Facebook/Google в Платформата. Посетителят може да прекрати връзката между Facebook/Google и Платформата по всяко време през настройките на Facebook/Google акаунта си.

            3.2.2. Разговорът с Регистрирания потребител през чат услугата, ако тя бъде използвана.

            3.2.3. Разговорът с Регистрирания потребител през услугата "За контакт", ако тя бъде използвана.

            3.2.4. Отбелязаните продукти в услугата "Бележник", ако тя бъде използвана.

            3.2.5. Коментарите на Регистрирания потребител към продукти, ако такива са направени.

            3.2.6. Търсени заглавия на книги и данните към тях.

        3.3. Цели на обработването:

            3.3.1. Осигуряване на възможност и поддръжка на акаунт и за използване на услуги на Платформата.

            3.3.2. Информиране на Регистрирания потребител по имейл за касаещи го събития в Платформата (напр. ново съобщение от администратор, съществена промяна в условията и др.). Непоискани търговски съобщения няма да бъдат изпращани (напр. промоции).

        3.4. Срок за съхранение:

            3.4.1. За кат. 1-6: до изтриване на профила от Регистрирания потребител.

            3.4.2. За кат. 2: до 24 часа.

            3.4.3. За кат. 3: до приключване на разговора от страна на администратора или при важна за администрацията или Регистрирания потребител информация - до 10 години.

            3.4.4. За кат. 4: до изтриването им от Регистрирания потребител или до прекратяването на продажбата на съответния продукт.

            3.4.5. За кат. 5: до заявка за изтриването им от Регистрирания потребител или до прекратяването на продажбата на съответния продукт.

            3.4.6. За кат. 6: до 12 месеца.

        3.5. Правно основание за обработването:

            3.5.1. Съгласие с Общите условия при регистриране на профил.

            3.5.2. Законен интерес на Платформата, свързан с целите на обработването.

    4. Купувач

        4.1. Купувач е всеки Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) сключване на договор от разстояние за покупко-продажба с Търговец (изпращане на поръчка), с цел закупуването от разстояние на предложена за продажба от последния стока в Платформата (или сходно действие).

        4.2. Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

            4.2.1. Поръчани продукти, начин на доставка и плащане.

            4.2.2. Данни за доставка: имена на получателя, държава, адрес за доставка, адрес за лична среща, офис на фирма доставчик, телефон, удобно време за позвъняване, желани допълнителни услуги, свързани с доставката. Купувачът попълва само задължителните за извършването на избрания начин на доставка и плащане данни.

            4.2.3. Разговор към направена поръчка със съответния търговец и с администратор.

            4.2.4. Действия на Купувача спрямо неговата поръчка (напр. частичен или пълен отказ, вкл. и действия, довели до финансови загуби на търговеца).

            4.2.5. Име, фамилия, имейл адрес, взети от профила на Купувача като Регистриран потребител.

        4.3. Цели на обработването:

            4.3.1. Осигуряване на възможност и подпомагане за извършването на покупки с помощта на Платформата чрез сключване на договори от разстояние с регистрирани в Платформата търговци.

            4.3.2. Предоставяне на информация към съответните търговци, необходима за изпълнението на сключените договори за покупко-продажба и доставяне на съответните закупени стоки.

            4.3.3. Възможност за комуникация между купувача, търговеца и администрацията във връзка с направената поръчка. Комуникацията не включва непоискани търговски съобщения или договаряне на поръчки извън Платформата.

        4.4. Срок за съхранение:

            4.4.1. За кат. 1-5: ако Купувачът със свои действия или бездействия по направена от него покупка е довел до загуби съответния Търговец - до 3 години след покриване на загубите или 10 години след последната извършена покупка от Kупувачa.

            4.4.2. За кат. 1-5: 3 години след регистрирането или приключването на поръчката.

        4.5. Правно основание за обработването:

            4.5.1. Съгласие с "Условия за купувачи" при регистриране на профил.

            4.5.2. Законен интерес на Платформата, свързан с целите на обработването.

        4.6. За повече информация относно предоставянето на данни до Търговеца, куриерската фирма и други - моля вижте раздела "Лица, на които се предоставят личните Ви данни".

    5. Търговец

        5.1. Търговец е всеки Регистриран потребител, предлагащ свои стоки за продажба посредством Платформата за извършване на продажби към Купувачи чрез сключване на договори от разстояние.

        5.2. Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

            5.2.1. Телефонен номер, държава, област, населено място, възможни начини на доставка и плащане, офис на Еконт, адрес и удобно време за срещи.

            5.2.2. Пощенски код.

            5.2.3. BIC, IBAN, банка (клон), титуляр.

            5.2.4. Име на щанд, информация за щанда, избрани продукти от щанда за реклама в него, отстъпки и др.

            5.2.5. Продукти за продажба, информацията и действията към тях.

            5.2.6. Коментарите на Търговеца към предлагани от него продукти, ако такива са направени.

            5.2.7. Име, фамилия, имейл адрес, взети от профила на Търговеца като Регистриран потребител.

            5.2.8. Разговор към поръчка към Търговеца със съответния Купувач и с администратор.

            5.2.9. Получени поръчки и действия на Търговеца спрямо тях.

            5.2.10. Данни за приети плащания към Дружеството.

            5.2.11. Данни за извършени нарушения от страна на Търговеца.

        5.3. Цели на обработването:

            5.3.1. Публикуване на продукти за продажба в Платформата, обслужването и поддръжката им, привличането на клиенти.

            5.3.2. Информирано и удобно поръчване на продуктите на Търговеца.

            5.3.3. Обслужването на поръчки от страна на Търговеца и комуникация със съответния Купувач относно направената поръчка.

            5.3.4. Създаване и поддържане на партньорски взаимоотношения и бизнес комуникация между Администратора и Търговеца.

        5.4. Срок за съхранение:

            5.4.1. За кат. 1-9: до 10 години, ако Търговецът има неразплатени задължения или извършени нарушения.

            5.4.2. За кат. 1-7: до 5 години след превръщането на профил на Търговец в Регистриран потребител.

            5.4.3. За кат. 8-9: до 10 години след превръщането на профил на Търговец в Регистриран потребител.

            5.4.4. За кат. 10-11: до 10 години.

        5.5. Правно основание за обработването:

            5.5.1. Съгласие с "Условия за книжари" при превръщане на профил на Регистриран потребител в Търговец.

            5.5.2. Законен интерес на Платформата, свързан с целите на обработването.

(3) Не събираме лични данни, които:

    1. разкриват расов или етнически произход;

    2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

    3. разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

    4. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

    5. са ЕГН/ЛНЧ, освен в случаите, когато е част от фактура за физическо лице.


Политика за използване на бисквитки (cookies)

Ние не създаваме като правило индивидуален профил на вашите онлайн дейности. Съдържанието на прикрепващата се бисквитка се изчерпва с идентификационен номер. Бисквитките не се свързват с име, имейл адрес, IP адрес. Бисквитките на Платформата не могат да се използват от друг уебсайт за проследяване на Вашата активност.

  1. Име
  2. Описание
  3. Категория
  4. Срок

  1. _gа
  2. Бисквитка свързана с работата на Google Analytics. Използва се за статистики на посещаемостта на Платформата.
  3. [2]
  4. До затваряне на сесията на браузъра.

  1. _gid
  2. Бисквитка свързана с работата на Google Analytics. Използва се за статистики на посещаемостта на Платформата.
  3. [2]
  4. 24 часа

  1. _gat_gtag_[...]
  2. Бисквитка свързана с работата на Google Analytics. Използва се по технически причини, не съдържа идентифициращ сесията код.
  3. [2]
  4. 1 минута

  1. remember_user_token
  2. Осигурява незадължителната услуга "Запомни ме на този компютър".
  3. [3]
  4. 1 месец

  1. _knizhen_pazar_session
  2. Бисквитка, която идентифицира стартирана потребителска сесия.
  3. [1]
  4. До затваряне на сесията на браузъра.


Категориите бисквитки са, както следва:

[1] Абсолютно необходими: Без тези бисквитки не можете да разгледате пълноценно нашия уебсайт и да използвате неговите функционалности.

[2] Бисквитки, подобряващи работата на дигиталния актив: Тези бисквитки събират информация отнсоно това как посетителите използват платформата, например кои страници достъпват най-често. Тези бисквитки не събират информация, която се отнася до конкретен посетител. Цялата информация, която бисквитките от тази група събират, е обобщена и по тази причина – анонимна. Тяхното единствено предназначение е да подобрят работата на платформата.

[3] Функционални: Тези бисквитки позволяват на платформата да запамети изборите, които правите и да осигури подобрени, персонализирани спрямо вашите характеристики и нужди, функционалности.

[4] Таргетинг или рекламиране: Тези бисквитки се използват, за да можем да ви показваме реклама, която максимално съответства на вашите интереси и потребителско поведение. Не използваме такива бисквитки.

Управление на бисквитките

Можете да използвате нашите продукти или услуги и без бисквитките, които не са от категория [1] "Абсолютно необходими". За да изключите бисквитките от категория [2], моля използвайте приставката за браузър Google Analytics Opt-out Browser Add-on, с която ще блокирате бисквитките Google Analytics за всички сайтове, които посещавате, още преди да сте ги посетили. За да изключите бисквитките от категория [3], моля не използвайте съответните услуги, описани в таблицата. Не използваме бисквитки от категория [4].

За изтриване на конкретни бисквитки:
Можете да изтриете бисквитките си от настройките на браузъра си (напр. за Google Chorme: зеленото катинарче пред адреса (URL) на уеб страницата > Бисквитки/Cookies > knizhen-pazar.net > Cookies > Премахни/Remove) или от твърдия диск на своето устройство по всяко време. Повечето уеб браузъри вече позволяват предварителен контрол на закачането на бисквитки от настройките си.


Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 3. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Чл. 4. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил и меню на Регистриран потребител, ако сте такъв, данните, които обработваме за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Изключение прави информацията за въведените продукти, преминали валидация от служител на Платформата, тъй като Платформата има законен интерес да защитава този ключов за нея информационен капитал. Този законен интерес доминира над личния интерес на Търговеца, защото търговската стойност на информацията за продуктите е значително по-висока от стойността им като лични данни на Търговеца.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 5. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в платформата или с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Чл. 6. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички, свързани с Вас, лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

    1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

    2. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

    3. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

    4. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

    1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

    2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

    3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

    4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

    5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на техническа и анонимизирана информация, която не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравени, е необходимо да предприемете следните стъпки:

    1. Да влезете в профила си и да изпълните операцията по изтриване или сходна на нея

или

    1. Да подадете заявка чрез "За контакт" или по имейл.

    2. Да представите уникален идентификационен код за извършване на действието, който ще Ви бъде изпратен по имейл на имейл адреса, свързан с Вашата регистрация.

    3. Да се легитимирате като притежател на акаунта.

(5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните, в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(6) Ако има направена от/към Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете "забравен", е след изтичането на съответните срокове, засягащи успешното завършване на поръчката и изплащането на задълженията Ви към Платформата, ако има такива.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате Платформата и предлаганите продукти, както и да направите нова регистрация.

(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 7. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

    1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

    2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

    3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

    4. възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на получаване на информация

Чл. 8. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 9. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 10. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

    1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

    2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

    3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 11. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните оператори, обработващи лични данни:

Посочените оператори, обработващи лични данни, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

    1. Търговецът обработва данните на поръчалия от него Купувач единствено във връзка с направената поръчка.

    2. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД обработва данните на съответния Купувач и Търговец единствено във връзка с доставката и/или плащането на поръчаните стоки.

    3. Google с услугата Google Analytics обработва следните данни:

        3.1. бисквитка (cookie) със случаен код, която се изтрива автоматично след затваряне на сесията на браузъра - за отчитане на съвкупност от уеб страници и ресурси, посетени от един анонимен за Google потребител и получаване на стандартни статистически данни за посещаемостта на Платформата.

        3.2. Частичен IP адрес на посетителя - последната част от IP адреса се премахва с цел анонимизация. Така статистическите данни се обогатяват с информация до ниво населено място, но не и до ниво, позволяващо Вашата идентификация.

    4. "СуперХостинг.БГ" ООД предоставя хостинг услуги на Платформата и като такъв има достъп до всички данни, съхранявани на неговия сървър, за да се намеси при тежки технически проблеми с Платформата или нарушения по сигурността. Според сключения договор "СуперХостинг.БГ" ООД няма законно основание за достъп до данните по други причини.

    5. "ЕМОНТ" ЕООД предоставя счетоводни услуги на платформата и обработва данни на Търговци, които са изплатили задължения към Платформата.

    6. Държавни органи при тяхно законно право за получаване на съответната информация.

Чл. 12. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Сигурност на данните

Чл. 13. От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Софтуерът, на който работят сървърите ни, е ежедневно актуализиран до последната възможна версия, а компонентите са подбирани като масово използвани и най-добри решения по отношение на сигурност и качество. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS. Паролите на Регистрираните потребители се съхраняват само в криптиран вид, така че никое лице от Платформата или извън нея да не е в състояние да ги разшифрова.


Данни на непълнолетни лица не се обработват

Чл. 14. Услугите, предоставяни от Платформата за Регистрирани потребители, са предназначени само за лица, навършили 18 години. За това гарантира съгласието с Общите условия на Платформата. Платформата не обработва съзнателно лични данни на непълнолетни лица. В случай, че наш служител установи такова нарушение на Общите условия, личните данни ще бъдат незабавно изтрити.


При нарушаване на Вашите права

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: https://www.cpdp.bg


Упражняване на права

Чл. 16. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез функционалностите във Вашия профил. Разбира се, използването им не е задължително и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.


Промени в Политиката за поверителност

Чл. 17. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на платформата си.


Препратки към външни сайтове

Чл. 18. В отделни страници на Платформата може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Платформата, Дружеството не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.


Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност