1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. За култура
над 1 300 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Буквите
 6. Добра находка
 7. Книги за всеки
 8. Книжна вселена
 9. Калисто
 10. Свраки
 11. Toivo
 12. Ескалибур
 13. Още

Условия за книжари

 

Регистрация

"Книжен пазар" е интернет платформа, която свързва тези, които предлагат, с тези, които търсят книги.

Всеки регистриран купувач (физическо или юридическо лице) има право безплатно да се пререгистрира като книжар. За целта е нужно да влезе в акаунта си през "Вход" -> "Меню" -> "Стани книжар" и да попълни исканите данни. Преди това трябва да се е запознал внимателно и да се е съгласил да спазва Условията за книжари в "Книжен пазар".

Книжарите се съгласяват да предоставят вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма, а при промяна на данните своевременно да внасят корекции в профила си.

Книжари, чиито профили в платформата "Книжен пазар", наричана за краткост по-нататък само "Книжен пазар", са били заличени от администрацията на платформата за сериозни нарушения, несъвместими с Общите условия и/или с Условията за купувачи и Условията за книжари в "Книжен пазар", губят право на повторна регистрация.


Права на книжарите

Всеки книжар има право да предлага за продажба и да продава неограничен брой книги. С предлагането на книги за продажба в "Книжен пазар" книжарите декларират, че те са тяхна собственост и следователно имат права да се разпореждат с тях.

Книжарите имат право да предлагат до 3 записа на една и съща книга, която е от една и съща година и в едно и също състояние, като всеки от трите записа е на различна цена.

Книжарите имат право да ползват безплатните услуги и инструменти, предоставени им от "Книжен пазар". Чрез тях имат право да визуализират, подреждат и управляват отделните заглавия; да комуникират с купувача и администрацията на платформата; да анализират в реално време предоставяната им статистическа информация за продадени, свалени, върнати за редакция, отказани книги, да ползват информацията за типа купувач (нов, опитен, рисков), преди да потвърдят или откажат поръчка и др.

Книжарите предлагат книгите си в собствен безплатен виртуален щанд с уникално име в рамките на "Книжен пазар", като ползват присъщите на виртуалния щанд възможности за реклама и продажба. Освен в него книгите се показват и в Общата зона, която събира всички предложени за продажба книги. Чрез виртуалния щанд те имат право да изискват през "За контакт" поставяне на "Надпис за временно спиране", ако отсъстват за период от 3 до 30 дни.

Ако в рамките на 1 (един) календарен месец новорегистрираният книжар няма публикувани книги, щандът му се закрива автоматично и потребителят получава профил на купувач. По всяко време обаче има право да възстанови книжарския си акаунт и да започне да добавя книги.

При достигане на повече от 5 000 книги за продажба в "Книжен пазар" всеки книжар има правото да поиска безплатен поддомейн от вида: ime-na-magazina.knizhen-pazar.net, и имейл от вида: ime-na-magazina@knizhen-pazar.net. При достигане на повече от 1000 книги за продажба всеки книжар има правото да поиска поддомейн от вида: ime-na-magazina.knizhen-pazar.net срещу месечна такса от 5 лв. до достигане на границата от 5 000 книги. При искане за смяна или спиране на поддомейн таксата е еднократна - 20 лв.

Книжарите имат право да предоставят процентни отстъпки според предварително посочени от тях критерии - брой поръчани книги и обща сума в поръчка, както и като комбинация между тях. Отстъпките се начисляват автоматично и са видими в хода на самата поръчка.

Книжарите имат право да ни изпратят номера на поръчката, за да приспаднем начислената такса и да върнем книгите в продажба, ако сделката не се осъществи по вина на купувача. Правото за анулиране на неосъществена сделка може да бъде уважено само ако книжарят е предприел всички възможни стъпки за контакт с него - своевременно му е оставил съобщение (не по-рано и не по-късно от 3-тия или 4-тия работен ден от престоя на пратката при куриера) и е правил опити за контакт с него по телефона.

Искането за анулиране трябва да е отправено през "За контакт" - тема "Анулиране на поръчки", след като получите върнатата книга или дадете разпореждане за унищожаване. То трябва да съдържа всички известни ви обстоятелства, както и стъпките, които сте предприели до разпореждането. Разпореждане за връщане се дава на 7-ия работен ден - дори когато купувачът изрично е отказал да приеме пратката, а куриерът е поискал разпореждане от Вас.

При "Лична среща" е нужно да се свържете с купувача непосредствено след като потвърдите поръчката - чрез съобщение и/или по телефона. Препоръчваме уговорка за конкретна дата - до 5 работни дни. Ако тя не се осъществи на уговорената дата, задължително му пишете и звънете за втора уговорка, а нас ни уведомете в "За контакт". Ако не успеете да се свържете за нова уговорка, или ако и тя не се осъществи в уговорения между Вас срок, сигнализирайте ни в "За контакт" - тема "Анулиране на поръчки" и опишете подробно случая.

Книжарите могат по всяко време да променят цените на книгите си, но не и след като те са били поръчани, освен ако няма предварителна уговорка между купувач и книжар, документирана в съобщения под книгата и в поръчката. В този случай купувачът и книжарят уведомяват администрацията на "Книжен пазар" непосредствено след потвърждаване на поръчката, за да бъдат внесени корекции в цената на поръчаната книга.

Книжарите имат право на достъп до информация за своите продадени книги, за направените обороти и начислени такси, както и до всяка информация, засягаща техните продажби, дължими суми, срокове за плащане и под.

Книжарите имат право на достъп до статистика в реално време за броя въведени книги, броя продадени книги, броя въведени и продадени книги за деня, седмицата, месеца, годината, както и до други статистики, предоставяни от платформата с цел подобряване работата на книжарите.

Книжарите имат право да предплащат суми за бъдещи периоди, с което да снижават разходите си за банкови и други преводи.

Книжарите имат право за определен период от време да спират обслужването на поръчките си. Ако периодът е до 30 дни, книжарите имат право да получават поръчки с отсрочено изпълнение, като заявят дата на завръщане и ни уведомят, щом са на линия, за да премахнем надписа. Ако периодът е до 6 месеца, поръчките се спират изцяло - до момента, в който не бъдем уведомени да ги активираме.

Книжарите имат право сами да трансформират акаунта си в купувачески, като преди това погасят задълженията си за ползваните услуги. Бившите книжари имат право да поискат възстановяване на книжарския си акаунт, ако са отстранили причините, довели до заличаването му.

Книжарите имат право да изпращат предложения до администрацията на платформата с цел подобряване функционалностите в платформата. Всички предложения, които отговарят на политиката за развитие на услугите в платформата, ще бъдат обсъдени и при одобрение и техническа възможност, възприети.


Задължения на книжарите

Книжарите са длъжни да проверяват кореспонценцията (вкл. кутията за СПАМ) и акаунта си в "Книжен пазар" регулярно, за да могат навреме да потвърдят поръчките си и да отговарят на постъпили съобщения и запитвания.

Книжарите са длъжни да предлагат в "Книжен пазар" само книги, които са физически налични и достъпни и могат да бъдат своевременно изпратени до купувача в изпълнение на негова поръчка. При отказ от страна на книжаря да потвърди книга от поръчка, независимо от причината за отказа, всяка отказана книга се таксува с 10% от обявената цена на книгата. При 5% и повече отказани спрямо поръчани (вземат се предвид последните 100 поръчани книги) щандът губи правото да се рекламира в лентата с 10-те най-големи щанда.

Книжарите са длъжни да описват точните данни на книгите, които обявяват за продажба, и реалното физическо състояние на притежаваните от тях екземпляри. Добавянето на корица в записа е задължително. Допълнителните снимки също се добавят при създаването на записа, а не впоследствие. Те трябва да са на реално предлагания екземпляр и с качество и размер, позволяващи на купувача да добие ясна представа за предлаганата книга. При получени рекламации за сериозно разминаване между обявено и реално състояние, книжарят възстановява платената сума на купувача заедно с доставката. А при получаване на неопровержими доказателства за драстично разминаване се налага глоба.

Книжарите са длъжни възможно най-бързо да потвърдят/откажат направена към тях поръчка, но не по-късно от 3 дни, като при потвърждаване трябва да са сигурни, че притежават поръчания екземпляр.

Книжарите подготвят и предават поръчаните книги на куриера след потвърждаване на поръчката, но не по-късно от 48 часа (за работни дни) след потвърждаването й, освен ако с купувача не са се уговорили друго. Същото се отнася при уговаряне на лична среща за предаване на книги.

При невъзможност от страна на книжаря да предаде на куриера поръчаните книги в посочения по-горе срок, той е длъжен своевременно да уведоми купувача за възможно забавяне.

Книжарите са длъжни да изпълняват поръчките си по начина, по който книгите са били поръчани, освен ако страните не са се договорили друго.

Задължение на книжарите е при поръчка от купувач, отбелязан като Рисков, да изискват от него предварително плащане.

Книжарите са длъжни да изпълняват поръчки за България, като предоставят на купувачите и двете услуги на Еконт - пощенска и куриерска пратка.

При изпращане на пощенска или куриерска пратка с Еконт Експрес книжарите са длъжни да попълнят електронна товарителница в "Книжен пазар", за да ползват техните клиенти съответната отстъпка. Интегрираната система "Книжен пазар" - Еконт Експрес автоматично придвижва статусите в реално време - Потвърдена - Изпратена - Приключена и дава възможност на страните да проследяват пратките. (Забранено е да се подготвят товарителници за книги и стоки, които не са поръчани от "Книжен пазар", както и да се изпращат пратки без товарителница с 30% отстъпка.)

При изпращане с други куриери (Спиди, Български пощи) книжарите, непосредствено след изпращане на книгите, са задължени сами да попълнят номера на товарителницата и цената за доставка, като маркират поръчката за Изпратена. При получаване на сумата от тези куриерски фирми книжарите са длъжни да маркират поръчката като Приключена. (Последното не се отнася за индивидуални поръчки от чужбина - при тях приключването става след като се уверите чрез проследяващия номер (баркод) или чрез купувача, че пратката е получена.)

От 01.10.2021 г. при изпращане на пощенска или куриерска пратка със Спиди книжарите са длъжни да попълнят електронна товарителница в "Книжен пазар", за да ползват техните клиенти съответната отстъпка. Преди този срок това е препоръчително.

При поръчки с Лична среща книжарите са длъжни да ги маркират като Изпратени непосредствено след предаването на книгите, с което те автоматично стават Приключени.

При две и повече поръчки към един и същ щанд, направени от един и същ купувач в рамките на деня, книжарите са длъжни да подготвят обща товарителница за всички поръчки. В нея записвате общия грамаж и общата цена на книгите от всички поръчки. В тези случаи ние не обединяваме поръчките, а вие обединявате пратките в обща товарителница. И поемате ангажимента, когато поръчката с товарителница стане автоматично Изпратена, вие ръчно да маркирате и другите поръчки като Изпратени, съответно, когато първата бъде автоматично Приключена, да маркирате и другите като Приключени. Ако при обединяване на пратките, броят книги и тяхната цена влиза в критериите ви за даване на отстъпка, приспадате я и тогава записвате крайната цена като наложен платеж в товарителницата (а нас ни уведомявате за сумата на самата отстъпка, за да ви я приспаднем от оборота).

Книжарите са длъжни ежедневно да отстраняват записи на книги, с които не разполагат поради изгубване, продажба по друг начин и пр. А когато разполагат с повече екземпляри от една и съща книга, своевременно да отбелязват, че разполагат с "повече от 1 бройка".

Книжарите са длъжни своевременно да анулират потвърдени от тях поръчки, нереализирани по тяхна вина, чрез бутона в "Потвърдени" и "Изпратени" - "Откажи по своя вина". Ако по погрешка поръчката е в "Приключени", трябва да ни уведомят през "За контакт", за да я анулираме.

Книжарите са длъжни, след като получат върнатата книга или дадат разпореждане за унищожаване, да ни уведомят в "За контакт" - тема "Анулиране на поръчки". Искането за анулиране трябва да съдържа всички известни им обстоятелства, както и стъпките, които са предприели до разпореждането - своевременно да са оставили съобщение до купувача (не по-рано и не по-късно от 3-тия или 4-тия работен ден от престоя на пратката при куриера) и да са правили опити за контакт с него по телефона. Въз основа на тази информация и на наличните данни в системата, администрацията ще прецени дали анулирането да е по вина на купувача, или на книжаря, или и на двете страни. Последното се налага, ако книжарят не извърши посочените действия и пропусне да ни уведоми в срок за върната/унищожена пратка.

При невъзможност да обслужват поръчки в рамките на 3 дни, книжарите са длъжни да уведомят администрацията на "Книжен пазар", за да поставим надпис под всяка книга. Така ще могат да се поръчват книги без 3-дневният срок за потвърждаване/отказване на поръчки да действа. Книжарите, ползвали тази опция, са длъжни да спазят датата, която са ни подали, и след като потвърдят поръчките си, да ни се обадят, за да премахнем надписа.

Ако не бъдем уведомени за невъзможността книжарят да обслужва поръчки, то непотвърдените след 3-ия ден поръчки се отказват от системата автоматично, купувачите се уведомяват за отказа, а всички книги на книжаря се спират от продажба до момента, в който ни уведоми, че е в състояние да обслужва поръчките си. При всяко спиране на книгите от продажба по вина на книжаря се начислява глоба от 2 лв. + 10% върху цената на отказаните книги.

Книжарите са длъжни да заплащат дължимите суми от начислени такси и глоби към "Книжен пазар" в определения срок и размер.

Книжарите се задължават да не пренасочват купувачи към собствените си, или каквито и да е други, реални адреси, сайтове, виртуални щандове, блогове, социални мрежи, телефони, имейли, скайп- и вайбър-контакти и др. Вкл. чрез реклама на линкове към щанда си в "Книжен пазар" и свързаните с него страници на книги, категории, автори и пр. през социални мрежи, сайтове, блогове и пр. средства за виртуална комуникация.

Книжарите се задължават имената на щандовете им в "Книжен пазар" да не съвпадат или наподобяват имената на техни физически или онлайн търговски обекти и техните адреси, както и на имената на фирмите, чрез които оперират.

Книжарите нямат право да оставят лични данни, както и да изискват и очакват такива.

Книжарите нямат право - по какъвто и да е начин - да уговарят за покупка и да изпращат книги, различни от избраните в поръчката. Те могат да препоръчат или да се съгласят да изпратят пожелани от купувача книги само ако изискат от него да направи нова поръчка по установения в платформата начин. Ако последното не е възможно, книжарите се задължават сами да направят поръчка от собствения си щанд (служебна поръчка) или да ни уведомят ние да създадем такава.

Заобикалянето на настоящите правила може да доведе до налагане на глоби, както и, при системни нарушения, до ограничаване правата на книжаря или до отстраняването му от платформата.

В отношенията си с администрацията на платформата книжарите се задължават да съблюдават добрия тон, да не разпространяват информация, която по един или друг начин им е станала известна поради естеството на работата им в платформата, както и да защитават доброто име на платформата чрез коректните си отношения с купувачите и по всякакъв друг начин.

При налагане на санкция, водеща до прекратяване на отношенията на книжаря с платформата, "Книжен пазар" ООД не възстановява суми, предплатени от книжаря за ползване на каквито и да е услуги.

Книжарите са длъжни да използват предоставените им функционалности само и единствено за продажба на книги и/или др. стоки, упоменати в предложените категории на платформата, и да не предлагат книги, стоки и услуги, които нарушават законите на Република България.


Дължими суми

При осъществяване на продажба чрез системата за поръчки в "Книжен пазар" книжарите дължат такса.

Таксата при продажба става дължима в момента на потвърждаване на поръчката, т.е. в момента на разкриване данните на купувача.

Размерът на таксата при продажба се начислява като процент върху месечния оборот на книжаря, реализиран чрез поръчки в "Книжен пазар". Тя се заплаща от 1-во до 10-то число вкл. на следващия месец, ако натрупаната сума (от такси при продажба, глоби, допълнителни услуги) към 1-во число на месеца е в размер равен или по-голям от 10 лв. Ако е под тази сума (поради нанесени в рамките на Баланса ваучери), тя става дължима тогава, когато сборът със следващите разписки е поне 10 лв.

Ако потребител прекрати ползването на платформата като книжар - по собствено желание или в резултат от наложена му санкция, натрупаните задължения (такси, глоби, използвани допълнителни услуги) не се опрощават, а остават дължими, независимо от техния размер.

Натрупаните обороти, дължимите проценти, такси и глоби се начисляват автоматично и са видими в реално време през акаунта на книжаря (раздел "Баланс").

Таксата при продажба е между 15 и 20% взависимост от месечния оборот на книжаря:

- над 1 500 лв. - 15%
- над 1 000 лв. - 16%
- над 600 лв. - 17%
- над 400 лв. - 18%
- над 250 лв. - 19%
- под 250 лв. - 20%

При плащане през последните няколко дни от предвидения десетдневен срок книжарят трябва да ни изпрати по имейл копие на платежния документ, за да бъде потвърдена и отбелязана платената сума в системата.

Книжари с по-малко от 100 публикувани книги, при поръчка на книги на стойност 50 и повече лева, е длъжен да заплати предварително полагащата се такса, преди да получи данни за контакт с купувача.

Ако по някаква причина книжарят не е в състояние да погаси задълженията си в предвидения срок (1-во - 10-то число на месеца), той е длъжен да уведоми незабавно администрацията на "Книжен пазар", за да бъдат предоговорени условията по погасяване на задълженията през съответния месец. Ако това не стане, на 11-то число на месеца книгите му ще бъдат спрени от продажба до получаване на плащането, с добавени 5 лв. глоба за повторно пускане на книгите в продажба.

Дължимите суми се заплащат:

- по банков път:

Първа инвестиционна банка АД, клон Варна
BIC = FINVBGSF
IBAN = BG37FINV91501017065509
"Книжен пазар" ООД

- с паричен превод през Еконт:

Варна, офис Левски
"Книжен пазар" ООД
БУЛСТАТ: 204782401
Упълномощено лице: Нина Чобанова

В офиса на Еконт се посочва БУЛСТАТ на получателя (не телефон!).
В полето "Основание за плащане" се записва името на щанда или на книжаря.

За улеснение на всички книжари, които се затрудняват с крайния срок, приемаме предварителни плащания през текущ месец на малки вноски.


При неспазване на правилата за работа в "Книжен пазар" от страна на книжарите се начислява глоба.

Глобите биват:
1/ отказ на поръчана книга - 10% от стойността на книгата;
2/ неприключена в срок поръчка - 2 лв.;
3/ пратка с Еконт без товарителница с 30% отстъпка - 2 лв.;
4/ спиране на книгите от продажба поради изтекъл 3-дневен срок за потвърждаване на поръчка - 2 лв. + 10% върху цената на отказаните книги;
5/ неплатени задължения до 10-то число на месеца, ако такива има - 5 лв.;
6/ при изпращане до рисков купувач без предварително плащане - 10 лв.;
7/ при рекламация, придружена с неопровержими доказателства за драстично разминаване в състоянието на обявен реален екземпляр - 20 лв.
8/ пренасочване на купувачи с цел заобикаляне на "Книжен пазар" - 100 лв.

Дължимата такса не се приспада:
1/ при потвърждаване на книги от поръчка, които впоследствие не могат да бъдат изпратени - по вина на книжаря;
2/ при констатиране на дефекти на книгата;
3/ при несъответствие на книгата с описанието на основните й характеристики, както и с описанието на нейното състояние.


Права и отговорности на "Книжен пазар" ООД

"Книжен пазар" ООД има право във всеки един момент да отказва валидиране на определени книги или на книги от определени книжари, както и да ги връща за редактиране, да ги коригира или изтрива, ако това се наложи.

"Книжен пазар" ООД има право във всеки един момент да валидира за публикуване, да коригира или изтрива съобщения към книга или поръчка, както и да изтрива публикувани от трети лица мнения в социалните мрежи към "Книжен пазар", ако съобщенията и мненията са в разрез с Условията в "Книжен пазар".

"Книжен пазар" ООД има право без предупреждение да спира, променя, подобрява, надгражда определени функционалности в платформата с цел подобряване на услугите и реализиране на повече продажби.

"Книжен пазар" ООД има право във всеки един момент, при забелязани нарушения от страна на книжаря, вкл. при неизплащане на дължими такси, да спира книгите от продажба. Възстановяването им е възможно само след отстраняване на нарушението, респ. след погасяване на задълженията.

"Книжен пазар" ООД има право при определени обстоятелства да изисква пълна или частична ревизия на щанда чрез цялостно или поетапно сваляне на книгите. Срокът за съхранението им е 3 месеца от датата на сваляне. Ако в тези рамки книжарят не извърши ревизия и не върне в продажба наличните си книги, възстановяването им в продажба става само по административен път, след заплащане на определена такса за услугата в зависимост от броя на книгите, но не по-малко от 20 лв.

В рамките на:
- 2 месеца - след непотвърдена поръчка в рамките на 3 дни;
- 3 месеца - след неплащане на дължими суми;
- 6 месеца - след спиране от продажба по искане на книжаря,
- или по всяко време, ако нарушенията са от естество, което налага такива санкции,
"Книжен пазар" ООД има право да остави книгите видими в щанда на книжаря, но без опция да се поръчват ("Книжарят временно не изпълнява поръчки").

След изтичане на посочените срокове, "Книжен пазар" ООД има право да свали от щанда всички книги и да трансформира акаунта в акаунт на купувач.

Всички свалени от продажба книги се съхраняват в платформата в рамките на нови 3 месеца. Ако и този срок изтече без реакция от страна на книжаря, "Книжен пазар" ООД има право да изтрие книгите.

Ако впоследствие потребителят реши, той може - при определени условия - сам да възстанови акаунта си на книжар. Възстановяването на изтритите от платформата книги обаче е възможно само по административен път и след заплащане на определена такса за услугата - взависимост от броя на книгите, но не по-малко от 20 лв.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за некоректно въведени цени на книги. Валидни са цените към момента на поръчката.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за недобросъвестни действия, целящи измама, извършвани от потребители, ползващи нашите услуги.

Всички покупко-продажби в "Книжен пазар", както и всички парични транзакции, се извършват директно между купувачите и книжарите, освен в случаите, в които е предвидено друго.

"Книжен пазар ООД" не носи отговорност за нереализирани покупко-продажби поради забавяне, непоискване, връщане, нередовни телефони, погрешни адреси или каквото и да е друго, което препятства успешното приключване на поръчката.

"Книжен пазар" ООД не се ангажира с изплащане на обезщетения в случай на измама. При съмнения за такава, моля уведомете ни незабавно. При отчетени нередности от страна на купувачи или книжари "Книжен пазар" ще съдейства за разрешаване на проблема.

"Книжен пазар" ООД не носи отговорност за коментарите, публикувани от трети лица в платформата или в социалните мрежи към и извън "Книжен пазар".

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. "Книжен пазар" ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.


Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Настоящият текст е неразделна част от Общите условия на "Книжен пазар" ООД.


За връзка с екипа на "Книжен пазар", моля, ползвайте За контакт.Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност